«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Puolustusvoimien logistiikkalaitos : Metallimerkit

26.11.2019 14:54
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-024426
Tarjoukset 3.1.2020 klo 14.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Y-tunnus 0952029-9
Postiosoite Hatanpään valtatie 30
Postinumero 33541
Postitoimipaikka Tampere
Maa Suomi
Sähköpostiosoite purchase2.fdflogcom@mil.fi
Internet-osoite (URL) http://www.puolustusvoimat.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=260135&tpk=ba90404b-63af-4187-b691-568bc6f618c0
Hankintayksikön luonne
Valtion viranomainen
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Tavarat

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Metallimerkit
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
4078/2019
Hankinnan kuvaus

Metallimerkit koostuvat lakkimerkeistä, arvo- ja ammattimerkeistä, sekä kunto- ja taitomerkeistä. Metallimerkkejä käytetään sotilas- ja virkapuvuissa, maastopuvussa m/05 sekä bareteissa. Tarjottujen tuotteiden vaatimustenmukaisuuden varmentamiseksi tarjoajan tulee liittää tarjoukseensa tarjous- ja materiaalinäytteitä. Näytteiden vaatimustenmukaisuus todennetaan visuaalisesti, mittaamalla ja/tai laboratoriossa testaamalla. Näytteitä ei palauteta. Näytteillä sekä tarjoukseen liitetyillä selvityksillä varmistutaan siitä että tarjotut tuotteet ovat tarjouspyynnön mukaisia. Asiakas varaa oikeuden koe-erän tilaamiseen ennen hankintapäätöksen tekemistä. Mikäli koe-erä ei vastaa tuotteelle asetettuja vaatimuksia, tarjous hylätään. Hankittava määrä vuonna 2019 on seuraava: ARVOMERKKIKULMA\20 MM, määrä 5000 KPL JOUKKO-OSASTOTUNNUS, NUMERO\1, määrä 300 PAR JOUKKO-OSASTOTUNNUS\MERIVE, määrä 1500 PAR JOUKKO-OSASTOTUNNUS\ILMAVE 2017, määrä 600 PAR JOUKKO-OSASTOTUNNUS\ILMAVE 2017 VASEN, määrä 1000 KPL JOUKKO-OSASTOTUNNUS\KAIPR, määrä 4000 PAR KAULUSNELIÖ\UPSEERIOPP JA -KOK, määrä 20.000 par LAKKIMERKKI\LASKUVARJOJÄÄK MET, määrä 300 KPL KURSSIMERKKI\ALIUPSEERIKOULU, määrä 2000 KPL KURSSIMERKKI\RESERVIUPSEERIKOULUN, määrä 8000 KPL URHEILUMERKKI, AMPUMA\1. LK, määrä 9000 KPL URHEILUMERKKI, HIIHTO\1. LK, määrä 500 KPL URHEILUMERKKI, KUNTO\1. LK, määrä 2000 KPL URHEILUMERKKI, UINTI\3. LK, määrä 5000 KPL Tilattavat määrät voivat ylittyä tai alittua ± 30%. Tarjous on jätettävä suomen kielellä. Tarjoukseen liitettävät selvitykset voivat olla myös englanninkielisiä. Tarjoaja voi tarjota yhtä tai useampaa osakokonaisuutta. Osakokonaisuuksien sisältämien tuotteiden määrät ja lajit on kuvattu päätöksentekoperusteiden yhteydessä. Päätöksentekoperusteissa määriteltyjä kolmea osakokonaisuutta määrällisesti tai laadullisesti vähäisemmät tarjoukset eivät ole tarjouspyynnön mukaisia.

Hankinnan ennakoitu arvo (ilman ALV)
67500.00 EUR
Pääkohde
Päänimikkeistö
Virka- ja arvomerkit. (39561133-3)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Hämeenlinna (K109)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
-

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Kyllä
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Tarjouskilpailu toteutetaan avoimena kansallisena hankintamenettelynä julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, myöh. hankintalaki) mukaisesti. Tarjouksen laatimisesta ja jättämisestä, esittelystä tai muusta menettelyyn osallistumisesta ei makseta tarjoajille korvausta. Tarjoaja vastaa itse sille tarjouskilpailuun osallistumisesta aiheutuvista kustannuksista. Hankinnan vaiheet ovat seuraavat: 1. Hankintailmoitus sähköisellä ilmoituskanavalla (HILMA) 2. Lisäkysymysten esittäminen 3. Hankintayksikön vastaukset lisäkysymyksiin 4. Tarjousten jättäminen 5. Tarjousten käsitteleminen a. Tarjousten avaaminen b. Tarjoajien soveltuvuuden tarkastaminen c. Tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuuden tarkastaminen d. Tarjousten vertailu 6. Hankintapäätöksen tekeminen ja tiedoksianto 7. Hankintasopimuksen allekirjoittaminen Tarjousten vertailu tehdään Päätöksenteon perusteet -kohdassa ilmoitetulla tavalla.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
3.1.2020 14.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin