«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Oulun kaupunki : Kiimingin hyvinvointikeskus, vesikaton saneeraus

27.11.2019 12:28
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-024491
Tarjoukset 8.1.2020 klo 15.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Oulun kaupunki
Y-tunnus 0187690-1
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Oulun Tilapalvelut liikelaitos
Yhteyshenkilö Niko Mursu
Postiosoite Solistinkatu 2
Postinumero 90120
Postitoimipaikka Oulu
Maa Suomi
Puhelin +358447032544
Sähköpostiosoite niko.mursu@ouka.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/ouka?id=263773&tpk=9d1af0d7-ad36-4515-9a8d-383731480c6d
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Rakennusurakka

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Kiimingin hyvinvointikeskus, vesikaton saneeraus
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
OUKA/11715/02.08.02/2019
Hankinnan kuvaus

Pyydämme teiltä tarjousta Kiimingin hyvinvointikeskuksen vesikaton saneerauksesta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kokonaisurakan tulee sisältää kaikki laskenta-asiakirjoissa mainitut rakennus- ja LVIAS-työt tarvittavine aputöineen. Alustava urakka-aikataulu on 13.4.2020 - 31.8.2020. Tilaaja edellyttä, että tarjoaja on tutustunut kohteeseen ennen tarjouksen jättämistä. Kohteen esittely järjestetään maanantaina 16.12.2019 klo 13.00. Kohteen esittelystä vastaa Juha-Pekka Uusimäki, 040 670 5815, juha-pekka.uusimaki@sweco.fi. Urakassa noudatetaan YSE -98 mukaisia sopimusehtoja. Tilaajalla on oikeus hylätä kaikki tarjoukset.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Kattotyöt ja muut rakennusalan erikoistyöt. (45260000-7)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
-

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Hankintamenettelynä käytetään avointa menettelyä. Hankinta on kansallisen kynnysarvon alittava hankinta. Hankintayksikkö 1. Avaa tarjoukset. 2. Tarkastaa tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden. 3. Tarkastaa tarjoajan tarjouksensa osana antaman vakuutuksen siitä, että se täyttää hankintayksikön asettamat soveltuvuutta koskevat vaatimukset. 4. Tarkastaa tarjouksen hankinnan kohteen kriteereitä koskevat tiedot. 5. Tekee hankintapäätöksen ja antaa päätöksen tiedoksi kaikille asianosaisille. 6. Solmii hankintasopimuksen valitun urakoitsijan kanssa. Hankintasopimus syntyy vasta kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella. Tilaaja voi keskeyttää hankintamenettelyn osittain tai kokonaan todellisesta ja perustellusta syystä (hankintalain 125 §). Hankintayksikkö voi hylätä hankinnan laatuun ja laajuuteen nähden poikkeuksellisen alhaisen tarjouksen siten kuin hankintalain 96 §:ssä säädetään. Tarjouksen tekemisestä, esittelystä tai muusta menettelyyn osallistumisesta ei makseta tarjoajille korvausta. Tarjouspyyntöasiakirjat ovat saatavissa suomen kielellä.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Sähköisen luettelon käyttöä koskevat vaatimukset
Tarjous tulee antaa sähköisenä luettelona
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
8.1.2020 15.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin