«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Opetushallitus : Käännöspalvelut (Oph, Karvi, YTL ja Valteri - koulu)

29.11.2019 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-024667
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 232-569405
Tarjoukset 10.01.2020 klo 13.00 mennessä osoitteeseen:

https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=246041&tpk=32e764e9-2122-45ca-8bc0-44b2b660b3a3

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Opetushallitus
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2769790-1
Postiosoite:Hakaniemenranta 6
Postinumero:00530
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Hankintapäällikkö Pirjo Lauri
Sähköpostiosoite:pirjo.lauri@oph.fi
Faksi:+358 295331035
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.oph.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=246041&tpk=32e764e9-2122-45ca-8bc0-44b2b660b3a3

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=246041&tpk=32e764e9-2122-45ca-8bc0-44b2b660b3a3
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Kansallinen tai liittovaltiotason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Käännöspalvelut (Oph, Karvi, YTL ja Valteri - koulu)
Viitenumero:
OPH-1571-2019
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Käännöspalvelut. (79530000-8)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Opetushallituksella ja tämän alaisisuudessa toimivilla yksiköillä ja erillisyksiköillä (YTL,Karvi) sekä Valteri - koululla (myöhemmin "Hankintayksikkö") on säännöllinen tarve käännöspalveluille. Hankintayksikön toiminnassa tarvitaan erityisesti englannin ja ruotsin kääntämistä sekä suomen, ruotsin ja englannin kielen kielenhuoltopalveluja. Lisäksi esiintyy jonkin verran käännöstyön tarvetta myös muiden kielten osalta. Hankinnan kohteena olevia käännöspalveluja Hankintayksikkö käyttää esimerkiksi viranomaistehtävien hoitamiseen, palvelujen tarjoamiseen Suomen ja muiden maiden kansalaisille, toisille valtioille ja kansainvälisille järjestöille sekä tiedonvälitykseen. Hankinnan kohteesta tarkemmin liitteissä "Hankinnan kohteen kuvaus" ja "Sopimus".

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 1539996.00 EUR
II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea:kaikkia osia

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Osa-alue 1, kielipari suomi - ruotsi
Osa nro:
osa-alue 1, kielipari suomi-ruotsi
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Käännöspalvelut. (79530000-8)
II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Toimittajan tilat

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Käännöspalveluiden hankinta kieliparissa suomi-ruotsi. Palvelun hankinta on kuvattu tarkemmin liitteessä Hankinnan kohteen kuvaus.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6) Arvioitu arvo
212323.00 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:48 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Vuosittainen käännöspalveluiden tarve vaihtelee suuresti ja tarve voi muodostua pienemmäksi tai suuremmaksi kuin edellä todettu arvio. Hankintayksikkö ei sitoudu edellä lueteltuihin vuosittaisiin euromääriin.

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Osa-alue 2, kielipari suomi - englanti
Osa nro:
osa-alue 2, kielipari suomi-englanti
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Käännöspalvelut. (79530000-8)
II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Toimittajan tilat

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on käännöspalvelut kieliparissa suomi-englanti. Palvelun hankinta on kuvattu tarkemmin liitteessä Hankinnan kohteen kuvaus.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6) Arvioitu arvo
148194.00 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:48 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Vuosittainen käännöspalveluiden tarve vaihtelee suuresti ja tarve voi muodostua pienemmäksi tai suuremmaksi kuin edellä todettu arvio. Hankintayksikkö ei sitoudu edellä lueteltuihin vuosittaisiin euromääriin.

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Osa-alue 3, kielenhuolto
Osa nro:
osa-alue 3, kielenhuolto
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Käännöspalvelut. (79530000-8)
II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Toimittajan tilat

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena ovat käännöspalveluista erilliset kielenhuoltopalvelut. Palvelut kuvattu tarkemmin liitteessä Hankinnan kohteen kuvaus.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.6) Arvioitu arvo
6032.00 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:48 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Vuosittainen käännöspalveluiden tarve vaihtelee suuresti ja tarve voi muodostua pienemmäksi tai suuremmaksi kuin edellä todettu arvio. Hankintayksikkö ei sitoudu edellä lueteltuihin vuosittaisiin euromääriin.

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.3) Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Puitejärjestely useampien toimijoiden kanssa

Puitejärjestelyn osallistujien suunniteltu enimmäismäärä: 9

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
10.1.2020 13:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 6 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:10.1.2020 15:00
Paikka: Opetushallitus, 00530 Hki
Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Käytetään sähköistä tilausta

Sähköinen laskutus hyväksytään

Käytetään sähköistä maksua

VI.3) Lisätiedot:

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
28.11.2019
«« Takaisin