«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Jälki-ilmoitus:
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä / HUS Kuvantaminen : EEG-tutkimusjärjestelmä ja siihen liittyvät palvelut

29.11.2019 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-024616
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 232-569041

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä / HUS Kuvantaminen
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1567535-0
Postiosoite:PL 441 (Uutistie 5, 01770 Vantaa)
Postinumero:00029
Postitoimipaikka:HUS
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Vesa-Matti Rauhu
Sähköpostiosoite:vesa-matti.rauhu@hus.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.hus.fi
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
I.5) Pääasiallinen toimiala
Terveydenhuolto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
EEG-tutkimusjärjestelmä ja siihen liittyvät palvelut
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Lääketieteelliset laitteet. (33100000-1)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteina ovat EEG-laitteista, niihin liittyvistä tietokantatoiminnoista ja ohjelmistoista koostuva EEG-tutkimusjärjestelmä sekä järjestelmään liittyvät palvelut, joita käytetään HUS Kuvantamisen ja Eksoten KNF-yksiköissä sekä KNF:n asiakasyksiköissä.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7) Hankinnan kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 1800000.00 EUR

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Rekisteröintijärjestelmät ja diagnostiikkalaitteet. (33120000-7)
II.2.3) Suorituspaikka
Manner-Suomi (FI1)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

EEG-laitteita käytetään KNF-osastoilla ja asiakasyksiköissä monipuolisiin aivosähköisen toi-minnan tutkimuksiin. Laitteistoja käytetään sekä KNF:n omissa tiloissa kiinteinä asennuksina, että liikuteltavina kokonaisuuksina muissa sairaalatiloissa. EEG-laitteita hankitaan sekä rutiini-EEG-toiminnan, päivystys-EEG-toiminnan, pitkäaikaismonitorointien että ambulatorisen EEG:n tutkimuksiin. Tietokantaan tallennetaan hankittavilla laitteilla tehtävät tutkimukset. Ohjelmistoilla katsotaan ja muokataan tutkimustuloksia ja tehdään raportteja.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Laatu40
Hinta 60
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Laitehankintoja varten tehdään puitesopimus, joka kattaa hankittavien laitteiden toimitukset ja asennukset. Perussopimuskausi on voimassa kaksi (2) vuotta puitesopimuksen molemminpuolisesta allekirjoittamisesta lukien. Perussopimuskauden jälkeen Tilaaja voi jatkaa Puitesopimusta enintään kahdella (2) yhden (1) vuoden pituisella optiokaudella. Tilaaja ilmoittaa optiokauden käyttämisestä kirjallisesti kolme (3) kuukautta ennen optiokauden alkua. Puitesopimus on voimassa korkeintaan neljä (4) vuotta. Puitesopimuksen lisäksi tehdään toistaiseksi voimassa oleva palvelusopimus puitesopimuksen osapuolten välillä. Palvelusopimus kattaa puitesopimuksen perusteella hankittavan EEG-järjestelmän muut osat ja järjestelmän käytön mahdollistavat jatkuvat palvelut kuten rekisteröinti- ja lukuohjelmistot, tietokantatoiminnot ja tietokantatoimintojen ylläpidon, koulutuksen, puhelintuen, tarvikkeet sekä mahdolliset tutkimuskohtaisesti hinnoitellut palvelut. Nykyisen toiminnan laajuuden mukaisesti HUS Kuvantaminen arvioi hankkivansa vuosina 2019 – 2023 arviolta 20 – 25 kpl EEG-laitteistoa. Lisäksi arvioidaan, että HUS Kuvantamisen KNF-vastuualueen asiakkaiden omistuksessa olevia, erityisesti pitkäaikaismonitorointikäyttöön tarkoitettuja laitteistoja hankitaan arviolta 15 – 25 kpl. Ambulatorisen EEG:n laitteita arvioidaan hankittavan 3 – 5 kpl. Ohjelmistojen arvioitu samanaikaisten lukukäyttäjien määrä on 25 kpl ja arvioitu työasema-asennusten lukumäärä on 100 kpl. Eksote (Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri) arvioi hankkivansa sopimusten kautta 100.000 €:n arvosta tavaroita ja palveluita. Hankittavien laitteiden ja muiden hankittavien järjestelmän osien määrään vaikuttaa esimerkiksi laitteiden uusimistarve, mahdolliset hoitokäytäntöjen muutokset sekä hankinnoille varattava määräraha. Edellä mainittuihin tekijöihin liittyvän epävarmuuden vuoksi toteutunut hankintavolyymi voi poiketa merkittävästi esitetystä arviosta. HUS tekee tilauksensa uusista toteutuksista kulloisenkin tarpeensa mukaisesti. Esitetty arvio hankinnan laajuudesta tai hankittavista määristä ei ole HUSia sitova. HUS ei sitoudu mihinkään vähimmäisostomäärään.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 159-392374

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Nimi:
EEG-tutkimusjärjestelmä ja siihen liittyvät palvelut

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
25.11.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:2
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Cephalon Finland A/S
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2297008-3
Postitoimipaikka:Norresundby
Maa:Tanska
NUTS-koodi:Muu kuin Suomi (FIZ)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:1800000.00 EUR

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
28.11.2019
«« Takaisin