«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus (Tietopyyntö):
Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos : Omaisuudenhallinnan ja kunnossapidon toiminnanohjausjärjestelmä

28.11.2019 09:16
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-024574

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Tietopyyntö

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos
Y-tunnus 0201256-6
Yhteyshenkilö Ann-Mari Tiainen
Postiosoite Toinen Linja 7 A
Postinumero 00530
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358404838323
Sähköpostiosoite ann-mari.tiainen@hel.fi
Internet-osoite (URL) http://www.hel.fi/www/hkl/fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/hkl?id=262432&tpk=91ed99b8-2ea2-4ece-9489-b467577b8287
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Omaisuudenhallinnan ja kunnossapidon toiminnanohjausjärjestelmä
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
66H19
Hankinnan kuvaus

HUOM! Tämä ei ole tarjouspyyntö vaan tietopyyntö. Tämän ilmoituksen julkaisemisella ei aloiteta tarjouskilpailua, vaan kyseessä on markkinakartoitukseen liittyvä tietopyyntö osana hankinnan valmistelua. Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos (HKL, jäljempänä ”Hankintayksikkö”) selvittää tällä tietopyynnöllä markkinoilla olevia omaisuudenhallinnan ja kunnossapidon toiminnanohjausjärjestelmien (jäljempänä ”Järjestelmä”) palveluntuottajia sekä heidän ratkaisuehdotuksiaan Hankintayksikön tarpeisiin. Lisäksi Hankintayksikön tarkoituksena on selvittää palveluntuottajien kiinnostusta osallistua mahdollisesti myöhemmin järjestettävään Järjestelmän kilpailutukseen. Järjestelmäprojektista käytetään HKL:ssä sisäisesti nimeä PUHTI. Hankintayksikön alustavien suunnitelmien mukaisesti järjestelmän on tarkoitus sisältää metro- ja raitiovaunuliikenteen ratainfran sekä kaluston omaisuuden hallinnan ja kunnossapidon toiminnanohjauksen. Järjestelmän avulla on tarkoitus saada käsitys omaisuuden elinkaaresta, joka tukee mm. luotettavuuskeskeistä kunnossapitoa (RCM). Järjestelmällä tulisi hallita ja ohjata kunnossapidon työtehtäviä, henkilöstöresursseja, materiaalivirtoja, kalusto- ja infrakohdevarauksia sekä tarvittavia tuotantotiloja (mm. ratavaraukset linjalla ja varikoilla). Järjestelmän käyttöliittymän sekä ensimmäisen tason käyttäjätuen tulee olla suomenkielisiä. Tekninen dokumentaatio voi kuitenkin olla laadittu joko suomen tai englannin kielellä. Hankintayksikön laatima alustava tietojärjestelmäkuvaus on tämän tietopyynnön liitteessä 1. Järjestelmän kilpailuttamisen valmistelemiseksi HKL pyytää palveluntuottajalta seuraavia tietoja/näkemyksiä Järjestelmän toteutusvaihtoehdoista: - ratkaisuehdotusta valmisohjelmiin perustuvasta kokonaisuudesta tai sen osista. Palveluntuottaja voi tehdä ehdotuksen poiketen liitteen 1 tietojärjestelmäkuvauksesta. -palveluntuottajan näkemystä siitä kattaako ratkaisu sekä kaluston että infran tarpeet vai jommankumman - ratkaisuehdotukseen liittyvän ohjelmiston tekninen kuvaus - järjestelmän hallinta ja integrointi olemassa oleviin tietojärjestelmiin - miten ratkaisuehdotus on jatkokehiteltävissä - palveluntuottajan hinta-arvio ratkaisuehdotuksesta - palveluntuottajan hinta-arvio mikäli ratkaisu jakautuu kahteen eri kokonaisratkaisuun kaluston ja infran osalta - lyhyt kuvaus palveluntuottajan aiemmista vastaavista toimituksista sekä siitä, käyttääkö palveluntuottaja yleensä vastaavanlaisia järjestelmien toimituksissa alihankkijoita -onko palveluntuottajan ehdotus SaaS-palvelu tai HKL:n itse omasta konesalista tuottama vai ovatko molemmat vaihtoehdot palveluntuottajalle mahdollisia - palveluntuottajan näkemys tämän kaltaiseen hankintaan sopivasta laatupisteytyksestä -palveluntuottaja voi esittää vapaasti myös muita hankinnan kohteeseen liittyviä kommentteja HKL pyytää lähettämään tiedot/näkemykset Järjestelmän toteutusvaihtoehdoista sähköpostitse 12.12.2019 mennessä osoitteeseen aimo.lepisto@hel.fi (ict-projektipäällikkö). Lisäksi HKL järjestää markkinavuoropuhelun kiinnostuneiden palveluntuottajien kanssa, missä käsitellään edellä mainittuja tietoja/näkemyksiä Järjestelmän toteutusvaihtoehdoista. Markkinavuoropuhelut toteutetaan siten, että yhdessä markkinavuoropuhelussa on paikalla ainoastaan yhden palvelun tuottajat ja HKL:n edustajat. Markkinavuoropuhelut järjestetään HKL:n metrovarikolla osoitteessa Metrovarikonkuja 6, 00880 Helsinki viikolla 51/2019 arkipäivisin klo 9-11 tai klo 13-15. Palveluntuottajia pyydetään ilmoittautumaan markkinavuoropuheluun 12.12.2019 mennessä sähköpostitse osoitteeseen aimo.lepisto@hel.fi (ict-projektipäällikkö). Palveluntuottajan tulee ilmoittautumisen yhteydessä ilmoittaa markkinavuoropuheluun osallistuvien henkilöiden määrä sekä toivottu markkinavuoropuhelun ajankohta. HKL valitsee kiinnostuneista Palveluntuottajista tekniseen keskusteluun ne, joiden näkemys järjestelmäratkaisusta vastaa parhaiten HKL:n tarvetta. Hankintayksikkö voi käyttää tämän markkinakartoituksen vastauksia ja muita tietoja selvittäessään järjestelmäratkaisun soveltuvuutta HKL:n toimintaympäristöön.

Pääkohde
Päänimikkeistö
Toiminnanohjausohjelmistojen (ERP) kehittämispalvelut. (72212451-5)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Helsinki (K091)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
-

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Vastaukset tietopyyntöön on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
12.12.2019 12.00
Lisätietoja

Palveluntuottajia pyydetään huomioimaan, että tämä ilmoitus ei ole hankintailmoitus, vaan ilmoitus erityisalojen hankintalain (laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksesta 1398/2016) 69 §:n mukaisesta markkinavuoropuhelusta osana hankinnan valmistelua (ts. tietopyyntö). Tietopyyntö/markkinavuoropuhelu ei sido HKL:ää toteuttamaan hanketta tai käynnistämään kilpailutusprosessia. Markkinavuoropuhelu ei sido siihen osallistuvia Palveluntuottajia tarjouksen tekemiseen, eikä toisaalta markkinavuoropuheluun osallistumatta jättäminen vaikuta mahdolliseen tarjouskilpailuun osallistumiseen. Markkinavuoropuheluun osallistumisesta ei makseta korvausta Palveluntuottajille. 

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin