«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy : Toimistokalusteiden pienhankinta, Mikkeli E-rakennuksen luokkatilojen muutos

27.11.2019 13:17
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-024505
Tarjoukset tai osallistumishakemukset 9.12.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy
Y-tunnus 2472908-2
Yhteyshenkilö Satu Sirkiä
Postiosoite Patteristonkatu 3 D
Postinumero 50100
Postitoimipaikka Mikkeli
Maa Suomi
Puhelin +358408686439
Sähköpostiosoite satu.sirkia@xamk.fi
Internet-osoite (URL) http://www.xamk.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/xamk?id=261913&tpk=69a1fade-6c38-493a-8731-c0a1a62c3bf5
Hankintayksikön luonne
Muu: Kuntien omistama osakeyhtiö
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Tavarat

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Toimistokalusteiden pienhankinta, Mikkeli E-rakennuksen luokkatilojen muutos
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
261913
Hankinnan kuvaus

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy (myöhemmin Xamk) pyytää tarjouksia kalustussuunnittelusta ja toimistokalusteista tämän tarjouspyynnön ehtojen mukaisesti. Hankinta koskee Mikkelin kampuksen E-rakennukseen tehtävän muutostilan kalustussuunnittelua ja kalustamista. Nykyisellään tiloissa on 2 luokkaa, joista on tavoitteena muuntaa joustavat työtilat yhdelle Xamkin tutkimusyksiköistä kalustussuunnittelulla. Lisäksi kalustetaan esimiehelle työpiste läheiseen työhuoneeseen. Hankinta toteutetaan kaksivaiheisena. Ensimmäisessä vaiheessa pyydetään esittämään ehdotus tilojen käytöstä henkilömäärittäin sekä alustava kalustusluonnos ja budjetti. Tällä vaiheella selvitetään tarjoajien valmiuksia työtilojen suunnitteluun. Luonnosten pohjalta valitaan toiselle kierrokselle 1-3 tarjoajaa, joiden kanssa tilojen suunnittelua jatketaan neuvottelumenettelynä. Lopullinen valinta tehdään parhaan hinta-laatusuhteen perusteella. Lopullisella tarjouskierroksella laatutekijät ovat suunnittelun toimivuuteen sekä kalusteiden toimivuuteen ja esteettisyyteen liittyviä. Lisäksi vertaillaan toteutuksen aikataulua ja palvelutasoa (esim. asennukset, kierrätys) Hankinnan kuvaukseen on liitetty tilojen käyttäjiksi tulevan yksikön toiveet tilan käytölle sekä yksikön esimiehen luonnos tilan toiminnallisista tarpeista (Liite 1). Tilojen pohjakuvat sekä valokuvat toisesta luokasta (luokat ovat lähes identtiset) on saatavissa verkkokansiossa (linkki kansioon tarjouspyynnön kohdassa Linkit) ja tiloihin on mahdollista tutustua ilmoittautumalla hankinnan yhteyshenkilölle.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Toimistokalusteet. (39130000-2)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
-

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Muu
Menettelyn ja sen etenemisvaiheiden kuvaus:

Muunnettu neuvottelumenettelu 1. vaihe: alustava luonnossuunnittelu ja budjettiehdotus: 9.12.2019 mennessä 2. vaihe: tarkentava suunnittelu ja tarjoukset: tammikuussa 2020. 1. vaiheessa osallistujia pyydetään tekemään tiloista henkilömäärät sisältävä työpisteiden jakaumaehdotus (esim. montako työpistettä sijoittuu 2 eri tilaan) sekä kalustusluonnos (ainakin päätoiminnot esitetty/perusteltu) sisältäen budjetäärisen hinta-arvion suunnitelmansa toteuttamisesta. Saatujen ehdotusten laadun ja hinta-arvion sopivuuden sekä muiden pisteytettävien kohtien (ks. Hankinnan kohteen kriteerit) perusteella valitaan 1-3 tarjoajaa, joilla on ehdotuksen perusteella uskottavimmat edellytykset toteuttaa toimiva ratkaisu tiloihin. Valintaan osallistuu käyttäjiä, tilahallintoa sekä hankinta-asiantuntijoita. 2. vaiheessa kukin valittu toimittaja vie omaa ratkaisuaan pidemmälle keskustellen tilaajan käyttäjien kanssa sopivaksi valitulla menetelmällä (kommentointi, tapaaminen, verkkotapaaminen jne.) ja tekee parhaaksi katsomastaan ratkaisustaan lopullisen kalustustarjouksen. Tilaaja valitsee saaduista tarjouksista hinta-laatusuhteeltaan parhaan, joka toteutetaan. Lopullisella tarjouskierroksella laatutekijät ovat suunnittelun toimivuuteen sekä kalusteiden toimivuuteen ja esteettisyyteen liittyviä. Lisäksi vertaillaan toteutuksen aikataulua ja palvelutasoa (esim. asennukset, kierrätys)

Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

ks. kohta Soveltuvuusvaatimukset

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

ks. kohta Soveltuvuusvaatimukset

Soveltuvia ehdokkaita valitaan rajoitettu määrä
Kyllä
Kuinka monta
3
Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
9.12.2019 12.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy/kirjaamo
Postiosoite Patteristonkatu 3 D
Postinumero 50100
Postitoimipaikka Mikkeli
Maa Suomi
«« Takaisin