«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Senaatti-kiinteistöt : Muutosrakentaminen - Auditorio 3

02.12.2019 08:59
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-024450
Osallistumishakemukset 31.1.2020 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:
Senaatti-kiinteistöt 1503388-4 /
Sateila Oy
Sari Sateila
PL 219
33101
Tampere
Puh. +358407748184

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Senaatti-kiinteistöt
Y-tunnus 1503388-4
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Sateila Oy
Yhteyshenkilö Sari Sateila
Postiosoite PL 219
Postinumero 33101
Postitoimipaikka Tampere
Maa Suomi
Puhelin +358407748184
Sähköpostiosoite sari@sateila.com
Internet-osoite (URL) www.sateila.com
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Ks. edellä hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikön luonne
Valtion liikelaitos

Hankintalaji

Hankintalaji
Rakennusurakka

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Muutosrakentaminen - Auditorio 3
Hankinnan kuvaus

Muutosrakentamisessa luokkana toiminut tila rakennetaan auditoriotilaksi. Kiinteistörakennus sijaitsee Tampereella.

Tilan muutosrakentamisen päätoteuttajana ja pääurakoitsijana toimii valittava rakennusurakoitsija.

Pääurakoitsijalle alistettuja sivu-urakoita ovat putki-, ilmanvaihto-, sähkö- ja rakennusautomaatiourakka. Kaikista urakointialoista annetaan oma erillinen tarjous.

Muutosrakentaminen on suunniteltu toteutettavan kokonaisuudessaan vuoden 2020 aikana. Työt ja töiden valmistelu on mahdollista aloittaa kuitenkin heti kun rakentamispäätös on tehty.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Rakennustyöt. (45000000-7)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Tampere (K837)

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Rajoitettu menettely
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

1. Urakoitsijayrityksen tulee kuulua Tilaajavastuu.fi -palveluun ja täyttää sen vaateet hyväksytysti.

2. Urakoitsijayritys on harjoittanut tarjottavan urakointialan liiketoimintaa vähintään viiden (5) vuoden ajan ja mahdollisesti tarkistettavien referenssikohteiden ollessa merkittäviä.

3. Urakoitsijayrityksen tarjouslaskennalle tullaan suorittamaan Poliisiviranomaisen toimesta turvallisuusselvitys. Vasta kun selvitys on tehty ja hyväksytty, tarjouslaskenta-aineisto voidaan toimittaa ilmoittautuneen yrityksen tarjouslaskennalle.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Pääurakoitsijalla (valittava rakennusurakoitsija) tulee olla RALA-pätevyys tai vastaava ammattiosaaminen töiden suorittamiseen.

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

TARJOUSKILPAILUUN ILMOITTAUTUMINEN -ohje:

1. Urakoitsijayritys ilmoittaa sähköpostilla rakennuttajakonsultille (sari@sateila.com) haluavansa osallistua tarjouskilpailuun.

Ilmoittautuminen tarjouskilpailuun tulee tehdä viimeistään 10.12.2019 aikana.

2. Rakennuttajakonsultti tarkistaa, täyttääkö yritys Tilaajan vaatimukset tarjouskilpailuun hyväksyttävästä yrityksestä:

- Mikäli KYLLÄ, rakennuttajakonsultti lähettää turvaselvitys- ja vaitiolositoumuslomakkeet tarjouslaskennan täytettäviksi. Kun turvaselvitys on tehty ja hyväksytty, rakennuttajakonsultti ilmoittaa asiasta Urakoitsijan turvaselvitetylle henkilölle. Henkilölle annetaan tunnukset Senaatti-kiinteistöjen BEM-projektipankkiin laadittujen tarjouspyyntö-asiakirjojen lataamiseen (kaupalliset ja tekniset asiakirjat). HUOM! Osa asiakirjoista on kuitenkin tutustuttavissa ja luettavissa VAIN paperitulosteista ja valvotusti (asiakirjoja ei ole saatavilla sähköisesti eikä luovuteta paperitulosteina),

- Mikäli EI, hylkäys ja sen peruste ilmoitetaan kirjallisesti Urakoitsijayritykselle.

Soveltuvia ehdokkaita valitaan rajoitettu määrä
Ei
Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
31.1.2020 12.00
Tarjousten voimassaoloaika

Urakointialojen tarjoukset ja tarjousliitteet tulee olla ladattuna Senaatti-kiinteistöjen BEM-projektipankin tarjouskilpailukansioon 31.01.2020 klo 12.00 mennessä.

Tarjouksen tulee olla voimassa vähintään 31.3.2020 asti.

Lisätietoja

Kaikki mahdolliset tarkennus- tai lisäkysymykset tulee osoittaa: Sateila Oy / Sari Sateila, sari@sateila.com.

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat

358016_CLEAN_Talousrikollisuuden_sopimusehdot__urakat_ja_palvelut.pdf

Tarjouspyyntö_30.11.2019_Senaatti-kiinteistöt_Auditorio3.pdf

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin