«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Mikkelin opiskelija-asunnot Oy : Mikkelin opiskelija-asunnot Oy asuntojen ja yhteistilojen rakennustekniset vuosikorjaukset v. 2020

28.11.2019 15:23
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-024676
Tarjoukset 12.12.2019 klo 14.00 mennessä osoitteeseen:
261746Ari Liukkonen
Savilahdenkatu 10A
50100
Mikkeli
Puh. +358440655060
Fax. +35815150131

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Mikkelin opiskelija-asunnot Oy
Y-tunnus 0165428-4
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Mikkelin opiskelija-asunnot Oy
Yhteyshenkilö Ani Rantalainen
Postiosoite Savilahdenkatu 10A
Postinumero 50100
Postitoimipaikka Mikkeli
Maa Suomi
Puhelin +35815150065
Sähköpostiosoite ani.rantalainen@moas.fi
Faksi +35815150131
Internet-osoite (URL) https://www.moas.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä

Muu osoite:

Yhteyshenkilö Ari Liukkonen
Postiosoite Savilahdenkatu 10A
Postinumero 50100
Postitoimipaikka Mikkeli
Maa Suomi
Puhelin +358440655060
Sähköpostiosoite ari.liukkonen@moas.fi
Faksi +35815150131
Internet-osoite (URL) http://www.moas.fi
Hankintayksikön luonne
Muu: kaupunkiomisteinen osakeyhtiö
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Rakennusurakka

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Mikkelin opiskelija-asunnot Oy asuntojen ja yhteistilojen rakennustekniset vuosikorjaukset v. 2020
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
261746
Hankinnan kuvaus

Mikkelin opiskelija-asunnot Oy, MOAS, pyytää vuosisopimustarjoustanne huoneistojen ja yhteistilojen vuosikorjaus- ja muutostöistä sekä mahdollisten ennalta arvaamattomien rakennusteknisten korjaustöiden suorittamisesta sekä tilaajan tai urakoitsija toimittamien tarvikkeiden asennuksesta. Toimituskohteena ovat MOAS:n omistamat talokohteet Mikkelissä. Talokohteisiin, niiden sijaintiin ja laajuustietoihin voi tutustua internetsivuillamme www.moas.fi tai tarjouksen tekijä voi halutessaan tutustua talokohteisiin paikan päällä ennen tarjouksen tekemistä. Yhteyshenkilömme: kiinteistönhoitaja Ismo Kokkonen p. 0440 654 365 tai kiinteistönhoitaja Mikko Rötkö p. 0440 654 367. Suoritettavat korjaus- ja muutostyöt tullaan teettämään aikaveloitusperusteella sekä tarjouspyynnössä pyydetyillä yksikköhinnoilla. Tarvikkeiden hankkimisesta sovitaan aina ennen korjaustöiden aloitusta kiinteistönhoitajien kanssa. Suurimman osan tarvittavista rakennusmateriaaleista hankkii urakoitsija. Vuosisopimuksella teetettävät työt: -kylpyhuoneiden korjaukset -huoneistojen muutokset ja kunnostustyöt (vuosikorjaukset) -pieniä sisä- ja ulkopuolisia kunnostustöitä vuosittaisen investointiohjelman mukaan.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Rakennustyöt. (45000000-7)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Mikkeli (K491)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
1.1.2020 - 31.12.2020

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Tarjoukseen on liitettävä seuraavat todistukset kelpoisuusvaatimuksista. 1. Ehdottomat kelpoisuusvaatimukset työkohteisiin nimettävällä työn suorittajalla: 1A) Vähintään viiden vuoden kokemus rakennusteknisten töiden suorittamisesta. 1B) Sertifikaatti kosteiden tilojen töistä. Märkätilojen vedeneristäjällä on oltava voimassa oleva VTT:n henkilösertifikaatti. 2. Referenssivaatimukset: Palvelun tuottajaksi valittavalla yrityksellä tulee olla kokemusta asuinkerrostalorakennusten asuntojen ja niiden yhteistilojen rakennusteknisten korjaus- ja ylläpitotöiden suorittamisesta seuraavasti: 2A) Luettelo/selvitys kohteista, jotka on toteutettu vuosien 2015-2019 aikana. Huoneisto- tai yhteistilojen korjaus- ja ylläpitotöitä on oltava vähintään 20 kpl em. aikavälillä. Kohteiden on oltava asuttuja kerrostalorakennuksia (töiden yhteydessä on jouduttu huomioimaan muiden asuntojen asukkat)

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Tarjous liitteineen on jätettävä suomen kielellä. Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa ajantasaista lainsäädäntöä. Hankinnassa noudatetaan Lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016, Tilaajavastuulakia 1233/2006 sekä lakia viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
12.12.2019 14.00
Lisätietoja

Tarjous on toimitettava liitteenä olevalla hintalomakkeella 12.12.2019 klo 14.00 mennessä osoitteella: Ari Liukkonen Mikkelin opiskelija-asunnot Oy Savilahdenkatu 10A 50100 Mikkeli Kuoreen merkki: Tarjous rakennustekniset työt v. 2020. tai sähköpostilla ari.liukkonen@moas.fi

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin