«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Pohjois-Karjalan hankintatoimi : Karhunmäen alueen kunnallistekniikan rakentaminen 2020 / kaivu ja kuljetukset

28.11.2019 13:51
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-024629
Tarjoukset 19.12.2019 klo 14.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Y-tunnus 0242746-2
Yhteyshenkilö Janne Varonen
Postiosoite Linnunlahdentie 2
Postinumero 80110
Postitoimipaikka Joensuu
Maa Suomi
Puhelin +358133370431
Sähköpostiosoite hankinta@jns.fi
Internet-osoite (URL) http://www.joensuu.fi/pohjois-karjalan-hankintatoimi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/jns?id=252091&tpk=d30fd42f-4cfe-49aa-a9e6-076bff88a02b
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Kyllä

Hankintalaji

Hankintalaji
Rakennusurakka

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Karhunmäen alueen kunnallistekniikan rakentaminen 2020 / kaivu ja kuljetukset
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
252091
Hankinnan kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi pyytää tarjoustanne tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti yksikköhintaista tarjousta Karhunmäen alueen kaivu- ja kuljetustöistä tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Urakka aloitetaan tilaajan toimesta 2.1.2020. Valittu urakoitsija jatkaa urakkaa heti sopimuksen tultua voimaan. Urakka-alueella sijaitsevien tonttien luovutus on 15.5 2020, joten infran tulee olla tuolloin tonttien osuuksilta valmis (katu, viemäri- ja vesijohtoliittymät, tele ja sähkö) Urakkaan sisältyy tarjouspyynnön liitteenä olevan urakkarajaliitteen mukaiset alueet. Tarjouspyynnön liitteenä olevaa urakkaohjelmaa sovelletaan siltä osin, kuin se ei ole ristiriidassa tarjouspyynnön kanssa. Tarkoitus on kaivaa yhtä aikaa kolmella (3) koneyksiköllä ja urakoitsijan tulee pystyä tarvittaessa lisäämään 1-2 koneyksikköä. Mikäli urakoitsija ei pysty tarvittaessa lisäämään vaadittuja koneyksiköitä, on urakoitsija velvollinen korvaamaan tilaajan hankkimasta lisäkoneyksiköstä aiheutuneet työkulut siten, että urakoitsija maksaa oman työkulunsa ja tilatun työkulun välisen erotuksen. Tarjouspyynnössä tilaajan esittämät määrät eivät ole tilaajaa sitovia, sillä ne on esitetty vain vertailuhinnan laskemista varten. Osin rakennettavat alueetkaan eivät ole tilaajaa sitovia. Tilaaja tekee hankinnat tarpeen mukaan, joten hankittava määrä voi poiketa huomattavasti tarjouslomakkeessa esitetystä suuntaa antavasta määrästä. Valitun urakoitsijan tulee huolehtia siitä, ettei laskutusväli ole yli kahta viikkoa.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Maa-, tie- ja vesirakennustöiden ja muiden rakennustöiden kokonais- tai osaurakat. (45200000-9)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Joensuu (K167)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
-

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Hankintayksikkö kohtelee hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimii avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen. Hankintamenettelyn kulku Tarjouspyyntö julkaistaan avoimesti HILMA-ilmoituskanavassa ja se on avoinna kohtuulliseksi katsotun määräajan. Menettely on sähköinen kaikilta osa-alueiltaan. Tarjousaikana on mahdollista esittää lisätietokysymyksiä sille rajatulla ajalla sähköisen toimittajaportaalin (tarjouspalvelu.fi/jns) kautta. Tarjousajan päättymisen jälkeen tarjoukset avataan ja vertaillaan. Hankintayksikkö voi pyytää tarjoajaa määräajassa toimittamaan, lisäämään, selventämään tai täydentämään puutteellisia tai virheellisiä tietoja ja asiakirjoja. Tarjouspyyntöä vastaamattomat tarjoukset suljetaan vertailusta. Mikäli kaikki saapuneet tarjoukset tai sen osat ovat tarjouspyynnön vastaisia tai soveltumattomia, voidaan siirtyä EU-kynnysarvon ylittävän neuvottelumenettelyn kaltaiseen neuvotteluun. Hankinnasta tehdään päätös. Päätöksessä ilmoitetaan valittu/valitut toimittajat ja valinnan perustelut.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
19.12.2019 14.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin