«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Jälki-ilmoitus, erityisalat:
Sansia Oy : Sähköasemien määräaikaishuolto, kausitarkastus ja vianselvitys

28.11.2019 17:00
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-024527
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 231-567840

I kohta: Hankintayksikkö

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/25/EU (Erityisalat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Sansia Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2364760-8
Postiosoite:Viestikatu 3, 3. krs.
Postinumero:70600
Postitoimipaikka:Kuopio
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Ari Sormunen
Puhelin:+358 447182946
Sähköpostiosoite:ari.sormunen@sansia.fi
NUTS-koodi:Manner-Suomi (FI1)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.sansia.fi
Lisää yhteystietoja (ilmoitetaan yhteishankintoja tehtäessä)

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Kymenlaakson Sähköverkko Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2058585-1
Postinumero:47200
Postitoimipaikka:Elimäki
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:asiakaspalvelu@ksoy.fi
NUTS-koodi:Kymenlaakso (FI1C4)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://www.ksoy.fi
I.2) Yhteishankinta
Sopimukseen sisältyy yhteishankintaa
Sopimuksen tekee yhteishankintayksikkö
I.6) Pääasiallinen toimiala
Yleisagentuuritoiminta

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Sähköasemien määräaikaishuolto, kausitarkastus ja vianselvitys
Viitenumero:
300090
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Sähkönjakelu ja siihen liittyvät palvelut. (65300000-6)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinta pitää sisällään kaikkien Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n 110/20 kV sähköasemien (yhteensä 34 kpl) määräaikaishuollot ja kausitarkastukset kaikkine töineen ja hankintoineen sopimusasiakirjojen mukaisesti.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7) Hankinnan kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 654345 EUR

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n verkkotoimialue

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnassa käytetään rajoitettu menettelyä erityisalojen hankintalain mukaisesti. Sansia Oy kilpailuttaa Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n sähköasemien määräaikaishuoltoa, kausitarkastusta ja vianselvitystä koskevat palvelut sopimuskaudelle 2020 – 2022. Sopimukseen liitetään mahdollisuus kolmen vuoden optiojaksoon molempien osapuolien hyväksynnällä.

Palvelukokonaisuudet ja niihin liittyvät tehtävät ovat jaettu kolmeen osa-alueeseen:

1. sähköasemien määräaikaishuolto ja koestus

2. sähköasemien kausitarkastus

3. sähköasemien vianselvitys ja varallaolo

Palvelukokonaisuudet on määritelty osallistumispyynnön liitteissä olevissa palvelukuvauksissa. Tilaaja ei sitoudu hinnoittelutaulukossa esitettyihin ostomääriin.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Rajoitettu menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 175-427316

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Sopimus nro:
300090
Nimi:
Sähköasemien määräaikaishuolto, kausitarkastus ja vianselvitys

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
22.11.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:4
Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten lukumäärä:0
Muiden EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä:0
Muiden kuin EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä:0
Sähköisesti toimitettujen tarjousten lukumäärä:4
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Eltel Networks Pohjoinen Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1460916-7
Postiosoite:Ahontie 1
Postinumero:87250
Postitoimipaikka:Kajaani
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:info.finland@eltelnetworks.com
NUTS-koodi:Kajaani (K205)
Internet-osoitehttp://www.eltelnetworks.fi
Toimittaja on pk-yritys: ei
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan alustava arvioitu kokonaisarvo:654345.00 EUR
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:654345.00 EUR

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
27.11.2019
«« Takaisin