«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Kemin kaupunki : Tukku- ja nouto-ostot

27.11.2019 16:08
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-024534
Tarjoukset 10.12.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Kemin kaupunki
Y-tunnus 0210427-6
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Hankintatoimi
Yhteyshenkilö Karoliina Hartikainen
Postiosoite Valtakatu 26
Postinumero 94100
Postitoimipaikka Kemi
Maa Suomi
Puhelin +358405743493
Sähköpostiosoite karoliina.hartikainen@kemi.fi
Internet-osoite (URL) http://www.kemi.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/kemin_kaupunki?id=260322&tpk=ee9c644a-22ae-4b54-8598-0eab61d18c43
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Tavarat

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Tukku- ja nouto-ostot
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
260322
Hankinnan kuvaus

Kemin kaupungin hankintayksikkö pyytää tarjouksia tukku- ja nouto-ostoista tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Tarjouspyynnön osiot: 1. AUTONLAMPUT JA SUODATTIMET 2. AURAN TERÄT JA TARVIKKEET 3. HITSAUS 4. KIINNITYSTARVIKKEET 5. MAALIT, LIIMAT JA KEMIKAALIT 6. TYÖKALUT 7. PVC PUTKET, SINKITYT JA MESSINKISET OSAT 8. KAIVON KANSISTOT 9. LIIKENNEMERKIT JA TARVIKKEET 10. MUOVIPUTKET JA SH-OSAT 11. VESITEKNIIKKA Hankittavien tuotteiden tarkempi jaottelu on esitetty kohdassa hankinnan kohteen kriteerit. Kyseessä on kansallinen hankintamenettely. Tarjouksen voi tehdä yhdestä tai useammasta kohderyhmästä. Kemin kaupunki valitsee kilpailutuksen perusteella jokaiseen osioon 1-3 toimijaa. Tuotteita tilataan tarvittaessa. Tuoteostot tehdään tarjousvertailun mukaisessa etusijajärjestyksessä, ensisijaisesti edullisimman tarjouksen antaneelta toimijalta. Solmittavat sopimukset eivät sisällä Tilaajan määräostovelvoitetta. Hankintayksikkö vertailee ryhmät 1-11 omina ryhmäkokonaisuuksinaan. Ryhmiin 1,2,8 ja 9 valitaan enintään 2 kpl edullisimman hinnan tarjonnutta toimijaa / ryhmä ja ryhmiin 3-7 ja 10-11 valitaan enintään 3 kpl toimijaa/ ryhmä. Tarjouskilpailun voittaneiden tarjojien kanssa solmitaan puitejärjestely. Sopimuskausi on 2 v + 2v optio. Option käyttämisestä päätetään erikseen ennen sopimuskauden päättymistä.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Rakentamiseen liittyvät rakenteet ja tarvikkeet ja muut tuotteet (sähkölaitteita lukuun ottamatta). (44000000-0)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
-

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Kyllä
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Kyllä
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Hankinta suoritetaan avointa menettelyä käyttäen. Hankintailmoitus julkaistaan HILMA -palvelussa (www.hankintailmoitukset.fi) ja Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalissa osoitteessa https://tarjouspalvelu.fi/kemin_kaupunki. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Sähköisen luettelon käyttöä koskevat vaatimukset
Tarjous voidaan antaa sähköisenä luettelona
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
10.12.2019 12.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin