«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus puolustus- ja turvallisuusalalla tehdyistä hankintasopimuksista:
Puolustusvoimat : Electronic Warfare Service 2020-2024

29.11.2019 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-024571
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 232-570367
Osallistumishakemukset 7.1.2020 klo 14.00 mennessä osoitteeseen:
Puolustusvoimien logistiikkalaitos
PL 69
33541
Tampere
Puh. +358299800

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1 Nimi, osoite ja yhteyspiste(et)
Virallinen nimi Puolustusvoimat
Postiosoite PL 69
Postinumero 33541
Postitoimipaikka Tampere
Maa Suomi
Yhteyspiste(et) Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Puhelin +358299800
Sähköpostiosoite purchase4.fdflogcom@mil.fi
I.2 Hankintaviranomaisen tyyppi

Ministeriö tai muu kansallinen tai liittovaltiotason viranomainen mukaan luettuna sen alue- tai paikallisjaostot

I.3 Pääasialliset toimialat

Puolustus

II kohta: Hankintasopimuksen kohde

II.1 Kuvaus
II.1.1 Hankintaviranomaisen sopimukselle antama nimi

Electronic Warfare Service 2020-2024

II.1.2 Sopimustyyppi sekä toteutus-, toimitus- tai suorituspaikka
Palvelut Palvelun pääluokkaPuolustuspalvelut, sotilaspuolustuspalvelut ja siviilipuolustuspalvelut (3)
Pääasiallinen toteutus-, toimitus- tai suorituspaikka FINLAND
NUTS-koodi Suomi (FI)
II.1.3 Ilmoituksessa on kyse
Tähän ilmoitukseen liittyy puitejärjestelystä sopiminen
II.1.4 Puitejärjestelyä koskevat tiedot
Puitejärjestely, jossa on useita toimijoita
tai soveltuvissa tapauksissa enimmäismäärä4
Puitejärjestelyn kesto5 vuotta
Hankintojen ennakoitu kokonaisarvo puitejärjestelyjen kokonaiskeston ajalta

850000 - 900000 EUR

II.1.5 Sopimuksen tai hankinnan (hankintojen) lyhyt kuvaus

The Defence Forces Logistics Command (later referred to as Contracting Entity) requests a

participation application Electronic Warfare Service 2020-2024 in accordance with this participation

application request and its appendices.

Electronic Warfare Service (EWS) includes aircrafts operating time; flight time and jamming

equipment usage separately. Aircraft must be able to operate in maximum of four (4) operations per

day, each operation lasting from 60 to 150 minutes, operating altitudes between 300 to 30000 ft.

EWS needs a liason officer who can participate in mission and the aircraft crew shall have a good

knowledge of general NATO brevity and codewords used in military aviation. Satellite-based (GPS

or similar) navigation system for maintaining situational awareness is required. Service provider must

be able to produce a GPS-log file from all missions.

A jamming system shall be able to direct jamming

towards ground targets from different flight altitudes and be able to change rapidly jamming

techniques during the mission.

II.1.6 Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV): Pääkohde
Päänimikkeistö Täydentävä nimikkeistö
Maanpuolustus. (75220000-4) Ala: ilmailu (QB55-1)
II.1.6 Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV): Lisäkohde (-kohteet)
Päänimikkeistö
Sotilaallinen maanpuolustus. (75221000-1)
Maanpuolustus- ja turvallisuustarvikkeisiin liittyvät koulutuspalvelut. (80600000-0)
II.1.8 Sopimus on jaettu osiin
Ei
II.1.9 Eri vaihtoehdot hyväksytään

Ei

II.2 Sopimuksen määrä tai laajuus

II.2.1 Kokonaismäärä tai laajuus

Electronic Warfare Service 2020-2024.

Ennakoitu arvo tai hintahaarukka ilman arvonlisäveroa:

850000 - 900000 EUR

II.2.2 Sopimukseen liittyy lisähankintamahdollisuuksia

Ei

II.2.3 Tietoa hankinnan jatkamisesta

Tätä sopimusta ei voi jatkaa

II.3 Hankintasopimuksen kesto tai toteuttamisen määräaika
Kesto

Alkamispäivä: 1.2.2020
Päättymispäivä: 31.12.2024

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.2 Osallistumisehdot

III.2.2 Taloudellinen ja rahoituksellinen tilanne

Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella vaatimusten täyttyminen voidaan arvioida:

VERIFICATION:

• Certificate of Suomen Asiakastieto Ltd’s Risk Indicator risk classification

• In case a Risk Indicator risk classification is not available, the candidate must provide the contracting entity with a profit and loss ac-count, balance sheet and annual report as well as other financial statement documents.

Mahdolliset vähimmäisvaatimukset:

Requirement: The economic and financial standing of the candidate shall be adequate in relation to the scope of the procurement. The minimum requirement is that the candidate’s financial rating in Suomen Asiakastieto Ltd’s Risk Indicator risk classification equals 1-4 or that it is considered to correspond to that classification based on the financial statement information or anoth-er clarification accepted by the contracting entity. If the candidate’s risk classification according to Suomen Asiakastieto Ltd’s Risk Indicator equals 5, the candi-date will be excluded from the competitive bidding.

Suomen Asiakastieto Ltd’s Risk Indicator must not be older than three months.

In case a Risk Indicator risk classification is not availa-ble, the candidate shall provide the contracting entity with a profit and loss account, balance sheet and an-nual report as well as other financial statement docu-ments. If, for any valid reason, the candidate is unable to provide the documents requested to the contracting entity, it may demonstrate its economic and financial standing in another manner which the contracting enti-ty considers acceptable.

III.2.3 Tekninen suorituskyky

Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella vaatimusten täyttyminen voidaan arvioida:

References::

VERIFICATION:

• The candidate must provide an account at-testing to previous supply contracts accord-ing to the requirement. The account shall in-clude at least the following information of such contracts:

- Description,

- Value,

- Dates,

- Recipients.

Location of fixtures, personnel and supply sources:

VERIFICATION:

• The candidate must provide an account

of the geographic location of the tools, fix-tures, technical equipment,

personnel, knowhow and supply sources.

Mahdolliset vähimmäisvaatimukset:

References:

Requirement: The candidate shall have sufficient technical ability to carry out the procurement contract. The candidate shall have references of two (2) supply contracts with arms industry or military (except Finnish military forces) similar to the present procurement over the last two (2) years.

Location of fixtures, personnel and supply sources

Requirement:

The candidate’s tools, fixtures, technical equipment, personnel, knowhow and supply sources referred to in this section shall be located inside the European Union.

IV kohta: Menettely

IV.1 Menettelyn luonne
IV.1.1 Menettelyn luonne

Rajoitettu menettely

IV.1.2 Tarjous- tai osallistumispyynnön saavien toimijoiden lukumäärää koskevat rajoitukset

Suunniteltu toimijoiden lukumäärä:
4

Objektiiviset perusteet sille, miksi ehdokkaita valitaan rajoitettu määrä:

The candidate’s tools, fixtures, technical equipment, personnel, knowhow and supply sources referred to in this section shall be located inside the European Union.

IV.2 Sopimuksentekoperusteet
IV.2.1 Sopimuksentekoperusteet

Alin hinta

IV.3 Hallinnolliset tiedot
IV.3.1 Hankintayksikön asiakirja-aineistolle antama viitenumero

3939/2019

IV.3.2 Samaa hankintasopimusta koskeva ilmoitus on julkaistu aiemmin
Ei
IV.3.4 Osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
7.1.2020 klo 14.00
IV.3.5 Päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumispyynnöt lähetetään valituille ehdokkaille
10.1.2020
IV.3.6 Kieli (kielet), jo(i)lla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan laatia

englanti (EN), suomi (FI)

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3 Lisätietoja

To ensure fair and equal treatment of all Candidates, telephone calls can`t be answered.

Additional information is available at

purchase4.fdflogcom@mil.fi

If a Candidate wants to have access to all the questions and answers, the Candidate shall announce

its email address by 2 p.m. on 12th December, 2019 to the above email address.

Any inquiries involving this procurement shall be made no later than 2 p.m. on 12th December, 2019

to the address purchase4.fdflogcom@mil.fi. The inquiries shall not involve business secrets.

All inquiries received and their answers shall be sent, containing the same information and

simultaneously, to all Candidates involved by 2 p.m. on 18th December, 2019.

The answers may include amendments and clarifications to the participation application request

which the Candidates shall take into account.

The candidate must have the capability to handle pro-tection level STIV material throughout the contract period. The fulfilment of the procurement contract involves handing over, producing or handling in some other way information which shall be assigned Security Classification STIV at most, pursuant to the Act on the Openness of Government Activities which is. The candidate’s security arrangements and procedures (personnel, facilities and information systems) shall meet STIV requirements before the signing of a pro-curement contract.

VI.4 Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1 Muutoksenhakumenettelyistä vastaava elin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5 Tämän ilmoituksen lähettämispäivä
28.11.2019

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat

PARTICIPATION APPLICATION REQUEST 3939_2019.pdf

Suitability of candidate 3939_2019.pdf

SECURITY COMMITMENT.docx

SECURITY COMMITMENT_ANNEX 1.docx.docm

«« Takaisin