«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Jälki-ilmoitus:
TeeSe Botnia Oy Ab : Rautakauppatuotteet ja LVI-tarvikkeet

28.11.2019 17:00
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-024565
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 231-566349

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:TeeSe Botnia Oy Ab
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2859365-3
Postiosoite:PL 1014
Postinumero:65101
Postitoimipaikka:Vaasa
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Anna Salmela
Puhelin:+358 405713213
Sähköpostiosoite:anna.salmela@teese.fi
NUTS-koodi:Vaasan seutu (S152)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.teese.fi
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Maakunnallinen tukipalveluyhtiö ja yhteishankintayksikkö
I.5) Pääasiallinen toimiala
Tekniset tukipalvelut

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Rautakauppatuotteet ja LVI-tarvikkeet
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Rakentamiseen liittyvät rakenteet ja tarvikkeet ja muut tuotteet (sähkölaitteita lukuun ottamatta). (44000000-0)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

TeeSe Botnia Oy Ab on pyytänyt tarjouksia seuraavista tuotealuista: 1. Maalit ja muut sisustustarvikkeet 2. Kiinnitystarvikkeet ja työkalut 3. Muut rakennustarvikkeet ja puutavara 4. Kiinteistöjen LVI-tarvikkeet Saatujen tarjousten perusteella oli tarkoitus muodostaa puitejärjestely rautakauppatuotteiden sekä kiinteistöjen LVI-tarvikkeiden hankinnoista (myymälä-, varasto- ja nouto-ostot sekä varasto- ja tehdastoimitukset) tuotealueittain tarjouspyyntöasiakirjassa sekä sen liitteissä kuvatusti 1.1.2020 (tavoite) alkavalle toistaiseksi voimassa olevalle sopimuskaudelle. Solmittaviin TeeSe Botnia Oy Ab:n hankintapalveluiden hallinnoimiin yhteishankinasopimuksiin olivat sitoutuneet etukäteen TeeSe Botnia Oy Ab:n Kiinteistö- ja logistiikkapalvelut sekä Vaasan kaupunki.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
1. Maalit ja muut sisustustarvikkeet
Osa nro:
1
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Maalit ja seinäpinnoitteet. (44111400-5)
Maalit. (44810000-1)
Tapetit ja muut pinnoitteet. (39190000-0)
Lattiapinnoitteet. (44112200-0)
II.2.3) Suorituspaikka
Pohjanmaa (FI195)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Vaasa

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Tuotealueeseen valitaan kolme (3) toimittajaa, mikäli hyväksyttäviä tarjoajia ei ole tätä vähemmän.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Maalien ympäristömerkit5
Hinta 95
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Solmittavan puitesopimuksen perusteella sopimuksen käyttäjäyhteisöillä on oikeus ostaa sopimustoimittajalta myös muita tuotealueen aihepiiriin sisältyviä tuotteita ja lisäpalveluita, joita ei ole erikseen yksilöity ja nimetty puitesopimuksessa tai tarjouspyyntöasiakirjoissa.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
2. Kiinnitystarvikkeet ja työkalut
Osa nro:
2
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Kiinnitystarvikkeet. (44523200-4)
Kiinnittimet. (44530000-4)
Työkalut. (44510000-8)
Käsityökalut. (44512000-2)
II.2.3) Suorituspaikka
Pohjanmaa (FI195)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Vaasa

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Tuotealueeseen valitaan kolme (3) toimittajaa, mikäli hyväksyttäviä tarjoajia ei ole tätä vähemmän.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Solmittavan puitesopimuksen perusteella sopimuksen käyttäjäyhteisöillä on oikeus ostaa sopimustoimittajalta myös muita tuotealueen aihepiiriin sisältyviä tuotteita ja lisäpalveluita, joita ei ole erikseen yksilöity ja nimetty puitesopimuksessa tai tarjouspyyntöasiakirjoissa.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
3. Muut rakennustarvikkeet ja puutavara
Osa nro:
3
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Puutavara. (03410000-7)
Rakennustarvikkeet ja vastaavat tuotteet. (44100000-1)
Ikkunat, ovet ja vastaavat tuotteet. (44221000-5)
Työkalut, lukot, avaimet, saranat, kiinnittimet, ketjut ja jouset. (44500000-5)
Erilaiset käsityökalut. (44511000-5)
Kemialliset tuotteet. (24000000-4)
Rakentamisessa käytettävät tavarat. (44420000-0)
II.2.3) Suorituspaikka
Pohjanmaa (FI195)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Vaasa

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Tuotealueeseen valitaan toimittajaksi kaikki hyväksyttävän tarjouksen jättäneet tarjoajat.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Solmittavan puitesopimuksen perusteella sopimuksen käyttäjäyhteisöillä on oikeus ostaa sopimustoimittajalta myös muita tuotealueen aihepiiriin sisältyviä tuotteita ja lisäpalveluita, joita ei ole erikseen yksilöity ja nimetty puitesopimuksessa tai tarjouspyyntöasiakirjoissa.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
4. Kiinteistöjen LVI-tarvikkeet
Osa nro:
4
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Putkijohdot, putkistot, putket, suojaputket ja vastaavat tuotteet. (44160000-9)
Lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointilaitteistot. (42512300-1)
Lämpöpatterit. (44621100-0)
II.2.3) Suorituspaikka
Pohjanmaa (FI195)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Vaasa

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Tuotealueeseen valitaan kolme (3) toimittajaa, mikäli hyväksyttäviä tarjoajia ei ole tätä vähemmän.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Solmittavan puitesopimuksen perusteella sopimuksen käyttäjäyhteisöillä on oikeus ostaa sopimustoimittajalta myös muita tuotealueen aihepiiriin sisältyviä tuotteita ja lisäpalveluita, joita ei ole erikseen yksilöity ja nimetty puitesopimuksessa tai tarjouspyyntöasiakirjoissa.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 208-506767

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro:
1
Nimi:
1. Maalit ja muut sisustustarvikkeet

V.1) Tiedot sopimuksen tekemättä jättämisestä

Sopimusta tai sen osaa ei tehdä
Tarjouksia tai osallistumishakemuksia ei ole saatu tai ne on keskeytetty

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro:
2
Nimi:
2. Kiinnitystarvikkeet ja työkalut

V.1) Tiedot sopimuksen tekemättä jättämisestä

Sopimusta tai sen osaa ei tehdä
Tarjouksia tai osallistumishakemuksia ei ole saatu tai ne on keskeytetty

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro:
3
Nimi:
3. Muut rakennustarvikkeet ja puutavara

V.1) Tiedot sopimuksen tekemättä jättämisestä

Sopimusta tai sen osaa ei tehdä
Tarjouksia tai osallistumishakemuksia ei ole saatu tai ne on keskeytetty

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro:
4
Nimi:
4. Kiinteistöjen LVI-tarvikkeet

V.1) Tiedot sopimuksen tekemättä jättämisestä

Sopimusta tai sen osaa ei tehdä
Tarjouksia tai osallistumishakemuksia ei ole saatu tai ne on keskeytetty

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
28.11.2019
«« Takaisin