«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Stara : Kevytkiviainekset

29.11.2019 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-024627
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 232-568548
Tarjoukset 08.01.2020 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/stara?id=255889&tpk=36d28105-5817-41ce-97d1-7a4868b44832

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Stara
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0201256-6
Postiosoite:PL 1635
Postinumero:00099
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Riitta Sirén, hankinta-asiantuntija
Puhelin:+358 931017000
Sähköpostiosoite:hankinta@hel.fi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.hel.fi/stara

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/stara?id=255889&tpk=36d28105-5817-41ce-97d1-7a4868b44832

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/stara?id=255889&tpk=36d28105-5817-41ce-97d1-7a4868b44832
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Kunnallinen liikelaitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Rakentaminen, ympäristönhoito ja logistiikka

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Kevytkiviainekset
Viitenumero:
HEL 2019-011555
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Rakennustarvikkeet ja vastaavat tuotteet. (44100000-1)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Stara pyytää tarjoustanne vaahtolasimurskeesta valmistetusta kevytkiviaineksesta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteenä olevien asiakirjojen mukaisesti. Hankinta tulee Staran kaupunkitekniikan rakentamisen käyttöön. Osatarjouksia ei hyväksytä. Tarjoajan on tarjottava molempia tuotteita (raekoko: 0 - 60 mm ja 20 - 30 mm). Hankintaa koskeva sopimusluonnos on liitteenä (Liite 1).

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 350000.00 EUR
II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki (K091)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on infrarakentamisessa keventeenä ja routaeristeenä käytettävä vaahtolasimurskeesta valmistettu kevytkiviaines. Tarjottavien kevytkiviainesten tulee soveltua sitomattomien kerrosten rakentamiseen infratyökohteissa. Kevytkiviainesten on oltava CE-merkittyjä yhdenmukaistettujen tuotestandardien mukaisesti (EU:n rakennustuoteasetus 305/2011) ja niistä pitää olla saatavana tuotekohtaiset asetuksen mukaiset suoritustasoilmoitukset. Toimitusehto on vapaasti tilaajalla, kipattuna tilaajan osoittamaan paikkaan (TOP Helsinki, FIN01). Minimitoimitusmäärä on 20 m³. Sopimuskaudella hankittava määrä on noin 7600 m³. Tarjouspyynnössä esitetyt hankintamäärät ovat arvioita, eikä sopimus muodosta tilaajalle määräostovelvoitetta. Tilaaja valitsee yhden (1) toimittajan, jonka kanssa se tekee sopimuksen.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.6) Arvioitu arvo
350000.00 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.2.2020 - 31.1.2021
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.12) Tietoa sähköisistä luetteloista
Tarjoukset on esitettävä sähköisinä luetteloina tai niihin on sisällyttävä sähköinen luettelo
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.2) Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Tarjouspyynnön liitteenä on sopimusluonnos (liite 1).

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Puitejärjestely yhden toimijan kanssa

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
8.1.2020 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 3 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:8.1.2020 12:30

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
28.11.2019
«« Takaisin