«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus, erityisalat:
Väylävirasto : Pori-Tampere tasoristeysten poistaminen, rakennuttajakonsultin hankinta

27.11.2019 17:15
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-024458
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 230-565163
Tarjoukset 15.01.2020 klo 13.00 mennessä osoitteeseen:

https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=263572&tpk=06e36d55-6ce2-46c8-9761-f3f945d9876c

I kohta: Hankintayksikkö

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/25/EU (Erityisalat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Väylävirasto
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1010547-1
Postiosoite:PL 33 (Opastinsilta 12 A)
Postinumero:00521
Postitoimipaikka:HELSINKI
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Mikko Heiskanen
Puhelin:+358 295343808
Sähköpostiosoite:mikko.heiskanen@vayla.fi
NUTS-koodi:Satakunta (FI196)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.vayla.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=263572&tpk=06e36d55-6ce2-46c8-9761-f3f945d9876c

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=263572&tpk=06e36d55-6ce2-46c8-9761-f3f945d9876c

edellä mainittuun osoitteeseen (kohta I.1)

I.6) Pääasiallinen toimiala
Rautatiepalvelut

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Pori-Tampere tasoristeysten poistaminen, rakennuttajakonsultin hankinta
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut. (71000000-8)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on Tampere-Pori tasoristeysten poistamisen suunnitteluttamiseen, rakennuttamiseen ja valvontaan liittyvät tehtävät Liite 11 Tampere-Pori tasoristeykset esiselvitys -lomakkeella esitetyn VE2, VE3 tai VE4 laajuuden (kustannusarvio 40 M€) sekä tämän tarjouspyynnön sekä siinä mainittujen liiteasiakirjojen mukaisesti. Tehtäviin kuuluu Tampere-Pori tasoristeysten poistaminen rakennuttamispalveluihin liittyvien hankkeen tehtävien suunnitteluttamis-, rakennuttamis- ja valvontatehtävät tehtäväluettelon mukaisesti. Lisäksi hankinnan optiona on Tampere-Pori tasoristeysten poistamisen suunnitteluttamiseen, rakennuttamiseen ja valvontaan liittyvät tehtävät Liite 11 Tampere-Pori tasoristeykset esiselvitys -lomakkeella esitetyn VE1 esitetyn laajuuden sekä tämän tarjouspyynnön sekä siinä mainittujen liiteasiakirjojen mukaisesti.

Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Rakentamiseen liittyvät palvelut. (71500000-3)
Rakennustyömaan valvontapalvelut. (71521000-6)
Rautatien rakennustekniset palvelut. (71311230-2)
II.2.3) Suorituspaikka
Satakunta (FI196)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Tehtäviin kuuluu rakennusurakoiden ja järjestelmien hankinta-, suunnitteluttamis- ja rakennuttamis- ja valvontatehtävät tarjouspyynnön liitteenä olevan tehtäväluettelon mukaisesti. Tehtävät ovat: Tehtävä 1 Tasoristeysten poiston suunnitteluttaminen, rakennuttaminen ja valvonta koskien Tampere-Pori tasoristeykset esiselvityksen (liite 11) vaihtoehtoa VE 2, VE 3 tai VE 4. Tehtävän 1 mukaisen tasoristeysten poistoa koskevan hankkeen kokonaisarvo on enintään 40 miljoonaa euroa. Tehtävä 2, tilaajan optio Tilaajan optiona on tasoristeysten poiston suunnitteluttaminen, rakennuttaminen ja valvonta koskien niiden Tampere-Pori rataosan tasoristeysten poistoa, mitkä eivät ole kuuluneet tehtävään 1. Tehtävän 2 mukaisen tasoristeysten poistoa koskevan hankkeen kokonaisarvo on enintään 20 miljoonaa euroa. Toimeksiantoon sisältyvät myös päätoteuttajan tehtävien osalta ratatöiden yhteensovittamisvastuu rataosalla sekä VnA 205/2009 mukaisten, tilaajan turvallisuuskoordinaattorin vastattaviksi kuuluvat tehtävät kaikissa hankkeiden vaiheissa, vaikkei niitä olisikaan erikseen yksilöity liitteenä olevissa tehtävänmäärittelyissä.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:60 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Tilaajan optiona on tasoristeysten poiston suunnitteluttaminen, rakennuttaminen ja valvonta koskien niiden Tampere-Pori rataosan tasoristeysten poistoa, mitkä eivät ole kuuluneet tehtävään 1. Tehtävän 2 mukaisen tasoristeysten poistoa koskevan hankkeen kokonaisarvo on enintään 20 miljoonaa euroa.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Vertailuperusteena käytetään edullisinta hintaa. Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen määrityksessä otetaan huomioon tarjoushinta (vertailuhinta). Laatutekijät huomioidaan soveltuvuusvaatimuksissa ja tarjousten vähimmäisvaatimuksissa.

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritellyn mukaisesti.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.3) Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
15.1.2020 13:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 3 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:15.1.2020 13:10

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
27.11.2019
«« Takaisin