«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Istekki Oy : Palomuuri- ja asiantuntijapalvelut

29.11.2019 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-024637
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 232-568609
Tarjoukset 08.01.2020 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/istekki?id=253875&tpk=f26ad689-9312-499e-b324-291d82b31ae2

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Istekki Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2292633-0
Postiosoite:PL 2000
Postinumero:70601
Postitoimipaikka:Kuopio
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Antti Simolin
Puhelin:+358 407003875
Sähköpostiosoite:antti.simolin@istekki.fi
Faksi:+358 176180999
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.istekki.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/istekki?id=253875&tpk=f26ad689-9312-499e-b324-291d82b31ae2

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/istekki?id=253875&tpk=f26ad689-9312-499e-b324-291d82b31ae2
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Julkisomisteinen osakeyhtiö
I.5) Pääasiallinen toimiala
ICMT-palvelut

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Palomuuri- ja asiantuntijapalvelut
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Ohjelmatuotteet ja tietojärjestelmät. (48000000-8)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on palomuurijärjestelmät, niihin tarvittavat lisenssit sekä edellä mainittuihin liittyvät tuki- ja ylläpitopalvelut sekä tietoverkkojen turvallisuutta ja sen kehittämistä koskevat asiantuntijapalvelut. Istekin tietoverkot sijaitsevat maantieteellisesti lähes koko Manner-Suomen alueella. Hankinta on jaettu kahteen osioon, josta Istekki tekee erilliset hankintapäätökset tarjouspyyntöasiakirjoissa kuvatulla tavalla.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea:kaikkia osia
Yhdelle tarjoajalle myönnettävien osien enimmäismäärä:2
Hankintaviranomainen varaa oikeuden tehdä sopimuksia, joissa yhdistetään seuraavat osat tai osien ryhmät: Mikäli tarjoaja tulee valituksia kumpaankin osaan, yhdistetään ne yhdeksi sopimukseksi sopimusasiakirjojen mukaisella tavalla.

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Laitteet sekä tukipalvelut
Osa nro:
1
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Ohjelmatuotteet ja tietojärjestelmät. (48000000-8)
II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Palomuurilaitteistot tarjouspyynnön liitteissä kuvatuin teknisin määrittelyin. Hankinnan kohteena on palomuurijärjestelmät keskitettyyn palvelutuotantoon (jaetut/asiakaskohtaiset virtualisoidut ratkaisut), sekä asiakaskohtaiset palomuurijärjestelmät keskuslaitteisto- ja etätoimistolaitteisto tyyppisiin käyttötarkoituksiin. Palomuurijärjestelmien muutokset ja konfiguroinnit tulee voida tehdä keskitetyllä hallintaohjelmalla tietoturvallisesti. Eri organisaatioiden ylläpitäjien oikeustasoja ja näkyvyysalueita hallintajärjestelmässä pitää pystyä määrittelemään laajasti ja joustavasti. Järjestelmästä tulee saada monipuolisia ja yksilöitäviä raportteja Istekki Oy:n omaan käyttöön sekä mahdollistaa myös asiakkaiden vaatimat/tarvitsemat yksilöidyt raportit.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:48 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Sopimuksen voimassaoloehdot on kuvattu tarjouspyynnön liittenä olevassa sopimusluonnoksessa.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Sopimuskauden aikana tilaaja voi hankkia lisää toimittajan laitteisto- ja ohjelmistokokonaisuuksia täydentämään tällä sopimuksella valittua teknologiarkkitehtuuria. Esimerkkinä liikuteltava tietoturvaskannauslaitteisto, roskapostinsuodatuslaitteisto tai jokin muu teknistä tietoturvaa, lokienhallintaa, tietosuoja, tilannekuvaa, haavoittuvuuksienhallintaa, penetraatiotestausta, tietoturvatapahtumien valvontaa tai vastaavaa tieto- ja kyberturvallisuuden lisäarvopalvelua tuottava laitteisto, ohjelmisto, pilvipalvelu, muu palvelu tai edellisten yhdistelmä.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Istekki valitsee toimittajiksi enintään kaksi (2) tarjouspyynnön ehdot täyttävää ja parhaan hinnan tarjonnutta tarjoajaa.

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Asiantuntijapalvelut
Osa nro:
2
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Tietokonelaitteistoa koskevat konsulttipalvelut. (72100000-6)
II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Asiantuntijapalveluiden vaatimukset on kuvattu tarjouspyyntöasiakirjoissa.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:48 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Sopimuksen voimassaoloehdot on kuvattu tarjouspyynnön liittenä olevassa sopimusluonnoksessa.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Istekki valitsee toimittajiksi enintään kaksi (2) tarjouspyynnön ehdot täyttävää ja parhaan hinnan tarjonnutta tarjoajaa.

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Puitejärjestely useampien toimijoiden kanssa

Puitejärjestelyn osallistujien suunniteltu enimmäismäärä: 2

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
8.1.2020 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 8 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:8.1.2020 12:15

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Käytetään sähköistä tilausta

Sähköinen laskutus hyväksytään

Käytetään sähköistä maksua

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
28.11.2019
«« Takaisin