«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset (Hankintailmoitus):
Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus : Yhteishankintakoulutukset maarakennus- ja infra-alalle (haku 2)

29.11.2019 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-024641
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 232-570125
Tarjoukset 13.01.2020 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/hanki?id=263657&tpk=4d03fa74-35c9-4b25-80e5-17d4076e844a

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
Hankintailmoitus
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2296962-1
Postinumero:80100
Postitoimipaikka:Joensuu
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:tyovoimakoulutus.pohjois-karjala@ely-keskus.fi
NUTS-koodi:Pohjois-Karjala (FI1D3)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.ely-keskus.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/hanki?id=263657&tpk=4d03fa74-35c9-4b25-80e5-17d4076e844a

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/hanki?id=263657&tpk=4d03fa74-35c9-4b25-80e5-17d4076e844a
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Yhteishankintakoulutukset maarakennus- ja infra-alalle (haku 2)
Viitenumero:
POKELY/650/2019
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Aikuiskoulutuspalvelut ja muut koulutuspalvelut. (80400000-8)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on Pohjois-Karjalan alueen maarakennus- ja infra-alan yritysten/ työnantajien ja Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen yhteisrahoituksella järjestettävät, työvoimakoulutuksina toteutettavat yhteishankintakoulutukset työnantajien rekrytointitarpeisiin (RekryKoulutus) ja henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämiseen (TäsmäKoulutus) Pohjois-Karjalassa. Kyseessä on syksyllä 2019 avoimella kilpailutuksella perustettu "dynaaminen toimittajarekisteri maarakennus- ja infra-alalle" (palvelukuvaus liitteessä 2), johon avataan nyt osallistumismahdollisuus uusille toimittajille.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Aikuiskoulutuspalvelut ja muut koulutuspalvelut. (80400000-8)
II.2.3) Suorituspaikka
Pohjois-Karjala (FI1D3)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on Pohjois-Karjalan alueen maarakennus- ja infra-alan yritysten/työnantajien ja Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen yhteisrahoituksella järjestettävät yhteishankintakoulutukset työnantajien rekrytointitarpeisiin (RekryKoulutus) tai henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämiseen (TäsmäKoulutus) Pohjois-Karjalassa. Kuvaus yhteishankintakoulutuksista on liitteessä 1. Kyseessä on syksyllä 2019 avoimella kilpailutuksella perustettu " dynaaminen toimittajarekisteri maarakennus- ja infra-alalle" (palvelukuvaus liite 2), johon hyväksyttiin kolme toimittajaa. Tällä kilpailutuksella avataan nyt osallistumismahdollisuus vain uusille toimittajille. Toimittajarekisteriin hyväksytään kaikki tarjouspyynnön soveltuvuusvaatimukset ja tarjouspyynnössä esitetyt muut kriteerit täyttävät tarjoajat. Toimittajarekisteri on voimassa v. 2019 (syksy) - 2021. Lisäksi siihen sisällytetään mahdollisuus yhteen kahden vuoden optiokauteen.

II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:24 kuukautta
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.11) Hankintamenettelyn keskeiset piirteet:

Hankintamenettelyllä avataan nyt haku ja osallistumismahdollisuus uusille toimittajille. Mahdollinen valinta koskee siis vain uusia toimittajia (y-tunnus), ja samalta toimittajalta hyväksytään korkeintaan yksi tarjous. Jo rekisterissä olevien ei tarvitse hakea eikä heitä hyväksytä uudelleen, jos sopimuskautta on vielä jäljellä. Sopimuskauden aikana (2019-2021) haku avataan kaksi kertaa vuodessa, jolloin uusia em. ehdot täyttäviä toimittajia voi päästä mukaan.

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
13.1.2020 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Pohjois-Karjalan ELY-keskus
Postiosoite:PL 69
Postinumero:80100
Postitoimipaikka:Joensuu
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:kirjaamo.pohjois-karjala@ely-keskus.fi
Internet-osoitehttp://www.ely-keskus.fi
VI.4.3) Muutoksenhakumenettely

Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

Kyseessä on hankintalain (1397/2016) 25 §:n mukainen kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta, joka kuuluu hankintalain liitteessä E määriteltyihin sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä muiden erityispalveluiden hankintaan (hankintalaki (1397/2016) 25 §, 1. mom. kohta 3). Pienhankinnoista ei voida hankintalain perusteella valittaa markkinaoikeuteen. Sen sijaan tarjoaja voi osoittaa hankintayksikölle hankintaoikaisun virheelliseksi kokemastaan päätöksestä. Hankintayksikkö liittää hankintapäätökseen oikaisuohjeen. Sopimuskauden aikana ilmenevät erimielisyydet ratkaistaan liitteenä olevan sopimusmallin ehtojen mukaisesti.

VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
28.11.2019
«« Takaisin