«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Mestaritoiminta Oy : Harjulan koulun A- ja C-osien purku

27.11.2019 16:34
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-024538

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Mestaritoiminta Oy
Y-tunnus 2119604-9
Yhteyshenkilö Jani Kervinen
Postiosoite Mannilantie 43
Postinumero 04400
Postitoimipaikka Järvenpää
Maa Suomi
Puhelin +358409222263
Sähköpostiosoite jani.kervinen@mestaritoiminta.fi
Internet-osoite (URL) http://www.mestaritoiminta.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/mestaritoiminta?id=263632&tpk=c92ffb94-7778-46f4-8ef6-01ee5a6c94ea
Hankintayksikön luonne
Muu: Kaupungin omistama osakeyhtiö
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Rakennusurakka

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Harjulan koulun A- ja C-osien purku
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
263632
Hankinnan kuvaus

Harjulan koulu sijaitsee Järvenpään Loutin (04400 Järvenpää) alueella. Koulun omistaa Järvenpään kaupunki osoitteessa Verkkotie 12. Purettavana on vuonna 1960 ja vuonna 1982 valmistuneet alkuperäisen koulun laajennukset. Alkuperäinen koulu on rakennettu vuonna 1930 ja laajennettu 1936. A-osan pinta-ala on n. 2050 k-m2 ja tilavuus n. 8700 m3. C-osan pinta-ala on n. 1100 k-m2 ja tilavuus n. 3700 m3. Purkukohteisiin tehdyissä asbesti- ja haitta-ainetutkimuksissa on löydetty C-osasta asbestia ja muita haitta-aineita. Rakennusten haitta-ainekartoitukset on esitelty liitteissä 5.1-5.2. PIMA-tutkimus tehdään syksyllä 2019. Tutkimukset valmistuvat ennen purku-urakan alkua. Purku-urakkaan kuuluu PIMA-maiden poisto ja puhtaaksi toteaminen selvitysten laajuuden mukaisesti. Urakoitsijan on ennen tarjouksen jättämistä tutustuttava purkukohteisiin ja huomioitava tarjouksessaan purkukiinteistöjen rakenteiden, materiaalien ja irtaimiston purkamisen, kuljettamisen ja jätteiden käsittelyn vaikutus tarjoushintaan. Purettavat rakennukset sijaitsevat pientaloasuinalueella. Työssä on otettava erityisesti huomioon läheisyydessä olevien toimijoiden turvallisuus. Hankkeen toteutusmuotona kokonaisvastuutoteutus KVR. Purkutyö on aloitettava viimeistään 03.02.3020 ja oltava valmis viimeistään 16.03.2020.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Rakennusten purkutyöt ja maansiirtotyöt. (45110000-1)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Järvenpää (K186)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
-

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset on kuvattuna liitteenä olevassa tarjouslomakkeessa.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella vaatimusten täyttyminen arvioidaan on kuvattuna liitteenä olevassa tarjouslomakkeessa.

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Hankintamenettely on kuvattuna liitteenä olevassa tarjouspyynnössä.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
18.12.2019 12.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin