«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Jälki-ilmoitus:
TeeSe Botnia Oy Ab : Matkapuhelimet ja niiden tarvikkeet

27.11.2019 17:15
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-024478
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 230-564211

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:TeeSe Botnia Oy Ab
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2859365-3
Postiosoite:Sorakatu 2-4
Postinumero:65100
Postitoimipaikka:Vaasa
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Minna Kaasalainen
Puhelin:+358 401906237
Sähköpostiosoite:minna.kaasalainen@teese.fi
NUTS-koodi:Pohjanmaa (FI195)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.teese.fi
Lisää yhteystietoja (ilmoitetaan yhteishankintoja tehtäessä)

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Vaasan kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0209602-6
Postiosoite:PL 3
Postinumero:65101
Postitoimipaikka:Vaasa
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Pekka Liukkonen
Sähköpostiosoite:hankintapalvelut@vaasa.fi
NUTS-koodi:Vaasa (K905)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://www.vaasa.fi/

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:TeeSe Botnia Oy Ab
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2859365-3
Postiosoite:PL 1014
Postinumero:65101
Postitoimipaikka:Vaasa
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:minna.kaasalainen@teese.fi
NUTS-koodi:Vaasa (K905)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://www.teese.fi
I.2) Yhteishankinta
Sopimukseen sisältyy yhteishankintaa
Sopimuksen tekee yhteishankintayksikkö
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Yhteishankintayksikkö
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yhteishankintayksikkö

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Matkapuhelimet ja niiden tarvikkeet
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Matkapuhelimet. (32250000-0)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

TeeSe Botnia Oy Ab on muodostanut tarjouskilpailun perusteella puitejärjestelyn kahden (2) toimittajan kanssa matkapuhelinten ja niiden tarvikkeiden hankinnoista. TeeSen hallinnoimat yhteishankintasopimukset on solmittu 16.9.2019 ja 22.11.2019 alkaen toistaiseksi voimassa olevana siten, että niitä ei voida irtisanoa päättymään ensimmäisen sopimusvuoden (12 kuukautta) aikana. Puitejärjestelyn enimmäiskeston osalta sovelletaan hankintalain (1397/2016) 42 §:ä kuitenkin siten, että sopimus jatkuu ilman irtisanomista siihen asti, kunnes ko. hankintaa koskeva uusi kilpailutettu hankintasopimuskausi alkaa. Hankinnan keskimääräinen arvo on tässä jälki-ilmoituksessa ilmoitettu puitejärjestelyn enimmäiskeston ajalta huomioiden hankintaan jo sitoutuneet sekä tulevat mahdolliset sopimukseen sitoutuvat yhteisöt.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7) Hankinnan kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 400000.00 EUR

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Pohjanmaa (FI195)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Sopimuksen kohteena ovat matkapuhelimet ja niiden tarvikkeet kuten suojalasit ja -kotelot. Puhelimia hankitaan työkäyttöä varten. Vaasan kaupungin osalta työpuhelimia koskevien linjausten mukaisesti hankittavat puhelimet ovat lähtökohtaisesti Android-puhelimia. Sopimusta käyttävät ensisijaisesti Vaasan kaupungin eri toimialat ja liikelaitokset sekä Vaasan kaupunkikonserniin kuuluvat yhtiöt. Sopimusta käyttää myös TeeSe Botnia Oy Ab sekä mahdollisesti muut TeeSe Botnia Oy Ab:n osakaskunnat. Hankinnat ja tilaukset tehdään puitejärjestelyyn valituilta toimittajilta sopimuskaudella tarpeen mukaan huomioiden hankittavien tuotteiden hinta, saatavuus ja muut tekijät, kuten tuotteelta vaaditut ominaisuudet.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 113-276855

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Nimi:
Matkapuhelimet ja niiden tarvikkeet

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
16.9.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:2
Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten lukumäärä:0
Sähköisesti toimitettujen tarjousten lukumäärä:2
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Data-Info Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0606359-8
Postiosoite:Sturenkatu 16
Postinumero:00510
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Toimittaja on pk-yritys: ei
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:400000.00 EUR

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Nimi:
Matkapuhelimet ja niiden tarvikkeet

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
22.11.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:2
Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten lukumäärä:0
Sähköisesti toimitettujen tarjousten lukumäärä:2
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Gigantti oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1523846-8
Postiosoite:Töölönlahdenkatu 2
Postinumero:00100
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Toimittaja on pk-yritys: ei
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:400000.00 EUR

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
27.11.2019
«« Takaisin