«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Puolustusvoimien logistiikkalaitos : Lääketieteellisen kuvantamisen sähköinen arkistointijärjestelmä

29.11.2019 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-024687
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 232-569453
Tarjoukset 30.12.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=261345&tpk=7bb21264-4666-4ae7-a35c-ecf987d6fb66

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0952029-9
Postiosoite:Hatanpään valtatie 30
Postinumero:33541
Postitoimipaikka:Tampere
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:purchase3.fdflogcom@mil.fi
NUTS-koodi:Tampere (K837)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.puolustusvoimat.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjojen saantia on rajoitettu. Lisätietoja on saatavilla osoitteesta:

Osoite: (URL) https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=261345&tpk=7bb21264-4666-4ae7-a35c-ecf987d6fb66

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=261345&tpk=7bb21264-4666-4ae7-a35c-ecf987d6fb66
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Ministeriö tai muu kansallinen tai liittovaltiotason viranomainen mukaan luettuna sen alue- tai paikallisosastot
I.5) Pääasiallinen toimiala
Puolustus

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Lääketieteellisen kuvantamisen sähköinen arkistointijärjestelmä
Viitenumero:
3963/2019
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki. (72000000-5)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankittava kokonaisuus käsittää Sotilaslääketieteenkeskuksen (SOTLK) terveysasemien käyttöön lääketieteellisen kuvantamisen sähköisen arkistointijärjetelmän sekä kuvankatseluohjelmat. Järjestelmä tulee olla liitettävissä kansalliseen terveydenhuollon kuva-aineistojen arkistoon Kvarkkiin ja Kelan Kanta-palveluun. Järjestelmän tulee olla yhteensopiva SOTLK:n potilastietojärjstelmän kanssa. Kokonaisuus sisältää Järjestelmän käyttöönoton ja käyttökoulutuksen SOTLK:n henkilökunnalle sekä erikseen hinnoiteltavat Järjestelmän ylläpito- ja tukipalvelut sekä päivityskoulutukset vuoden 2024 loppuun asti. Hankintaan sisältyy optioita.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Lääketieteellisen kuvantamisen sähköinen arkistointijärjestelmä (myöhemmin Järjestelmä) tulee käyttöön SOTLK:n alaisuudessa toimiville terveysasemille eri puolille Suomea. Arkistointijärjestelmän tulee olla yhteensopiva SOTLK:n kuvantamislaitteiden (liite 3) ja SOTLK:n käytössä olevan Mediatri-potilastietojärjestelmän kanssa, joka on liitetty Kelan KANTA-arkistoon. Järjestelmän tulee kattaa kaikki viranomaisen asettamat kansalliset vaatimukset kaikkien hankittavien ohjelmaosien ja liityntöjen osalta. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (159/2007) ohjaa kuvantamista ja sosiaali- ja terveysministeriön asetus (1257/2015) terveydenhuollon valtakunnallisista tietojärjetelmäpalveluista määrittelee mitkä potilastiedot on tallennettava kansalliseen arkistointipalveluun. Terveyden ja hyvinvoinninlaitos (THL) on ohjeistanut lääketieteellisen kuvantamisen kansalliset toiminnalliset määritykset. Järjestelmän tulee olla virheetön. Hankinnan kohteen yleiskuvaus on esitetty liitteessä 1 ja Järjestelmän vaatimukset on esitetty liitteessä 2. Arkistointijärjestelmän integraatiorajapinnalle on asetettu ehdottomia vaatimuksia, koska puolustusvoimien järjestelmien tulee toimia Valtorin (Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus) ylläpitämässä TUVE-verkossa. Tarjoajan tule sitoutua turvallisuusvaatimuksiin (liite 7). Tarjoajalla on oltava valmius käsitellä suojaustason STIV käyttö rajoitettu materiaalia sopimuskaudella, koska hankintasopimuksen täyttämiseksi annetaan laaditaan tai muuten käsitellään julkisuuslain (621/1999) nojalla salassa pidettäviä tietoja. Toimittajan henkilöstöltä, jotka osallistuvat Järjestelmän asennukseen ja ylläpitoon, vaaditaan henkilöturvallisuusselvitys ja vaitiolovakuutus. Ainoastaan henkilöturvallisuusselvityksen läpäisseet henkilöt saavat kulkuluvan puolustusvoimien tiloihin. Järjestelmän toimittamiseen tulee sisältyä käyttöönotto, jolla tarkoitetaan kaikkia niitä tehtäviä ja toimenpiteitä, jotka ovat tarpeen Tilaajan sovelluksen ottamiseksi tuotantokäyttöön. Järjestelmän toimittamiseen tulee sisältyä käyttökoulutus SOTLK:n henkilöstölle. Toimittajan henkilöstöltä, jotka osallistuvat kouluttamiseen, vaaditaan henkilöturvallisuusselvitys ja vaitiolovakutus, jos koulutus järjestetään Tilaajan tiloissa. Järjestelmän päivitysten yhteydessä tulee järjestää päivityskoulutukset SOTLK:n henkilöstölle. Päivityskoulutuksia koskevat samat turvallisuusvaatimukset kuin käyttöönottokoulutusta. Hankintaan sisältyy Järjestelmän ylläpito- ja tukipalvelusopimus vuoden 2024 loppuun asti. Järjestelmän ylläpidolla tarkoitetaan kaikkia niitä tarjoajan suorittamia toimia, joilla varmistetaan järjestelmän käytettävyys ja käyttövarmuus vaatimusmatriisissa (liite 2) edellytetyllä tasolla. Käyttövarmuudella tarkoitetaan järjestelmän kykyä toimia tarjouspyynnössä vaaditulla tavalla. Ylläpidon tulee sisältää järjestelmän versionvaihtojen, päivitysten, ohjelmistovirheiden korjauksien ja viranomaisten vaatimien määritysmuutosten vaatimat, tarjoajan toteuttamat toimet. Ylläpito sisältää myös loppukäyttäjien ja tilaajan teknisen ylläpidosta vastaavan henkilöstön tukipalvelut vaatimusmatriisin (liite 2) mukaisessa aikataulussa. Tarjoajan tulee nimetä vastuuhenkilöt Järjestelmän käyttöönottoon, kouluttamiseen ja ylläpito- ja tukipalveluihin. Tilaaja varaa oikeuden tarkistaa nimettyjen vastuuhenkilöiden koulutus ja työkokemustiedot tarjouskilpailun voittajalta.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.1.2020 -
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Optio Päivityskoulutukset ajalle 1.1.2025-1.12.2029 Optio 1 Ylläpito ajalle 1.1.2025–31.12.2027 (3 vuotta) Optio 2 Ylläpito ajalle 1.1.2028–31.12.2029 (2 vuotta) Optio Kuvansiirto 10.000 kpl

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Katso hankinta-asiakirjat.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.3) Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
30.12.2019 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Tarjouksen on oltava voimassa seuraavaan päivämäärään saakka: 30.3.2020
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:30.12.2019 13:00

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

Käytetään sähköistä maksua

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4.3) Muutoksenhakumenettely

Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

Hankintayksikön päätökseen saa hakea muutosta tekemällä hankintaoikaisupyynnön Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikuntaan tai valittamalla markkinaoikeuteen 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
28.11.2019
«« Takaisin