«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Korjausilmoitus:
Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus : KES ELY / L-vastuualue: Keski-Suomen ELY-keskuksen suunnittelun ja asiantuntijapalvelun puitejärjestely 2020-2023. Osa-alue 1, Osa-alue 2, Osa-alue 3 ja Osa-alue 4.

29.11.2019 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-024634
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 232-570050

I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2296962-1
Postiosoite:PL 250
Postinumero:40101
Postitoimipaikka:JYVÄSKYLÄ
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Kari Keski-Luopa
Puhelin:+358 295024690
Sähköpostiosoite:kari.keski-luopa@ely-keskus.fi
NUTS-koodi:Manner-Suomi (FI1)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.ely-keskus.fi

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
KES ELY / L-vastuualue: Keski-Suomen ELY-keskuksen suunnittelun ja asiantuntijapalvelun puitejärjestely 2020-2023. Osa-alue 1, Osa-alue 2, Osa-alue 3 ja Osa-alue 4.
Viitenumero:
KESELY/2113/2019
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut. (71000000-8)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Tilaaja teettää puitesopimuksilla liikennettä ja infraa koskevia suunnitelmia, selvityksiä, asiantuntijapalveluja ja tukitehtäviä Keski-Suomen, Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan alueella vuosina 2020-2023. Puitesopimukset ja niitä käyttäen teetettävät tehtävät jakautuvat neljään osa-alueeseen seuraavasti: Osa-alue 1 Tie- ja rakennussuunnittelu Osa-alue 2 Esi- ja yleissuunnittelu Osa-alue 3 Liikenteeseen ja tienpitoon liittyvät selvitykset ja asiantuntijapalvelut Osa-alue 4 Tilaajan tukitehtävät Tarjoaja voi tarjota yhtä tai useampaa osa-aluetta.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
28.11.2019

VII kohta: Muutokset

VII.1) Korjattavat tai lisättävät tiedot

VII.1.2) Teksti, jota alkuperäisessä ilmoituksessa oikaistaan

Osan numero: II.2.4
Osa nro: Osa-alue 1
Muutettava kohta: Kuvaus hankinnasta

Oikaistava tieto:

Tilaaja teettää osa-alueen 1 puitesopimusten perusteella seuraavia tehtäviä: Tie- ja rakennussuunnittelu - tietomallipohjainen tie- ja rakennussuunnittelu - liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (LjMTL) mukaiset tie-suunnitelmat - parantamissuunnitelmat - rakennussuunnitelmat - tiesuunnitelmien ST-täydennykset - pienten liikenneturvallisuuskohteiden suunnittelu - muu vastaavanlainen suunnittelu Siltasuunnittelua vain siltä osin kuin se sisältyy edellä mainittuihin.

Oikaisu:

Tilaaja teettää osa-alueen 1 puitesopimusten perusteella seuraavia tehtäviä: Tie- ja rakennussuunnittelu (Keski-Suomi) - tietomallipohjainen tie- ja rakennussuunnittelu - liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (LjMTL) mukaiset tie-suunnitelmat - parantamissuunnitelmat - rakennussuunnitelmat - tiesuunnitelmien ST-täydennykset - pienten liikenneturvallisuuskohteiden suunnittelu - muu vastaavanlainen suunnittelu Rakennussuunnittelu (Etelä-Savo, Pohjois-Savo ja Pohjois-Karjala) - tietomallipohjainen rakennussuunnittelu - parantamissuunnitelmat - rakennussuunnitelmat - pienten liikenneturvallisuuskohteiden suunnittelu - muu vastaavanlainen suunnittelu Siltasuunnittelua vain siltä osin kuin se sisältyy edellä mainittuihin.

VII.1.2) Teksti, jota alkuperäisessä ilmoituksessa oikaistaan

Osan numero: II.2.7
Osa nro: Osa-alue 2
Muutettava kohta: Alkamispäivä

Oikaistava tieto:
01.01.2020

Oikaisu:
01.02.2020

VII.1.2) Teksti, jota alkuperäisessä ilmoituksessa oikaistaan

Osan numero: II.2.7
Osa nro: Osa-alue 3
Muutettava kohta: Alkamispäivä

Oikaistava tieto:
01.01.2020

Oikaisu:
01.02.2020

VII.1.2) Teksti, jota alkuperäisessä ilmoituksessa oikaistaan

Osan numero: II.2.7
Osa nro: Osa-alue 4
Muutettava kohta: Alkamispäivä

Oikaistava tieto:
01.01.2020

Oikaisu:
01.02.2020

VII.1.2) Teksti, jota alkuperäisessä ilmoituksessa oikaistaan

Osan numero: II.2.7
Osa nro: Osa-alue 1
Muutettava kohta: Alkamispäivä

Oikaistava tieto:
01.01.2020

Oikaisu:
01.02.2020

VII.1.2) Teksti, jota alkuperäisessä ilmoituksessa oikaistaan

Osan numero: IV.2.2

Oikaistava tieto:
19.12.2019 13.00

Oikaisu:
03.01.2020 13.00

VII.1.2) Teksti, jota alkuperäisessä ilmoituksessa oikaistaan

Osan numero: IV.2.7

Oikaistava tieto:
19.12.2019 14.00

Oikaisu:
08.01.2020 12.00

VII.2) Muut täydentävät tiedot:

Suorituspaikkojen maantieteellistä määrittelyä tarkennettiin osa-alueilla 1-4.

«« Takaisin