«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset (Hankintailmoitus):
Kansaneläkelaitos : NUOTTI-valmennus, Kelan läntinen vakuutuspiiri

28.11.2019 17:00
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-024499
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 231-567622
Tarjoukset 10.01.2020 klo 13.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/hanki?id=264034&tpk=bcc34282-318d-4500-a6bf-a848e8a2b3ef

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
Hankintailmoitus
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Kansaneläkelaitos
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0246246-0
Postiosoite:Nordenskiöldinkatu 12
Postinumero:00250
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Kela
Puhelin:+358 2063411
Sähköpostiosoite:kuntoutushankinnat@kela.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.kela.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/hanki?id=264034&tpk=bcc34282-318d-4500-a6bf-a848e8a2b3ef

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/hanki?id=264034&tpk=bcc34282-318d-4500-a6bf-a848e8a2b3ef
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Julkisoikeudellinen laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Sosiaaliturva

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
NUOTTI-valmennus, Kelan läntinen vakuutuspiiri
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut. (85000000-9)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on Kansaneläkelaitoksen (myöhemmin Kelan) henkilöasiakkaille järjestettävä NUOTTI-valmennus. NUOTTI -valmennus on henkilökohtaista valmennusta 16 - 29 -vuotiaalle nuorelle, jonka toimintakyky on olennaisesti heikentynyt. Hankinta tehdään alueellisesti. Tämä hankinta koskee Kelan läntistä vakuutuspiiriä (Ks. tajouspyynnön liite 5).

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Palvelu toteutetaan Kelan kuntoutuksen NUOTTI-valmennuksen palvelukuvauksen (voimassa 1.4.2020 alkaen) mukaisesti NUOTTI-valmennus toteutetaan Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 566/2005 (myöhemmin KKRL) 7 a § mukaisena nuoren ammatillisena kuntoutuksena. Kelan kuntoutujien kuntoutus alkaa 1.4.2020 lukien.

II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.4.2020 - 31.12.2021
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Kela varaa oikeuden jatkaa sopimusta kahdella (2) yhden (1) vuoden optiolla ajalle 1.1.2022-31.12.2022 ja 1.1. 2023 - 31.12.2023

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä
IV.1.11) Hankintamenettelyn keskeiset piirteet:

Hankinta tehdään avoimella menettelyllä. Kaikki hankinnasta kiinnostuneet tarjoajalle asetetut soveltuvuusvaatimukset täyttävät palveluntuottajat voivat jättää tarjouksen tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Hankinnassa noudatetaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 1397/2016 (myöhemmin hankintalaki) velvoittavia säännöksiä ja julkisissa hankinnoissa noudatettavia periaatteita. Hankinnassa perustetaan puitejärjestely, joka on kuvattu liitteessä 3.

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
10.1.2020 13:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.markkinaoikeus.fi
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
27.11.2019
«« Takaisin