«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Lappeenrannan kaupunki hankintapalvelut : Ilmanvaihtotyöt (purku ja asennus)

28.11.2019 14:41
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-024655
Tarjoukset 31.12.2019 klo 13.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Lappeenrannan kaupunki hankintapalvelut
Y-tunnus 0162193-3
Yhteyshenkilö Sari Talonpoika
Postiosoite PL 11
Postinumero 53101
Postitoimipaikka Lappeenranta
Maa Suomi
Puhelin +35856161
Sähköpostiosoite sari.talonpoika@lappeenranta.fi
Internet-osoite (URL) http://www.lappeenranta.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/lprhankintapalvelut?id=254010&tpk=b14e9d3d-63b3-4685-a474-22516f64c662
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Rakennusurakka

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Ilmanvaihtotyöt (purku ja asennus)
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
LPR/1799/02.08.02/2019
Hankinnan kuvaus

Hankinta koskee ilmanvaihtotöitä (purku ja asennus) tuntiveloitusperusteisena laskutustyönä sopimuskaudelle 1.4.2020 - 31.3.2022 siinä laajuudessa kuin tässä tarjouspyynnössä on määritetty. Tilattavien työt ovat Lappeenrannan kaupungin alueella sijaitsevien kiinteistöjen ilmanvaihtotöitä, joiden kesto vaihtelee. Urakoitsija toimii tilattujen töiden päätoteuttajana ja vastaa työmaan työturvallisuudesta sekä rakentamiseen liittyvästä tilaajavastuu ja verottajan tiedonantovelvollisuudesta. Tilaajan työlle nimeämä päätoteuttaja vastaa myös muiden toimijoiden tiedonantovelvoitteesta. Tilaaja ei sitoudu mihinkään tilaus- tai ostomääriin, koska tulevien töiden määrä ei ole ennakolta tiedossa. Tehtäviä ei yksilöidä. Tilaukset tehdään tarpeen mukaan ja määrärahojen puitteissa. Tilaaja varaa oikeuden poikkeustapauksissa kilpailuttaa erillisenä hankintana joitakin erityisiä yksittäisiä suurempia kohteita.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Rakennusten asennustyöt. (45300000-0)
Päänimikkeistö
Lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointilaitteiden asennustyöt. (45331000-6)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Lappeenrannan seutu (S091)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
-

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Kyllä
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Tarjouksen tekemisestä ei makseta palkkiota. Tarjoupyyntösasiakirjat ovat saatavilla suomen kielellä. Tarjous liitteineen laaditaan suomen kielellä. Tarjousten käsittelyn vaiheet: 1. Tarjoajan soveltuvuuden tarkastaminen 2. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkastaminen 3. Tarjousten vertailu 4. Hankintapäätöksen tekeminen 5. Hankintasopimuksen tekeminen Vain kolmanteen (3.) vaiheeseen päässeet tarjoukset ovat mukana lopullisessa vertailussa.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
31.12.2019 13.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin