«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Jälki-ilmoitus:
Jyväskylän kaupunki : Markkinoinnin suunnittelu- ja toteutuspalvelut

29.11.2019 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-024664
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 232-569928

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Jyväskylän kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0174666-4
Postiosoite:Vapaudenkatu 32 / PL 193
Postinumero:40101
Postitoimipaikka:Jyväskylä
Maa:Suomi
Puhelin:+358 142661656
Sähköpostiosoite:hankinnat@jyvaskyla.fi
NUTS-koodi:Jyväskylä (K179)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.jyvaskyla.fi
Lisää yhteystietoja (ilmoitetaan yhteishankintoja tehtäessä)

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1006550-2
Postitoimipaikka:Jyväskylä
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:kirjaamo@jamk.fi
NUTS-koodi:Jyväskylä (K179)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.jamk.fi
I.2) Yhteishankinta
Sopimukseen sisältyy yhteishankintaa
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Markkinoinnin suunnittelu- ja toteutuspalvelut
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Mainonta- ja markkinointipalvelut. (79340000-9)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Tällä kilpailutuksella pyydetään tarjouksia erilaisista markkinoinnin suunnittelutöistä ja käytännön toteutuksista. Hankinta koskee kaikkia Jyväskylän kaupungin toimialoja ja liikelaitoksia sekä Jyväskylän ammattikorkeakoulua (JAMK) (jatkossa: Tilaaja). Hankinta on jaettu neljään (4) eri osaan, jotka ovat: 1. Taittopalvelut ja graafinen suunnittelu 2. Markkinoinnin operatiivinen suunnittelu 3. Mainos- ja esittelyvideot 4. Valokuvauspalvelut Kuhunkin osaan valitaan tietty määrä palveluntuottajia, jotka muodostavat sopimuskauden aikaisen puitejärjestelyn. Tämä hankinta ei koske painopalveluita, valtakunnallisen näkyvyyden strategista kehittämistä tai suunnittelua, brändiuudistuksia eikä lehti-, radio- tai muuta ilmoitustilaa. Palvelujen tarpeet ovat vaihtelevia ja tilaaja tilaa palvelut tarpeensa mukaan. Tilaaja ei sitoudu mihinkään vähimmäistilausmääriin eikä sopimus tule sisältämään määräostovelvoitteita. Lisätietoja hankinnasta liitteessä 1 Palvelukuvaus.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
II.1.7) Hankinnan kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 1360000.00 EUR

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
OSA 1: Taittopalvelut ja graafisen suunnittelun palvelut
Osa nro:
1
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Graafiset suunnittelupalvelut. (79822500-7)
II.2.3) Suorituspaikka
Jyväskylä (K179)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Osan 1 palvelut sisältävät graafista ja visuaalista suunnittelua, taittopalvelua ja visuaalisten aineistojen valmistamista. Osa sisältää mm. esitteiden tai muiden painettujen esitysmateriaalien taittoa ja viimeistelyä painovalmiiksi, lehtitaittoja ja isompien julkaisujen taiton (muun muassa Aaltoja!-lehti, tiedotuslehti); markkinointimateriaalien suunnittelua tapahtumiin (esimerkiksi seinäkkeet, roll-upit, banderollit), yksittäisten mainosten (esimerkiksi bannereiden) ja visuaalisten aineistojen sekä esitteiden suunnittelua digitaalisiin kanaviin. Lisätietoja liitteessä 1 Palvelukuvaus. Palveluntuottajalla tulee olla valmius ja kyky toteuttaa kaikkia osan palveluita. Osaan valitaan enintään kaksitoista (12) palveluntuottajaa.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Laatu60
Hinta 40
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
OSA 2: Markkinoinnin operatiivinen suunnittelu
Osa nro:
2
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Mainonta- ja markkinointipalvelut. (79340000-9)
II.2.3) Suorituspaikka
Jyväskylä (K179)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Osa 2 koskee tilanteita, joissa Tilaaja tarvitsee käyttöönsä kokonaisvaltaisen markkinoinnin suunnittelupalvelun, kuten esimerkiksi kampanjatoteutuksen suunnittelun ja tuotannon. Palveluntuottajalla tulee olla valmius toteuttaa Tilaajan toimeksianto kokonaisvaltaisesti sisältäen sovitusti markkinoinnin suunnittelun sekä tuotannon, esimerkiksi mainostilan ja näkyvyyksien suunnittelun, graafisen suunnittelun, valokuvauksen, videotuotannon ja sisällöntuotannon. Palvelu voi sisältää myös digitaalisia toteutuksia. Lisätietoja liitteessä 1 Palvelukuvaus. Palveluntuottajalla tulee olla valmius ja kyky toteuttaa kaikkia osan palveluita. Osaan 2 valitaan enintään kolme (3) Palveluntuottajaa.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Laatu70
Hinta 30
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
OSA 3: Mainos- ja esittelyvideot
Osa nro:
3
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Mainosvideoiden tuotanto. (92111220-0)
II.2.3) Suorituspaikka
Jyväskylä (K179)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Osan 3 palvelut sisältävät digitaalista videotuotantoa sekä erilaisia videotuotannon ja -suunnittelun tehtäviä. Osa 3 jakaantuu kahteen osa-alueeseen: 1) Markkinointi- ja mainosvideot sekä 2) Kokemusvideot. Molemmat osa-alueet pisteytetään erikseen ja sisältävät eri vaatimuksia. Palveluntuottaja voi halutessaan tarjota vain toista osa-aluetta tai molempia osa-alueita. Ks. lisätiedot liitteessä 1 Palvelunkuvaus. Markkinointi- ja mainosvideoiden osa-alueeseen valitaan enintään 10 Palveluntuottajaa, kokemusvideoiden osa-alueeseen enintään 2 Palveluntuottajaa.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Laatu30
Hinta 30
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
OSA 4: Valokuvauspalvelut
Osa nro:
4
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Valokuvauspalvelut. (79961000-8)
II.2.3) Suorituspaikka
Jyväskylä (K179)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Palvelu sisältää monipuolisesti erilaisia kuvausteemoja, -kohteita ja –tilanteita, kuten: • maisemakuvat, laajat näkymät ja arkkitehtuurikohteet • tilanne- ja palvelukuvat • liikettä sisältävät kuvat • lavastetut kuvat • ilta- ja pimeän ajan kuvat Palveluntuottajan tulee hallita vähintään kahta (2) ylläolevista teemoista tullakseen hyväksytyksi tarjousvertailuun. Lisätietoja liitteessä 1 Palvelunkuvaus. Osaan valitaan enintään 15 palveluntuottajaa.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Laatu70
Hinta 30
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 057-131771

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro:
1
Nimi:
OSA 1: Taittopalvelut ja graafisen suunnittelun palvelut

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
20.8.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:24
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: kyllä
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Grano Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2197935-0
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Toimittaja on pk-yritys: ei
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Lyyti Design
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2769301-1
Postitoimipaikka:Jyväskylä
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Jyväskylä (K179)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Kuuverstas
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2332420-0
Postitoimipaikka:Jyväskylä
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Jyväskylä (K179)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Villakas Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2842552-9
Postitoimipaikka:Turku
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Turku (K853)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Mainostoimisto Aava & Bang Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1963884-8
Postitoimipaikka:Jyväskylä
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Jyväskylä (K179)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Maurizio Visuals
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1493373-3
Postitoimipaikka:Leppävesi
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Jyväskylä (K179)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Graafinen suunnittelu Pirjo Leirimaa
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1629809-1
Postitoimipaikka:Palokka
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Jyväskylä (K179)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Avidly Oyj
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2018481-2
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Miltton Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1654439-5
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Toimittaja on pk-yritys: ei
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Redland Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2078268-7
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Anne-Mari Ohra-aho
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2482225-2
Postitoimipaikka:Jyväskylä
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Jyväskylä (K179)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:G-Works Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2359498-0
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:340000.00 EUR

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro:
2
Nimi:
OSA 2: Markkinoinnin operatiivinen suunnittelu

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
20.8.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:16
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: kyllä
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Miltton Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1654439-5
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Toimittaja on pk-yritys: ei
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Kari Media Group Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1515023-9
Postitoimipaikka:Turku
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Turku (K853)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Siliä Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2587447-6
Postitoimipaikka:Jyväskylä
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Jyväskylä (K179)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:34000.00 EUR
V.2.5) Tietoa alihankinnasta

Sopimukseen liittyy todennäköisesti alihankintaa

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro:
3
Nimi:
OSA 3: Mainos- ja esittelyvideot

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
20.8.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:9
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: kyllä
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Dot Productions Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2813825-5
Postitoimipaikka:Jyväskylä
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Jyväskylä (K179)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Mainonnan Vuolas Vastavirta Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2256502-9
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Roast Creative
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2940351-6
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Rotia PRKL Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2858580-5
Postitoimipaikka:Jyväskylä
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Jyväskylä (K179)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Smile Audiovisual
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0551626-8
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Toiminimi Eemeli Nättinen
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2522176-6
Postitoimipaikka:Jyväskylä
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Jyväskylä (K179)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Valokuvaamo Jiri Halttunen
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2551480-9
Postitoimipaikka:Jyväskylä
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Jyväskylä (K179)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Trustmary Finland Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2822240-6
Postitoimipaikka:Jyväskylä
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Jyväskylä (K179)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:340000.00 EUR
V.2.5) Tietoa alihankinnasta

Sopimukseen liittyy todennäköisesti alihankintaa

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro:
4
Nimi:
OSA 4: Valokuvauspalvelut

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
20.8.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:11
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: kyllä
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Graafinen yrityspalvelu Selldone
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2334967-8
Postitoimipaikka:Palokka
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Jyväskylä (K179)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Inno työverkko osuuskunta
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0970196-2
Postitoimipaikka:Jyväskylä
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Jyväskylä (K179)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Lumo image
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2398463-9
Postitoimipaikka:Oulunsalo
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Oulu (K564)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Medianiitty
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2053087-7
Postitoimipaikka:Jyväskylä
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Jyväskylä (K179)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Riikka Kaakkurivaara
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2991728-5
Postitoimipaikka:Jyväskylä
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Jyväskylä (K179)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Studio Ihmepeili
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1829436-9
Postitoimipaikka:Muurame
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Muurame (K500)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Terotemedia
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2022421-2
Postitoimipaikka:Vihtavuori
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Laukaa (K410)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Toiminimi J.Kallio
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2104260-5
Postitoimipaikka:Jyväskylä
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Jyväskylä (K179)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Toiminimi Kamera Petteri
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1843469-1
Postitoimipaikka:Jyväskylä
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Jyväskylä (K179)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Tolppakuvaus.fi
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1293329-7
Postitoimipaikka:Joensuu
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Joensuu (K167)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:340000.00 EUR

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
28.11.2019
«« Takaisin