«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Keravan kaupunki : Keravan kaupungin koulukuljetukset

29.11.2019 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-024619
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 232-569488
Tarjoukset 07.01.2020 klo 23.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/kerava?id=251766&tpk=565bef64-bd3f-4dfb-be7a-0de6e9bd2134

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Keravan kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0127485-5
Postiosoite:PL 123
Postinumero:04201
Postitoimipaikka:Kerava
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Hanna Salovuori
Puhelin:+358 929491
Sähköpostiosoite:hanna.salovuori@kerava.fi
NUTS-koodi:Kerava (K245)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.kerava.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/kerava?id=251766&tpk=565bef64-bd3f-4dfb-be7a-0de6e9bd2134

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/kerava?id=251766&tpk=565bef64-bd3f-4dfb-be7a-0de6e9bd2134
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Koulutus

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Keravan kaupungin koulukuljetukset
Viitenumero:
484
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Tieliikennepalvelut. (60100000-9), Kuljetukseen (MA09-8)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on keravalaisten lasten ja oppilaiden kuljetuspalvelut. Hankinnan tuloksena syntyvällä sopimuksella sovitaan päivähoitoikäisten ja esiopetusikäisten lasten sekä perusopetuksen oppilaiden kuljettamisesta kodin ja hoito-/opetusyksikön välillä. Kuljetuspalvelun piirissä olevilla oppilailla on erilaisia tarpeita kuljetuksen suhteen, mikä vaikuttaa palveluntuottajalta edellytettyyn kalustoon ja palvelutasoon. Keravan koulukuljetuspalvelun piirissä on tällä hetkellä noin 100 oppilasta, joiden kuljetustarpeen kesto vaihtelee tapauskohtaisesti. Pääsääntöisesti kuljetuksen piirissä olevia lapsia ja oppilaita kuljetetaan kodin ja koulun välillä aamuisin ja/tai iltapäivisin arkipäivinä sekä erikseen nimettyinä lauantaityöpäivinä. Sopimusaika on 1.3.2020 - 30.6.2023. Hankintaan liittyy kaksi (2) vuoden optiokautta (1+1), joiden käyttöönotosta päättää tilaaja. Tarjouksen voi antaa yhdestä, useasta tai kaikista hankinnan kohteista.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea:kaikkia osia

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Koululaiset
Osa nro:
1
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Tieliikennepalvelut. (60100000-9), Kuljetukseen (MA09-8)
II.2.3) Suorituspaikka
Kerava (K245)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Kuljetusryhmä 1 sisältää keravalaisten oppilaiden koulukuljetukset kaikissa Keravan kasvatuksen ja opetuksen toimialan alaisissa kouluissa. Oppilaat ovat iältään 6-16 -vuotiaita, kuitenkin pääasiallisesti 1.-6. luokkien oppilaita. Kuljetettavia oppilaita on vuosittain noin 90 kappaletta. Kuljetettavien matkan pituudet vaihtelevat alle kilometristä enimmillään noin kuuteen kilometriin. Oppilaiden kuljetus perustuu matkan pituuteen, koulumatkan vaarallisuuteen, puuttuviin julkisiin yhteyksiin tai erityisasiantuntijoiden lausuntoihin. Kuljetettava matka tapahtuu pääsääntöisesti noutopysäkiltä kouluun ja koululta takaisin noutopysäkille. Kuljetus voi tapahtua myös esim. aamulla kotoa aamuhoitopaikkaan ja iltapäivällä joko koulusta tai iltapäivähoitopaikasta noutopysäkille (1-2 luokkien oppilaat). Kuljetuksen hoitamiseksi edellytetään: • Kuljettaja varmistaa, että kaikki kuljetettavat ovat mukana. • Kuljettaja varmistaa, että turvavyöt ovat kiinnitettyinä. Tarjottava hinta perustuu päiväkohtaiseen yhdensuuntaiseen matkaan euroa/asiakas –hintaan (alv 0%). Hinta sisältää asiakkaan yhdensuuntaisen kuljetuksen varusteineen kasvatuksen ja opetuksen toimialan (KASVO) ilmoittamien osoitteiden välillä. Tarjottuun hintaan tulee sisältyä oppilaiden tavanomaisten liikuntavarusteiden kuljettaminen. Ilmoitetun hinnan lisäksi ei saa periä muita lisämaksuja.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.3.2020 - 30.6.2023
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Sopimusaika on 1.3.2020 - 30.6.2023. Hankinta sisältää mahdollisuuden kahteen vuoden optiokauteen (1+1). Option käyttöönotosta päättää tilaaja.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Päivähoitoikäiset
Osa nro:
2
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Tieliikennepalvelut. (60100000-9), Kuljetukseen (MA09-8)
II.2.3) Suorituspaikka
Kerava (K245)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Kuljetusryhmä 2 sisältää esiopetuksessa olevien oppilaiden ja päivähoitoikäisten lasten kuljetukset (koti-päiväkoti-koti). Kuljetettavat asiakkaat ovat 2-7 -vuotiaita lapsia. Kuljetettavien matkan pituudet vaihtelevat alle kilometristä enimmillään noin kuuteen kilometriin. Esiopetuksen kuljetukset tapahtuvat esiopetukselle määriteltyinä arkipäivinä vuosittain ajalla 1.9.-31.5. Oppilaiden kuljetus perustuu matkan pituuteen. Kuljetettavia esikoululaisia on vuosittain noin 0-5 kappaletta. Päivähoitoikäisten lasten kuljetus perustuu erityispäivähoidon tarpeisiin ja asiantuntijalausuntoihin. Päivähoidon kuljetukset tapahtuvat ympäri vuoden, arkipäivinä, lukuun ottamatta huoltajien loma-aikoja. Yleensä heinäkuussa ei järjestetä kuljetuksia. Päivähoitolapsilla on päivittäin edestakainen kuljetus ja joillakin joko vain vienti päiväkotiin tai nouto sieltä. Kuljetettavia päivähoitoikäisiä on vuosittain noin 0-5 kappaletta. Tehtävään kuuluu myös asiakkaan auttaminen tarvittaessa autoon ja autosta sekä turvavöiden käytöstä huolehtiminen. Lasta ei saa jättää ilman vastaanottajaa kummassakaan päässä. Kuljetuksen hoitamiseksi edellytetään: • Kuljettaja varmistaa, että kaikki kuljetettavat ovat mukana. • Kuljettaja varmistaa, että turvavyöt ovat kiinnitettyinä. Tarjottava hinta perustuu päiväkohtaiseen yhdensuuntaiseen matkaan euroa/asiakas –hintaan (alv 0%). Hinta sisältää asiakkaan yhdensuuntaisen kuljetuksen varusteineen kasvatuksen ja opetuksen toimialan (KASVO) ilmoittamien osoitteiden välillä. Tarjottuun hintaan tulee sisältyä lasten tavanomaisten liikuntavarusteiden kuljettaminen. Ilmoitetun hinnan lisäksi ei saa periä muita lisämaksuja.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.3.2020 - 30.6.2023
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Sopimusaika on 1.3.2020 - 30.6.2023. Hankinta sisältää mahdollisuuden kahteen vuoden optiokauteen (1+1). Option käyttöönotosta päättää tilaaja.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Tapaturmakuljetettavat
Osa nro:
3
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Tieliikennepalvelut. (60100000-9), Kuljetukseen (MA09-8)
II.2.3) Suorituspaikka
Kerava (K245)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Kuljetusryhmään 3 kuuluvat tilapäisesti esim. tapaturman tai sairauden vuoksi kuljetusoikeuden saavat oppilaat on pyrittävä kuljettamaan lyhyellä, kolmen (3) päivän varoitusajalla. Kuljetettavia oppilaita on vuosittain noin 30 kappaletta. Oppilailla on usein kyynärsauvat ja/tai kipsi jalassa, joten korkeat ja hyvin pienet autot eivät voi kuljetuksia hoitaa. Kuljetettavien matkan pituudet vaihtelevat muutamista sadoista metreistä enimmillään noin kuuteen kilometriin. Kuljetettavat ajat vaihtelevat myös muutamista päivistä yleensä viikkoihin tai muutamaan kuukauteen. Kuljetuksia ei voida ennakoida, joten tarjoajan tulee sitoutua hoitamaan ryhmän 3 kuljetusten järjestäminen kaikissa tilanteissa enintään kolmen (3) päivän kuluessa kasvatuksen ja opetuksen toimialan ilmoituksesta. Kuljetuksia voi tulla toisinaan useita viikossa tai voi olla viikkoja, jolloin ryhmän mukaisessa kuljetuksessa ei ole lainkaan oppilaita. Kuljetuksen hoitamiseksi edellytetään: • Kuljettaja varmistaa, että kaikki kuljetettavat ovat mukana. • Kuljettaja varmistaa, että turvavyöt ovat kiinnitettyinä. Tarjottava hinta perustuu päiväkohtaiseen yhdensuuntaiseen matkaan euroa/asiakas –hintaan (alv 0%). Hinta sisältää asiakkaan yhdensuuntaisen kuljetuksen varusteineen kasvatuksen ja opetuksen toimialan (KASVO) ilmoittamien osoitteiden välillä. Tarjottuun hintaan tulee sisältyä oppilaiden tavanomaisten liikuntavarusteiden kuljettaminen. Ilmoitetun hinnan lisäksi ei saa periä muita lisämaksuja. Hinta sisältää myös asiakkaan tarvitseman avustamisen.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.3.2020 - 30.6.2023
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Sopimusaika on 1.3.2020 - 30.6.2023. Hankinta sisältää mahdollisuuden kahteen vuoden optiokauteen (1+1). Option käyttöönotosta päättää tilaaja.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
EHA-oppilaat
Osa nro:
4
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Tieliikennepalvelut. (60100000-9), Kuljetukseen (MA09-8)
II.2.3) Suorituspaikka
Kerava (K245)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Kuljetusryhmä 4 sisältää keravalaisten vammaisopetuksessa opiskelevien oppilaiden koulukuljetukset. Pääsääntöisesti oppilaat opiskelevat Savion koulussa (Juurakkokatu 33) ja Sompion koulussa (Aleksis Kiven tie 18). Oppilaiden kuljettaminen edellyttää laadullisia ehdottomia edellytyksiä. Oppilaat ovat iältään 5-17 -vuotiaita. Koko lukuvuoden kuljetettavien oppilaiden lukumäärä ryhmässä on noin 30-35. Oppilaiden kuljetus perustuu matkan pituuteen ja erityisasiantuntijoiden lausuntoihin. Monet oppilaista osallistuvat vammaisopetuksen koululaisten iltapäivätoimintaan Savion koululla. Kuljetettavien matka pituudet (koti-koulu-koti) vaihtelevat alle kilometristä enimmillään noin kuuteen kilometriin. Oppilaat aloittavat koulun yleensä klo 7.30 -8.00 ja paluu tapahtuu yleisimmin klo 15-16 välillä. Kuljetettava matka tapahtuu yleensä parkkipaikalta kouluun ja koulusta parkkipaikalle. Kuljetuksen hoitamiseksi edellytetään: • Kuljettava varmistaa, että kaikki kuljetettavat ovat mukana. • Kuljettaja varmistaa, että oppilaiden turvavyöt ovat kiinnitettynä. Tapauskohtaisesti käytetään lisävyötä. • Kuljettaja huolehtii, että reput ja muut tavarat eivät ole oppilaiden ulottuvilla kuljetuksen aikana. • Oppilas jätetään aina huoltajan tai hänen ilmoittamansa henkilön valvontaan. • Kuljetukset mitoitetaan ajallisesti riittävän väljästi, siten että siirtymisiin ym. on varattu riittävästi aikaa. • Palvelun tarjoaja ei tuo oppilaita kouluun ennen klo 7.30, eikä heitä haeta ennen sovittua lukujärjestyksen mukaista aikaa. Tarjottava hinta perustuu päiväkohtaiseen yhdensuuntaiseen matkaan euroa/asiakas (alv 0%). Hinta sisältää asiakkaan yhdensuuntaisen kuljetuksen varusteineen KASVO:n ilmoittamien osoitteiden välillä. Tarjottuun hintaan tulee sisältyä oppilaiden tavanomaisten liikuntavarusteiden kuljettaminen. Ilmoitetun hinnan lisäksi ei saa periä muita lisämaksuja. Hinta sisältää myös asiakkaan tarvitseman avustamisen.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.3.2020 - 30.6.2023
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Sopimusaika on 1.3.2020 - 30.6.2023. Hankinta sisältää mahdollisuuden kahteen vuoden optiokauteen (1+1). Option käyttöönotosta päättää tilaaja.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
EHA / Pyörätuoli
Osa nro:
5
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Tieliikennepalvelut. (60100000-9), Kuljetukseen (MA09-8)
II.2.3) Suorituspaikka
Kerava (K245)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Kuljetusryhmä 5 sisältää keravalaisten pyörätuolia käyttävien vammaisoppilaiden koulukuljetukset. Pääsääntöisesti tämän ryhmän oppilaat opiskelevat Savion koulussa (Juurakkokadun 33). Oppilaat käyttävät pyörätuolia ja heidän kuljettamisensa edellyttää laadullisia ehdottomia edellytyksiä. Oppilaat ovat iältään 5-17 -vuotiaita. Koko lukuvuoden kuljetettavien oppilaiden lukumäärä ryhmässä on 0-3. Oppilaiden kuljetus perustuu matkan pituuteen ja erityisasiantuntijoiden lausuntoihin. Monet oppilaista osallistuvat harjaantumisopetuksen koululaisten iltapäivätoimintaan Savion koululla. Kuljetettavien matkan pituudet (koti-koulu-koti) vaihtelevat alle kilometristä enimmillään noin kuuteen kilometriin. Oppilaat aloittavat koulun yleensä klo 7.30 -8.00 ja paluu tapahtuu klo 15-16 välillä. Kuljetettava matka tapahtuu aina kotipihalta kouluun ja koulusta kotipihalle. Kuljetuksen hoitamiseksi edellytetään: • Autossa on pyörätuolinostin, joka mahdollistaa helpon ja turvallisen siirtymisen. Kuljetettavat oppilaat ovat kuljetuksen ajan pyörätuolissa. • Autossa on turvalliset pyörätuolien kiinnitysmekanismit. • Kuljettaja varmistaa, että kaikki kuljetettavat ovat mukana. • Kuljettaja varmistaa, että turvavyöt ovat kiinnitettyinä. Tapauskohtaisesti käytetään lisävyötä. • Kuljettaja huolehtii, että reput ja muut tavarat eivät ole oppilaiden ulottuvilla kuljetuksen aikana. • Oppilas jätetään aina huoltajan tai hänen ilmoittamansa henkilön valvontaan • Kuljetukset mitoitetaan ajallisesti riittävän väljästi, siten, että siirtymisiin ym. on varattu riittävästi aikaa. • Palvelun tarjoaja ei tuo oppilaita kouluun ennen klo 7.30, eikä heitä haeta ennen sovittua lukujärjestyksen mukaista aikaa. Tähän ryhmään voidaan tarvittaessa sisällyttää myös varhaiskasvatuksen piiriin kuuluvat pyörätuolia käyttävät kuljetusta tarvitsevat lapset. Tarjottava hinta perustuu päiväkohtaiseen yhdensuuntaiseen matkaan euroa/asiakas (alv 0%). Hinta sisältää asiakkaan yhdensuuntaisen kuljetuksen varusteineen KASVO:n ilmoittamien osoitteiden välillä. Tarjottuun hintaan tulee sisältyä oppilaiden tavanomaisten liikuntavarusteiden kuljettaminen. Ilmoitetun hinnan lisäksi ei saa periä muita lisämaksuja. Hinta sisältää myös asiakkaan tarvitseman avustamisen.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.3.2020 - 30.6.2023
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Sopimusaika on 1.3.2020 - 30.6.2023. Hankinta sisältää mahdollisuuden kahteen vuoden optiokauteen (1+1). Option käyttöönotosta päättää tilaaja.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
EHA + avustaja
Osa nro:
6
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Tieliikennepalvelut. (60100000-9), Kuljetukseen (MA09-8)
II.2.3) Suorituspaikka
Kerava (K245)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Kuljetusryhmä 6 sisältää keravalaisen oppilaan koulukuljetuksen yksinkuljetuksena hänen kotiosoitteensa ja koulun välillä (matkan pituus max.6 km) siten, että oppilaan mukana kulkuneuvossa on avustaja. Pääsääntöisesti tämän ryhmän oppilaat opiskelevat Savion koulussa. Avustaja nousee kyytiin reitin lähtöpaikassa samanaikaisesti kuljetettavan oppilaan kanssa ja nousee pois kyydistä samassa paikassa, johon oppilas kuljetuksen päätteeksi jätetään. Koko lukuvuoden kuljetettavien oppilaiden lukumäärä ryhmässä on 0-3. Tässä kuljetusryhmässä koulukuljetuksen tarve perustuu lääkärinlausuntoon, jossa todetaan tarve yksilökuljetukseen ja avustajan läsnäoloon kuljetuksen aikana. Kuljetusten hoitamiseksi kunnan palveluvelvoitteen vaatimalla tavalla, edellytetään kuljettajalta ja avoneuvolta seuraavaa: • Autossa on pyörätuolinostin, joka mahdollistaa helpon ja turvallisen siirtymisen autoon ja autosta pois. Kuljetettavat oppilaat ovat kuljetuksen ajan pyörätuolissa. • Autossa on turvallinen pyörätuolin kiinnitysmekanismi. • Kuljettaja varmistaa, että kuljetettavien turvavyöt ovat kiinnitettyinä. Tapauskohtaisesti käytetään lisävyötä. • Kuljettaja huolehtii, että turvallisuusriskinä pidettävää tavaraa ei ole oppilaiden ulottuvilla kuljetuksen aikana. • Oppilas jätetään aina huoltajan tai hänen ilmoittamansa henkilön valvontaan • Kuljetukset mitoitetaan ajallisesti riittävän väljästi, siten että siirtymisiin ym. on varattu riittävästi aikaa. Tarjottava hinta perustuu päiväkohtaiseen yhdensuuntaiseen matkaan euroa/asiakas (alv 0%). Hinta sisältää asiakkaan yhdensuuntaisen kuljetuksen varusteineen kasvatuksen ja opetuksen toimialan ilmoittamien osoitteiden välillä. Tarjottuun hintaan tulee sisältyä oppilaiden tavanomaisten liikuntavarusteiden kuljettaminen. Ilmoitetun hinnan lisäksi ei saa periä muita lisämaksuja. Hinta sisältää myös asiakkaan tarvitseman avustamisen.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.3.2020 - 30.6.2023
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Sopimusaika on 1.3.2020 - 30.6.2023. Hankinta sisältää mahdollisuuden kahteen vuoden optiokauteen (1+1). Option käyttöönotosta päättää tilaaja.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Valteri-koululaiset
Osa nro:
7
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Tieliikennepalvelut. (60100000-9), Kuljetukseen (MA09-8)
II.2.3) Suorituspaikka
Kerava (K245)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Kuljetusryhmä 7 sisältää keravalaisten oppilaiden koulukuljetuksen yksinkuljetuksena kotiosoitteen ja helsinkiläisen Valterin Ruskis-koulun (Tenholantie 15) välillä (reitin pituus noin 30 km). Oppilaat käyttävät pyörätuolia ja heidän kuljettamisensa edellyttää laadullisia ehdottomia edellytyksiä. Koko lukuvuoden kuljetettavien oppilaiden lukumäärä ryhmässä on 0-3. Tämän kuljetusryhmän kuljetus perustuu lääkärinlausuntoon. Kuljetusten hoitamiseksi kunnan palveluvelvoitteen vaatimalla tavalla edellytetään kuljettajalta ja ajoneuvolta seuraavaa: • Autossa on turvalliset pyörätuolien kiinnitysmekanismit. • Kuljettaja varmistaa, että kaikki kuljetettavat ovat mukana. • Kuljettaja varmistaa, että kuljetettavienturvavyöt ovat kiinnitettyinä. Tapauskohtaisesti käytetään lisävyötä. • Kuljettaja huolehtii, että reput ja muut tavarat eivät ole oppilaiden ulottuvilla kuljetuksen aikana. • Oppilas jätetään aina huoltajan tai hänen ilmoittamansa henkilön valvontaan • Kuljetukset mitoitetaan ajallisesti riittävän väljästi, siten että siirtymisiin ym. on varattu riittävästi aikaa. • Palvelun tarjoaja ei tuo oppilaita kouluun ennen klo 7.30, eikä heitä haeta ennen sovittua lukujärjestyksen mukaista aikaa. Tarjottava hinta perustuu päiväkohtaiseen yhdensuuntaiseen matkaan euroa/asiakas (alv 0%). Hinta sisältää asiakkaan yhdensuuntaisen kuljetuksen varusteineen kasvatuksen ja opetuksen toimialan ilmoittamien osoitteiden välillä. Tarjottuun hintaan tulee sisältyä oppilaiden tavanomaisten liikuntavarusteiden kuljettaminen. Ilmoitetun hinnan lisäksi ei saa periä muita lisämaksuja. Hinta sisältää myös asiakkaan tarvitseman avustamisen.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.3.2020 - 30.6.2023
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Sopimusaika on 1.3.2020 - 30.6.2023. Hankinta sisältää mahdollisuuden kahteen vuoden optiokauteen (1+1). Option käyttöönotosta päättää tilaaja.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Lähikuntiin kulkevat lapset
Osa nro:
8
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Tieliikennepalvelut. (60100000-9), Kuljetukseen (MA09-8)
II.2.3) Suorituspaikka
Kerava (K245)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Kuljetusryhmä 8 sisältää poikkeuksellisesti muun lähikunnan alueella asuvan tai muussa lähikunnassa koulua käyvän oppilaan kuljetuksen kodin ja koulun välillä. Koko lukuvuoden kuljetettavien oppilaiden lukumäärä ryhmässä on 0-5. Tarjottava hinta perustuu kuljetettavan matkan pituuteen kilometreinä (euroa / kilometri). Hinta sisältää asiakkaan kuljetuksen varusteineen kasvatuksen ja opetuksen toimialan ilmoittamien osoitteiden välillä. Tarjottuun hintaan tulee sisältyä oppilaiden tavanomaisten liikuntavarusteiden kuljettaminen. Ilmoitetun hinnan lisäksi ei saa periä muita lisämaksuja.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.3.2020 - 30.6.2023
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Sopimusaika on 1.3.2020 - 30.6.2023. Hankinta sisältää mahdollisuuden kahteen vuoden optiokauteen (1+1). Option käyttöönotosta päättää tilaaja.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
7.1.2020 23:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Tarjouksen on oltava voimassa seuraavaan päivämäärään saakka: 31.3.2020
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:8.1.2020 08:00

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4.3) Muutoksenhakumenettely

Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun tarjoaja on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi.

VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
28.11.2019
«« Takaisin