«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Turun kaupunki : Sopimushallinnan elinkaaripalvelu

28.11.2019 17:00
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-024587
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 231-566795
Osallistumishakemukset 10.01.2020 klo 11.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/turku?id=225247&tpk=44770f0d-b8a1-4a41-9a3f-a8dd9ad79a31

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Turun kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0204819-8
Postiosoite:PL 630 (Käyntiosoite: Linnankatu 31, 2. krs)
Postinumero:20101
Postitoimipaikka:Turku
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Jaana Friman
Puhelin:+358 456629460
Sähköpostiosoite:jaana.friman@turku.fi
NUTS-koodi:Turku (K853)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.turku.fi/hankinnat

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/turku?id=225247&tpk=44770f0d-b8a1-4a41-9a3f-a8dd9ad79a31

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/turku?id=225247&tpk=44770f0d-b8a1-4a41-9a3f-a8dd9ad79a31

edellä mainittuun osoitteeseen (kohta I.1)

I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Sopimushallinnan elinkaaripalvelu
Viitenumero:
5491-2018
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Ohjelmointi ja siihen liittyvät neuvontapalvelut. (72200000-7)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Turun kaupungin strateginen hankinta pyytää osallistumishakemuksia kilpailulliseen neuvottelumenettelyyn sopimushallinnan elinkaaripalvelun hankinnassa ajalle 1.6.2020 (tavoite) - 31.5.2024, jonka jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana. Osallistumishakemuksen lähettäneistä ehdokkaista valitaan arviointiperusteita käyttäen kilpailulliseen neuvottelumenettelyyn vähintään kolme (3) ja enintään viisi (5) soveltuvuusvaatimukset täyttävää ehdokasta. Mikäli sopimusvaatimukset täyttäviä ehdokkaita on enemmän kuin viisi, pisteytetään ehdokkaat osallistumispyynnössä mainituin perustein. Mikäli soveltuvuusvaatimukset täyttäviä osallistumishakemuksia on vähemmän kuin kolme, valitaan kaikki soveltuvat ehdokkaat. Hankinnasta tehdään sopimus yhden Palveluntuottajan kanssa. Osallistumispyynnön liitteet ovat alustavia ja ne täsmentyvät neuvottelujen perusteella lopulliseen tarjouspyyntöön.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Turku (K853)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on sopimushallinnan elinkaaripalvelu. Hankinnan kohteena on SaaS-mallilla tuotettu palvelu. Tarkempi kuvaus hankinnan kohteesta on osallistumispyynnön liitteissä. Osallistumispyynnössä on kerrottu palveluntuottajalle asetetut vähimmäisvaatimukset sekä jo tässä vaiheessa palvelun toiminnallisille ja teknisille vaatimuksille asetetut vähimmäisvaatimukset. Osallistumispyynnön liitteessä 2 on avattu myös pyynnön vähimmäisvaatimusten yli menevät alustavat tekniset ja toiminnalliset ominaisuudet, joista käydään keskustelua neuvotteluissa. Palvelun tulee antaa mahdollisuus sopimusten elinkaaren aikaisen toiminnan järjestämiseen hyödyntäen rakennettavia sopimus- ja dokumenttipohjia, toteuttaen tehtäviä hallintamalleja sekä luoden rajapintoja kaupungin nykyisiin järjestelmiin. Rajapintojen kautta kehitetään muun muassa sopimuksiin liittyvää kustannusseurantaa sekä raportointia.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:48 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Sopimus tulee voimaan 1.6.2020 (tavoite) ja on 4 vuotta määräaikainen, jonka jälkeen se jatkuu toistaiseksi voimassa olevana noudattaen kahdentoista (12) kuukauden molemminpuolista irtisanomisaikaa.

II.2.9) Tiedot kutsuttavien toimijoiden lukumäärää koskevista rajoituksista
tai suunniteltu vähimmäismäärä:3
ja enimmäismäärä:5
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Kilpailullinen neuvottelumenettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
10.1.2020 11:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 6 kuukautta

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
28.11.2019
«« Takaisin