«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset (Ennakkotietoilmoitus):
TeeSe Botnia Oy Ab : Turvapuhelinpalvelut

27.11.2019 17:15
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-024428
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 230-565041

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
Ennakkotietoilmoitus
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:TeeSe Botnia Oy Ab
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2859365-3
Postiosoite:Sorakatu 2-4
Postinumero:65100
Postitoimipaikka:Vaasa
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Merja Hirvonen
Puhelin:+358 401832128
Sähköpostiosoite:merja.hirvonen@teese.fi
NUTS-koodi:Pohjanmaa (FI195)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.teese.fi
Lisää yhteystietoja (ilmoitetaan yhteishankintoja tehtäessä)

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Vaasan kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0209602-6
Postinumero:65100
Postitoimipaikka:Vaasa
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Pekka Liukkonen
Sähköpostiosoite:pekka.liukkonen@vaasa.fi
NUTS-koodi:Vaasa (K905)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.vaasa.fi
I.2) Yhteishankinta
Sopimukseen sisältyy yhteishankintaa
Sopimuksen tekee yhteishankintayksikkö

I.3) Viestintä

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Yhteishankintayksikkö
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yhteishankintayksikkö

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Turvapuhelinpalvelut
Viitenumero:
264035-2019
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut. (85000000-9)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankittava turvapuhelinpalvelu käsittää: - hälytysten vastaanottamisen ja avun hälyttämisen vuoden jokaisena päivänä 24/7 Pohjanmaan alueella sekä suomen että ruotsin kielillä - turvapuhelimen ja asiakkaan mukana pidettävän hälyttimen (turvarannekkeen/riipuksen tai vastaavan) vuokraamisen - turvapuhelimen asentamisen, ohjelmoinnin ja käytönopetuksen asiakkaalle/omaiselle (kuittaus opetuksesta vaaditaan) sekä laitteen noudon ja puhdistamisen asiakkaalta palvelun päättyessä ja ohjelmoinnin purkamisen ilman erillistä veloitusta - laitteiden huollon/korjauksen sekä tarvittaessa paristojen vaihdon Toimitettujen laitteiden tulee olla vähintään roisketiiviitä, kevyitä, kestäviä ja niiden tulee olla käytettävissä myös latauksen aikana. Tilausta varten palveluntuottajalla tulee olla sähköinen tilausjärjestelmä. Asennuksen yhteydessä on laitteen toimivuus testattava. Palveluntuottaja vastaa siitä, että turvapuhelinlaitteisto toimii.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Pohjanmaa (FI195)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankittava turvapuhelinpalvelu käsittää: - hälytysten vastaanottamisen ja avun hälyttämisen vuoden jokaisena päivänä 24/7 Pohjanmaan alueella sekä suomen että ruotsin kielillä - turvapuhelimen ja asiakkaan mukana pidettävän hälyttimen (turvarannekkeen/riipuksen tai vastaavan) vuokraamisen - turvapuhelimen asentamisen, ohjelmoinnin ja käytönopetuksen asiakkaalle/omaiselle (kuittaus opetuksesta vaaditaan) sekä laitteen noudon ja puhdistamisen asiakkaalta palvelun päättyessä ja ohjelmoinnin purkamisen ilman erillistä veloitusta - laitteiden huollon/korjauksen sekä tarvittaessa paristojen vaihdon Toimitettujen laitteiden tulee olla vähintään roisketiiviitä, kevyitä, kestäviä ja niiden tulee olla käytettävissä myös latauksen aikana. Tilausta varten palveluntuottajalla tulee olla sähköinen tilausjärjestelmä. Asennuksen yhteydessä on laitteen toimivuus testattava. Palveluntuottaja vastaa siitä, että turvapuhelinlaitteisto toimii.

II.3) Hankintailmoituksen arvioitu julkaisupäivämäärä:
22.1.2020

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

Kiireellisissä tapauksissa esim. turvapuhelimen ollessa sairaalasta kotiutumisen edellytyksenä on laite toimitettava seuraavana työpäivänä tilauksesta. Kiireettömissä tapauksissa on turvapuhelin toimitettava kolmen (3) arkipäivän kuluessa. Asennuksen yhteydessä on laitteen toimivuus testattava. Palveluntuottaja vastaa siitä, että turvapuhelinlaitteisto toimii. Kun asiakkaan turvapuhelinlaitteistosta on patteri loppumassa, tulee siitä mennä automaattisesti hälytys palveluntuottajalle. Palveluntuottaja vastaa paristojen vaihdosta. Palveluntuottajan tulee myös korjata turvalaitteessa oleva vika tai vaihtoehtoisesti toimittaa asiakkaalle vaihtolaite 4 tunnin sisällä vikailmoituksen saapumisesta ma-pe normaalina työaikana klo 8 – 16. Normaaliajan ulkopuolella ja viikonloppuisin tapahtuvien vikojen korjaukset tulee korjata välittömästi seuraavana arkipäivänä. Jotta palvelu voidaan turvata myös normaalityöajan ulkopuolisissa vikatilanteissa, tulee erikseen sovittavissa yksiköissä olla vähintään yksi (1) varalaite kussakin, jotka kotihoidon henkilökunta voi tarvittaessa vaihtaa rikkoutuneen tilalle. Huollon aikana tarvittavista varalaitteista ei peritä erillistä korvausta. Mikäli asiakkaan mukana kuljetettavasta hälyttimestä on paristo loppumassa, on siitä automaattisesti mentävä hälytys palveluntuottajalle, joka vastaa pariston vaihdosta. Palveluntuottaja testaa säännöllisesti, että turvalaitteet toimivat. Järjestelmän tulee tarkkailla turvapuhelinyhteyksiä koesoittamalla päivittäin äänetön koesoitto yhteyden varmistamiseksi. Turvahälytysten vastaanotto Vastaanotto-/hälytysjärjestelmän on kyettävä vastaanottamaan hälytyksiä sekä gsm- että ip-liittymällä varustetuista turvapuhelimista. Turvahälytysten vastaanoton ja avun välityksen tulee toimia vuoden jokaisena päivänä 24 h/vrk. Hälytykseen tulee vastata välittömästi sen saavuttua, vastaanotto ajan tulee olla alle 60 sekuntia. Hälytyspuhelun tulessa päivystäjällä aukeaa asiakkaan tiedot näytölle ja puhelu tallentuu automaattisesti. Hälytyksen vastaanottaja tekee arvion avun tarpeesta, sen kiireellisyydestä ja tarvittavista toimenpiteistä. Palveluntuottaja käyttää arvioinnin tukena tilaajan tilauksen yhteydessä toimittamia tietoja asiakkaan terveydentilasta ja toimintakyvystä. Hälytysten vastaanottajalla tulee olla hyvä suomen ja ruotsin kielen taito. Palveluntuottaja vastaa työntekijöiden ammattitaidosta, osaamisesta ja riittävyydestä ja siitä, että hälytysten vastaanottajilla on vähintään sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai pelastusalan ammattitutkinto ja kokemus arvioida asiakkaan tilanne erilaisissa hälytystilanteissa. Hälytysten vastaanottajan tulee osata arvioida, milloin auttamiskäynti on riittävä ja milloin tarvitaan sairaankuljetuksen apua. Tilannearvion jälkeen tarvittaessa tehtävälle hälytetään joko kotihoito tai hätäkeskus (112). Kotihoidon käyntien vaihtoehtona on, että hälytys ohjataan omaiselle, tehdyn sopimuksen mukaan. Raportointi Palveluntuottaja kirjaa vastaanotetut hälytykset ja niistä aiheutuneet toimenpiteet ja suoritetut käynnit sähköiseen järjestelmäänsä. Palveluntuottajan tulee toimittaa kotihoidolle kuukausittain tiedot tehdyistä hälytyksistä, niiden aiheuttamista toimenpiteistä asiakkaittain. Puhelutallenteet on säilytettävä 12 kuukautta.

VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
26.11.2019
«« Takaisin