«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Yleisradio Oy : Dynaaminen hankintajärjestelmä: Ketterä kulttuuri ja digitaalinen asiakaskokemus

27.11.2019 17:15
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-024413
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 230-564467
Osallistumishakemukset 26.11.2023 klo 14.04 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/hanki?id=257950&tpk=4eee075e-18ec-4dcc-a87e-1c9d8e3dc4bc

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Yleisradio Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0215438-8
Postiosoite:PL 76
Postinumero:00024
Postitoimipaikka:Yleisradio
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:tarjoukset.yle@yle.fi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.yle.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/hanki?id=257950&tpk=4eee075e-18ec-4dcc-a87e-1c9d8e3dc4bc

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/hanki?id=257950&tpk=4eee075e-18ec-4dcc-a87e-1c9d8e3dc4bc
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Julkisoikeudellinen laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleisradiotoiminta

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Dynaaminen hankintajärjestelmä: Ketterä kulttuuri ja digitaalinen asiakaskokemus
Viitenumero:
YLE20190077
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Liiketoiminnan kehittämistä koskevat asiantuntijapalvelut. (79411100-9)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Dynaamisen hankintajärjestelmän (DPS) kohteena on Ketterä kulttuuri ja digitaalinen asiakaskokemus. Tämä dynaaminen hankintajärjestelmä on jaettu sen sisällä hankittavien palveluiden perusteella kolmeen luokkaan: 1) Liiketoiminnan kehittäminen 2) Kehittämisen kulttuuri 3) Asiakaskokemuksen kehittäminen ja palvelumuotoilu Tarjoajaehdokas voi jättää osallistumishakemuksen koskien yhtä tai useampaa yllä mainituista luokista. Jokaisella luokalla on omat soveltuvuusvaatimuksensa referenssivaatimuksien muodossa. Hankinnat tehdään dynaamisen hankintajärjestelmän luokkien sisällä erillisinä tarjouspyyntöinä. Dynaamisen hankintajärjestelmän kesto on 48 kuukautta. Palveluiden kilpailutukset voivat ajoittua koko dynaamisen hankintajärjestelmän voimassaoloajalle.

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 6000000.00 EUR
II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea:kaikkia osia

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Liiketoiminnan kehittäminen
Osa nro:
1
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Liiketoiminnan kehittämistä koskevat asiantuntijapalvelut. (79411100-9)
II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Tähtää asiakaskeskeisyyden edistämiseen sekä yhteisen suunnan ja strategioiden luomiseen liiketoimintatasolla. Asiakaslähtöisten, esim. palvelumuotoilun ja business agility -menetelmien hyödyntäminen on oleellinen osa tätä kokonaisuutta. Työ sisältää mm. fasilisointia, visio- ja strategiatyön tukemista sekä uusien mallien kehittämistä, soveltamista ja läpivientiä yhdessä yleläisten kanssa. Kohteena voi olla esim. digitaalisen asiakaskokemuksen kehittäminen.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6) Arvioitu arvo
2000000.00 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:48 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Yle voi lyhentää tai pidentää dynaamisen hankintajärjestelmän kestoa julkaisemalla siitä hankintailmoituksen.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Mahdolliset lisähankintamahdollisuudet määritellään hankintakohtaisissa tarjouspyynnöissä.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Kehittämisen kulttuuri
Osa nro:
2
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Liiketoiminnan kehittämistä koskevat asiantuntijapalvelut. (79411100-9)
Yrityskonsultointi, johdon konsultointi ja niihin liittyvät palvelut. (79400000-8)
II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Tavoitteena on mahdollistaa ja edistää asiakaskeskeistä ketterää ja kokeilevaa kulttuuria ja menetelmiä, joilla tuetaan ja mahdollistetaan liiketoiminnallinen kehitys. Uuden yrityskulttuurin ja johtamisen sekä ketterän kehityksen menetelmien laaja ymmärtäminen ja soveltaminen Ylelle ovat tässä keskeistä. Työ sisältää esim. fasilisointia, kokeilumenetelmien kehittämistä ja tiimien sekä tiimien välisen yhteistyön tukemista, innovatiivisten johtamismallien kehittämistä ja ketterän ajattelun valmennusta eri tarkoituksiin yhdessä yleläisten ja Ylen verkostojen kanssa.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6) Arvioitu arvo
2000000.00 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:48 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Yle voi lyhentää tai pidentää dynaamisen hankintajärjestelmän kestoa julkaisemalla siitä hankintailmoituksen.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Mahdolliset lisähankintamahdollisuudet määritellään hankintakohtaisissa tarjouspyynnöissä.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Asiakaskokemuksen kehittäminen ja palvelumuotoilu
Osa nro:
3
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Liiketoiminnan kehittämistä koskevat asiantuntijapalvelut. (79411100-9)
Tutkimus- ja kehityspalvelut ja niihin liittyvät konsulttipalvelut. (73000000-2)
Kokeelliset kehityspalvelut. (73120000-9)
II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Asiakaskokemusta kehitetään Ylen nykyisissä ja tulevissa digitaalisissa palveluissa ja konteksteissa. Kehitystä ohjaa henkilökohtainen ja kokonaisvaltainen käyttökokemus sekä syvä asiakasymmärrys. Panostamme palveluiden älykkyyteen, vuorovaikutteisuuteen ja saumattomuuteen. Asiakaslähtöisten ja ketterien menetelmien hyödyntäminen on kehitystyön edellytys. Työ sisältää esimerkiksi UX-muotoilua, palvelupolkukokonaisuuksien kuvaamista, mahdollisten uusien palveluiden konseptointia, henkilökohtaista asiakaskokemusta ja uusia käyttöliittymiä palvelevien uusien sisältömuotojen kokeilua, prototypointia, käyttäjätutkimusta, visuaalista suunnittelua ja fasilitointia.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6) Arvioitu arvo
2000000.00 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:48 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Yle voi lyhentää tai pidentää dynaamisen hankintajärjestelmän kestoa julkaisemalla siitä hankintailmoituksen.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Mahdolliset lisähankintamahdollisuudet määritellään hankintakohtaisissa tarjouspyynnöissä.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Vaatimuksena on, että tarjoaja on sijoittumismaassaan rekisteröitynyt kaupparekisteriin, ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, jos lainsäädäntö edellyttää rekisteröitymistä. Yle voi tarkistaa rekisteröitymistiedot.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti.

III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti.

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.3) Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Rajoitettu menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Tähän hankintaan liittyy dynaamisen hankintajärjestelmän perustaminen

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
26.11.2023 14:04
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Käytetään sähköistä tilausta

Sähköinen laskutus hyväksytään

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
26.11.2019
«« Takaisin