«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Larsmo Kommun : Larsmoleden - Krossgrus-fyllning på Holm vandringsled

29.11.2019 12:26
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-024653
Tarjoukset 16.12.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:
Larsmo Kommun 0180857-0
Johnnie Wisén
Norra Larsmovägen 30
68570
Larsmo
Puh. +358447877224

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Larsmo Kommun
Y-tunnus 0180857-0
Yhteyshenkilö Johnnie Wisén
Postiosoite Norra Larsmovägen 30
Postinumero 68570
Postitoimipaikka Larsmo
Maa Suomi
Puhelin +358447877224
Sähköpostiosoite johnnie.wisen@larsmo.fi
Internet-osoite (URL) www.larsmo.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Ks. edellä hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä

Hankintalaji

Hankintalaji
Rakennusurakka

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Larsmoleden - Krossgrus-fyllning på Holm vandringsled
Hankinnan kuvaus

Byggnadsobjektet omfattar fyllning och utjämning av krossgrus på Holm vandringsled i Larsmo Kommun,

Längden på krossgrusfyllningen är 11,3km

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Ei
Pääkohde
Päänimikkeistö
Erilaisten urheilurakennelmien maanpinnoitus. (45236100-1)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Larsmo (K440)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
30.11.2019 - 30.5.2020

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Anbudsgivaren bör ha gällande ansvarsförsäkring.

Anbudsgivaren skall delge intyg på erlagda skatter och socialskyddsavgifter.

Anbudsgivaren ska ha lämplig maskinpark och kapacitet

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

*Enligt ”lag om beställarens utredningsskyldighet och ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft” (1233/2006), skall följande högst 2 månader gamla intyg (kopior), bifogas till anbud:

1) en utredning om huruvida företaget är infört i förskottsuppbördsregistret och arbetsgivarregistret enligt lagen om förskottsuppbörd (1118/1996) samt i registret över mervärdesskattskyldiga enligt mervärdesskattelagen (1501/1993);

2) ett utdrag ur handelsregistret;

3) ett intyg över betalda skatter eller ett intyg över skatteskuld eller en ut-redning om att en betalningsplan angående skatteskulden har gjorts upp;

4) intyg över tecknande av pensionsförsäkringar samt över betalning av pensionsförsäkringsavgifter eller en utredning om att en betalningsöverens-kommelse har ingåtts angående pensionsförsäkringsavgifter som förfallit till betalning;

5) en utredning om vilket kollektivavtal som skall tillämpas på arbetet eller om de centrala anställningsvillkoren;

6) intyg över lagstadgad olycksfallsförsäkring;

7) Redogörelse över hur företagshälsovården är ordnad.

Samt en kopia av giltigt försäkringsbrev angående ansvarsförsäkring. Ansvar av ansvarsförsäkringen måste vara större än entreprenadsumman.

Ovannämnda intyg kan ersättas med Tilaajavastuu rapport

Anbudsgivaren skall ge en förteckning på firmans anställda och maskinpark

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Detta är ett projekt som fått finansiering från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
16.12.2019 12.00
Tarjousten voimassaoloaika

2 månad efter inlämningstiden gått ut

Lisätietoja

Entreprenadhandlingar erhålls på begäran av Johnnie Wisén, e-post: johnnie.wisen@larsmo.fi

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Larsmo Kommun
Postiosoite Norra Larsmovägen 30
Postinumero 68750
Postitoimipaikka Larsmo
Maa Suomi
Puhelin +358 67857111
Sähköpostiosoite registraturen@larsmo.fi
Internet-osoite http://www.larsmo.fi
«« Takaisin