«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Kiertokapula Oy : Metsä-Tuomelan, Kapulan ja Karanojan jätteidenkäsittelyalueiden sekä Nurmijärven vanhojen kaatopaikkojen ja maankaatopaikkojen vesientarkkailu (näytteenotto, analysointi ja raportointi)

28.11.2019 17:00
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-024515
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 231-566761
Tarjoukset 03.01.2020 klo 16.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/kiertokapula?id=263477&tpk=591e41f8-aa0c-451a-a8b8-40e1f664a51a

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Kiertokapula Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0919068-0
Postiosoite:Vankanlähde 7
Postinumero:13100
Postitoimipaikka:Hämeenlinna
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:suvi.perkkio@kiertokapula.fi
NUTS-koodi:Manner-Suomi (FI1)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://www.kiertokapula.fi/

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/kiertokapula?id=263477&tpk=591e41f8-aa0c-451a-a8b8-40e1f664a51a

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/kiertokapula?id=263477&tpk=591e41f8-aa0c-451a-a8b8-40e1f664a51a
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Julkisoikeudellinen laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Ympäristö

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Metsä-Tuomelan, Kapulan ja Karanojan jätteidenkäsittelyalueiden sekä Nurmijärven vanhojen kaatopaikkojen ja maankaatopaikkojen vesientarkkailu (näytteenotto, analysointi ja raportointi)
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Ympäristötekniset konsulttipalvelut. (71313000-5)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Työ käsittää Metsä-Tuomelan, Kapulan ja Karanojan jätteidenkäsittelyalueiden sekä Nurmijärven vanhojen kaatopaikkojen ja maankaatopaikkojen vesinäytteiden näytteenoton, analysoinnin ja raportoinnin liitteenä olevien tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti. Yksikköhintoihin tulee sisällyttää kaikki tarjouspyynnön ja sen liitteiden edellyttämät tehtävät. Tarjous on sitova ja se tulee tehdä suomen kielellä.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Laboratoriopalvelut. (71900000-7)
Ympäristöindikaattorien analyysi muuta kuin rakentamista varten. (90711300-7)
II.2.3) Suorituspaikka
Hyvinkää (K106) , Hämeenlinna (K109) , Nurmijärvi (K543)
Hämeenlinna Nurmijärvi
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Työ käsittää Metsä-Tuomelan, Kapulan ja Karanojan jätteidenkäsittelyalueiden sekä Nurmijärven vanhojen kaatopaikkojen ja maankaatopaikkojen vesinäytteiden näytteenoton, analysoinnin ja raportoinnin liitteenä olevien tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:15.2.2020 - 31.12.2022
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Urakkaan kuuluu enintään kolmen (3) vuoden optio. Optio voidaan ottaa käyttöön osapuolten yhteisellä päätöksellä. Jos optio päätetään käyttää, niin palvelua voidaan jatkaa tämän tarjouskilpailun perusteella ajalle 1.1.2023-31.12.2025 (1+1+1 vuotta). Optioiden käytöstä sovitaan viimeistään puoli vuotta ennen sopimuskauden päättymistä.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Ks. ESPD-kohta.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
3.1.2020 16:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 4 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:7.1.2020 12:00
Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Tarjoukset voidaan avata myös muuna ajankohtana tarjousajan päättymisen jälkeen. Tarjousten avaamistilaisuus ei ole julkinen.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
27.11.2019
«« Takaisin