«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Suorahankintaa koskeva ilmoitus (Julkiset hankinnat):
Yleisradio Oy : TV:n ja radion jakelupalvelut 2020-2029

27.11.2019 17:15
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-024431
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 230-564984

I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Yleisradio Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0215438-8
Postiosoite:PL 76
Postinumero:00024
Postitoimipaikka:Yleisradio
Maa:Suomi
Puhelin:+358 914801
Sähköpostiosoite:tarjoukset.yle@yle.fi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.yle.fi
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Julkisoikeudellinen laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleisradiotoiminta

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
TV:n ja radion jakelupalvelut 2020-2029
Viitenumero:
YLE20190072
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Televisio- ja radio-ohjelmien lähetyspalvelut. (64228000-0)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena ovat Yleisradio Oy:n (jäljempänä “Yle”) radion sekä TV:n jakelupalvelut antenniverkossa. Ylen radiokanavien jakelupalvelut sisältävät mm. lähetys- ja siirtopalvelut, kytkentä- ja ohjauspalvelut sekä muut radiojakeluun liittyvät palvelut. Tarjottavan palvelun tulee noudattaa Ylen radiolupien ehtoja Suomessa sekä täyttää Traficomin määräysten vaatimukset. TV:n antenniverkon jakelupalvelut sisältävät Ylen kaikkien TV-kanavien jakelupalvelut sekä niiden kehittämisen Suomen alueella poislukien Ahvenanmaa.

Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7) Hankinnan kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 250000000.00 EUR

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Radio-ohjelmien lähetyspalvelut. (64228200-2)
Televisio-ohjelmien lähetyspalvelut. (64228100-1)
II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

TV:n jakelupalvelut edellyttävät palveluntarjoajalta toimilupaa Suomessa. Radion lähetyspalvelut toteutetaan Ylen radiolupiin perustuen. Molemmat palvelut edellyttävät valtakunnallista teknistä infrastruktuuria Suomessa. Palvelut hankitaan kokonaisratkaisuna ja sopimuskausi on 1.1.2020 - 31.12.2029. Sopimuskauden ensimmäisiin vuosiin ajoittuu merkittäviä teknologisia kehityshankkeita: TV:n antenniverkon jakelussa ollaan vaihteittain siirtymässä uuteen lähetystekniikkaan lähivuosina. HD-siirtymässä on kyse maailmanlaajuisesta television tuotanto-, lähetys- ja vastaanottoteknologioiden kehityksestä. Uusi tekniikka tarjoaa entistä paremman kuvanlaadun ja monikanavaäänen. Radion jakelupalvelujen hankinnassa on olennaista lähivuosina tuleva muutosprojekti: Radion sisältöjen tuottaminen, jakelu ja kuluttaminen ovat siirtymässä ja osin ovat jo siirtyneet keveiden, joustavien ja paikasta riippumattomien teknologiaratkaisujen käyttöön.

II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Yle varaa oikeuden laajentaa jakelupalvelun sisältöä esim. lyhytaikaisella pop up- palvelulla tai pidempiaikaisella uudella kanavalla. Lisäksi Yle varaa oikeuden sopimuskauden aikana alalla tapahtuvan teknologisen kehityksen mahdollistamiin uuden tekniikan käyttöönottoon sekä kehityshankkeisiin jakelupalveluihin liittyen.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Hankinnan kokonaisarvo (ilman alv:tä) on hankintailmoituksen tekohetkellä Ylen antama alustava arvio koko sopimuskauden arvosta.

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Neuvottelumenettely, josta ei julkaista hankintailmoitusta

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 025-055499

V kohta: Sopimuksen/käyttöoikeussopimuksen tekeminen

Sopimus nro:
1
Nimi:
TV:n ja radion jakelupalvelut 2020-2029

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Hankintapäätöksen tekemisen päivämäärä:
26.11.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Digita Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2488970-5
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:pekka.mattila@digita.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Toimittaja on pk-yritys: ei
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:250000000 EUR

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
26.11.2019

Liite D1 - Julkiset hankinnat

1. Perustelut neuvottelumenettelyn valinnalle ilman ennakkoon julkaistua tarjouskilpailukutsua direktiivin 2014/24/EU 32 artiklan mukaisesti (suorahankintaperusteet)

Rakennusurakat, tavarat tai palvelut voidaan antaa ainoastaan tietyn taloudellisen toimijan suoritettaviksi tai toimitettaviksi seuraavasta syystä: teknisistä syistä johtuva kilpailun puuttuminen

3. Selitys

Radiojakelupalvelut: Yle on selvittänyt markkinatilannetta ja radiojakelun kilpailutusmahdollisuuksia keväällä 2019 tehdyllä ennakkoilmoituksella. Yle julkaisi ennakkoilmoituksen ja tietopyynnön 4.2.2019 Hilma-palvelussa (www.hankintailmoitukset.fi, nro 2019-002543, EUVL nro 2019/S 025-055499), pyytäen ko. hankinnasta kiinnostuneita tarjoajia ilmoittautumaan. Tietopyynnössä asetettuun määräaikaan mennessä vain Digita Oy toimitti vastauksensa Ylelle. Toinen alalla toimiva tarjoaja ilmoitti Ylelle, ettei pysty toimittamaan Ylen edellyttämää kokonaisratkaisua radiojakelusta. Ylen EU-laajuinen tietopyyntö osoittaa, että pyydettyä radiojakelukokonaisuutta voi Suomessa tarjota vain Digita Oy. TV:n maanpäälliset jakelupalvelut: TV:n jakelupalveluja voi toimittaa vain, jos tarjoajalla on siihen toimilupa Suomessa. Toimiluvan haltijoita on tähän mennessä ollut Suomessa kaksi, Digita Oy ja DNA Welho Oy. DNA Welho Oy julkaisi 28.10.2019 julkisen tiedotteen, jossa kertoi, että tulee liiketoimintajärjestelyjensä vuoksi sulkemaan VHF-jakeluverkkonsa viimeistään 16.7.2020, eikä tule siten enää jatkossa tarjoamaan lainkaan TV:n antenniverkon jakelupalveluita. Tämän jälkeen Digita Oy on ainoa tarjoaja, joka voi jatkossa tarjota maanpäällisiä TV:n antenniverkon jakelupalveluja Suomessa. Muilla tarjoajilla ei ole toimilupaa eikä teknistä infrastruktuuria palvelun tuottamiseen. Edellä kuvatuin perustein on käynyt selväksi, että markkinoilla ei ole muita tarjoajia kuin Digita Oy, jotka voisivat Suomessa toimittaa pyydetyt palvelukokonaisuudet kehityshankkeineen niille asetetussa aikataulussa. Yle on ryhtynyt hankintoja koskeviin toimiin hyvissä ajoin ja selvittänyt tilannetta julkisilla ennakko- ja hankintailmoituksilla. Molempien jakelupalveluiden kehityshankkeet ja niiden aikataulu ovat olleet alan toimijoiden yleisessä tiedossa jo vuosia, joten tarjoajilla on ollut mahdollisuus varautua niihin. Vaihtoehtoisia ratkaisuja ei ole eikä hankinnan ehtoja ole myöskään keinotekoisesti kavennettu. Maanpäälliset jakelupalvelut on tällä hetkellä nykyisessä teknologian vaiheessa tarkoituksenmukaista ja järkevää hankkia siten, kuin Yle on määritellyt, eikä palveluita ole mahdollista Suomen alueella toteuttaa teknisesti muulla tavalla.

«« Takaisin