«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus (Ilmoitus hankintamenettelyn keskeyttämisestä):
Kirkkonummen kunta : KH258009 Käyttöoikeussopimus /palvelut: Kirkkonummen kunnantalon ravintolapalvelut 2020-2023

28.11.2019 14:58
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-024662
Tarjoukset tai osallistumishakemukset (päivämäärä puuttuu) mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Ilmoitus hankintamenettelyn keskeyttämisestä
Keskeytettävän hankintailmoituksen numero
2019-024656
Hankinnan nimi
KH258009 Käyttöoikeussopimus /palvelut: Kirkkonummen kunnantalon ravintolapalvelut 2020-2023

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Kirkkonummen kunta
Y-tunnus 0203107-0
Yhteyshenkilö Jari Mulari
Postiosoite PL 20 (Ervastintie 2)
Postinumero 02401
Postitoimipaikka Kirkkonummi
Maa Suomi
Puhelin +358929671
Sähköpostiosoite jari.mulari@kirkkonummi.fi
Faksi +35898786053
Internet-osoite (URL) http://www.kirkkonummi.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/kirkkonummi?id=258009&tpk=fb991b9c-e84c-4cdf-9826-5b4789d6491b
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
KH258009 Käyttöoikeussopimus /palvelut: Kirkkonummen kunnantalon ravintolapalvelut 2020-2023
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
258009 - 1492/2019
Hankinnan kuvaus

YLEISTÄ Kirkkonummen kunta (myöhemmin hankintayksikkö tai tilaaja) pyytää tarjousta käyttöoikeussopimuksesta, joka antaa oikeuden ruokaravintolatoiminnan harjoittamiseen asiakirjassa 3 Hankinnan kohteen kuvaus, määrittelemällä tavalla. Kunta ei järjestä henkilökuntaruokailua kunnantalon tiloissa toimivassa ravintolassa. Sopimuskauden alkaessa henkilökuntaruokailu on järjestetty läheisessä terveyskeskuksessa ja Kirkkoharjun koulussa. On ennakoitavaa, että sopimuskauden aikana sekä terveyskeskus että koulu siirtyvät pois nykyisistä toimipaikoistaan. VOLYYMITIETO Kokoustarjoilujen määrä on ollut noin 128000 EUR vuodessa. Vuokranantaja / tilaaja ei takaa myyntimäärää jatkossa. HANKINTA-ASIAKIRJAT Tämän hankinnan asiakirjat ovat: 1. Sopimusluonnos 2. Tarjouspyyntö 3. Hankinnan kohteen kuvaus 4. JYSE 2014 Palvelut (2017 päivitysversio) 5. Tarjous Tarjoaja sitoutuu noudattamaan hankinnan asiakirjoja. Jos asiakirjoissa on keskinäisiä ristiriitaisuuksia, sovelletaan niitä tarjouskilpailun aikana edellä olevassa numerojärjestyksessä siten, että edellä olevan asiakirjan mukainen ehto saa tulkinnassa etusijan. HINNAT JA HINNOITTELUPERUSTEET Kaikki hinnat ilmoitetaan euromääräisinä ilman arvonlisäveroa. Tilaaja on määrittänyt tilavuokran ja lounashinnan suuruuden. Kohdassa hankinnan kohteen kriteerit tarjoajat ilmoittavat tarjoushintansa sekä tulevatko he sisällyttämään aamupalan palvelutarjontaansa. Nämä vaikuttavat toimittajavalintaan kohdassa ”Päätöksenteon perusteet” kuvatulla tavalla. Tarjoajan tulee antaa arvonlisäverottomat (alv 0 %) tarjoushintansa hintakomponenteille H1-H7 kohdassa ”Hankinnan kohteen kriteerit” sekä ilmoittaa, tulevatko he sisällyttämään aamupalan palveluihinsa. Aamupalan tarjoaminen vaikuttaa tarjousten vertailuun. PÄÄTÖKSENTEON PERUSTEET Tarjoukset vertaillaan käyttäen kokonaistaloudellista edullisuutta koskevaa vertailuperustetta, joka koostuu hinnasta ja laadusta. Hinnan painoarvo vertailussa on 90 % ja laadun 10 %. HINTA Hinnan osalta arviointiperusteena on edullisin vertailuhinta. Edullisinta vertailuhintaa tarjonnut saa 90,00 pistettä. Muut tarjoajat saavat vertailuhintaan perustuvat pisteet kaavasta: Hintaan liittyvät vertailupisteet = 90 x alin tarjottu vertailuhinta / vertailtavana olevan tarjouksen vertailuhinta. Vertailuhintaan sisältyy hintakomponenteille H1-H7 tarjotut hinnat kerrottuna tässä jäljempänä kerrotuilla määräkertoimilla: - hintakomponentille H1 tarjottu hinta kertaa 1000. - hintakomponentille H2 tarjottu hinta kertaa 250. - hintakomponentille H3 tarjottu hinta kertaa 1000. - hintakomponentille H4 tarjottu hinta kertaa 1000. - hintakomponentille H5 tarjottu hinta kertaa 500. - hintakomponentille H6 annettu hinta kertaa 500. - hintakomponentille H7 annettu hinta kertaa 500. LAATU Laadulla tarkoitetaan kohdassa hankinnan kohteen kriteerit tarkoitettua aamupalaa. Tarjoaja saa 10 pistettä sitoutuessaan sisällyttämään aamiaisen palveluihinsa. Jos tarjoaja ei sitoudu sisällyttämään aamupalaa palveluihinsa, hän saa 0 pistettä. Tarjoajan vertailupisteet saadaan laskemalla yhteen tarjoajan hintaan liittyvät vertailupisteet ja laatupisteet. Käyttöoikeussopimusta koskeva tarjouskilpailu ratkaistaan kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehneen tarjoajan eduksi. Kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous on eniten pisteitä hinnan ja laadun perusteella yhteensä saanut tarjous. TARJOUSTIETOJEN JA HANKINTA-ASIAKIRJOJEN JULKISUUS JA SALASSAPITO Tarjousasiakirjojen julkisuus ja salassapito määräytyy viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (ns. julkisuuslaki, 621/1999) mukaan. Jos jokin tarjouksen osa kuuluu tarjoajan käsityksen mukaan em. julkisuuslain mukaisen liike- tai ammattisalaisuuden piiriin, tulee näihin tietoihin selkeästi merkitä, että ne ovat luottamuksellisia. Tarjoaja voi kuitenkin merkitä luottamuksellisiksi vain ne tiedot, jotka em. lain mukaan määritellään salassa pidettäviksi. Näin ollen esimerkiksi tarjouksen vertailuhinta ei ole liike- tai ammattisalaisuudeksi katsottava tieto. Tarjousten avaamistilaisuus ei ole julkinen.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Ruokalapalvelut. (55510000-8)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Kirkkonummi (K257)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
20.4.2020 - 19.4.2023

Keskeyttämispäätöksen perusteet

Lisätietoja

Päivitys.

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin