«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä : Lääkinnälliset tukisukat ja -hihat, paineluokat I ja II, ajalle 1.1.2020 - 31.12.2021

27.11.2019 17:15
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-024411
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 230-563785
Tarjoukset 07.01.2020 klo 09.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/lpshp?id=260094&tpk=ee910f08-ac41-471c-89e5-4909d38ccb1f

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0828618-9
Postiosoite:Kauppakatu 25
Postinumero:94100
Postitoimipaikka:Kemi
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:hankintapalvelut@lpshp.fi
Faksi:+358 16243227
NUTS-koodi:Kemi-Tornion seutu (S192)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.lpshp.fi/
Lisää yhteystietoja (ilmoitetaan yhteishankintoja tehtäessä)

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Kemin kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0210427-6
Postiosoite:Kauppakatu 22
Postinumero:94100
Postitoimipaikka:Kemi
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:hankinnat@kemi.fi
NUTS-koodi:Kemi (K240)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.kemi.fi

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Keminmaan kunta
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0210469-8
Postitoimipaikka:Keminmaa
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:kunta@keminmaa.fi
NUTS-koodi:Keminmaa (K241)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.keminmaa.fi

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Simon kunta
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0193015-4
Postiosoite:Vakkermontie 1
Postinumero:95200
Postitoimipaikka:Simo
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:simon.kunta@simo.fi
NUTS-koodi:Simo (K751)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.simo.fi

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Tervolan kunta
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0193249-1
Postiosoite:Keskustie 78
Postinumero:95300
Postitoimipaikka:Tervola
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:tervolan.kunta@tervola.fi
NUTS-koodi:Tervola (K845)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.tervola.fi

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Tornion kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0193524-6
Postiosoite:Sairaalakatu 1
Postinumero:95400
Postitoimipaikka:Tornio
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:kirjaamo@tornio.fi
NUTS-koodi:Tornio (K851)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.tornio.fi

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Ylitornion kunta
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0210826-9
Postiosoite:Mellantie 5
Postinumero:95600
Postitoimipaikka:Ylitornio
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:kirjaamo@ylitornio.fi
NUTS-koodi:Ylitornio (K976)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.ylitornio.fi
I.2) Yhteishankinta
Sopimukseen sisältyy yhteishankintaa
Sopimuksen tekee yhteishankintayksikkö

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/lpshp?id=260094&tpk=ee910f08-ac41-471c-89e5-4909d38ccb1f

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/lpshp?id=260094&tpk=ee910f08-ac41-471c-89e5-4909d38ccb1f
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Terveydenhuolto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Lääkinnälliset tukisukat ja -hihat, paineluokat I ja II, ajalle 1.1.2020 - 31.12.2021
Viitenumero:
23/2019
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Lääketieteelliset apuvälineet. (33196000-0)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän apuvälinekeskuksen koordinoima hankintarengas pyytää tarjoustanne paineluokkien I ja II lääkinnällisistä tukisukista ja -hihoista ajalle 1.1.2020 - 31.12.2021 ja mahdolliset optiot ajalle 1.1. - 31.12.2022 ja 1.1.-31.12.2023. Tämän tarjouskilpailun perusteella valitaan yksi toimittaja, jonka tulee toimittaa kaikkia pyydettyjä tuotteita paineluokissa I ja II sekä valmis- että mittatilaustuotteena. Kaikki pyydetyt tuotteet ovat nimenomaan lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineitä.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Kemi-Tornion seutu (S192)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Lääkinnällisten tukisukkien ja hihojen tarpeen voi aiheuttaa perussairaudesta johtuva vaikea vajaatoiminta/turvotusongelma ja siihen liittyvä kipu, pahat suonikohjut, ihomuutokset, pigmentaatio, ohentunut iho, jotka voivat johtaa säärihaavoihin tai pyörätuolilla liikkuvalle para- tai tetrapleegikoille, jolla alaraajoissa turvotusta eikä asentohoito riitä. Lääkinnällisiä tukisukkia ja -hihoja käytetään myös laskimoperäisten ongelmien hoitoon Käypä Hoito-suosituksen mukaisesti. Lääkinnällisten tukisukkien ja -hihojen vaatimuksena on asteittain vartaloa kohti aleneva paine. Tukisukkien osalta eri paineluokissa on oltava kolmea eri elastisuutta (runsas-, keski- ja vähäelastinen) saatavilla. Tukihihojen osalta tarjousta pyydetään mahdollisimman monesta eri elastisuudesta. Käypä hoito-suositus määrittelee lääkinnällisten tukisukkien ja -hihojen I - ja II - paineluokat seuraavasti: • paineluokka I = 15-21 mmHg (+/- 1 mmHg) • paineluokka II = 23-32 mmHg (+/- 1 mmHg) Valmis- ja mittatilaustuotteissa on oltava saatavilla vähintään koot S-XL, joka koosta lyhyt ja pitkä malli, tuote silikonireunalla ja ilman sekä sukissa avo- ja umpikärkinen tuote. Ks. tarkempi erittely vaadittavista ominaisuuksista on kohdassa "Hankinnan kohteen kriteerit". Tarjottujen tuotteiden on täytettävä hankinnalle asetetut pakottavat vaatimukset. Jos kaikki pakottavat vaatimukset eivät täyty, tarjous hylätään.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:8.1.2020 - 31.12.2021
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Tätä sopimusta on mahdollista jatkaa kahdella optiokaudella (1.1. - 31.12.2022 ja 1.1. - 31.12.2023). Tilaaja päättää ensimmäisen optiovuoden käytöstä ennen varsinaisen sopimuskauden loppua ja toisesta ennen ensimmäisen optiovuoden päättymistä.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Mikäli saaduista tarjouksista yksikään ei vastaa tarjouspyyntöä hankintayksikön edellyttämällä tavalla, tarjousten hintataso on liian korkea taikka olosuhteet tarjouskilpailun aikana muuttuvat sellaisiksi, ettei suunniteltua hankintaa ole tarkoituksenmukaista tai mahdollista toteuttaa, voi hankintayksikkö keskeyttää hankintamenettelyn osittain tai kokonaan hankintalain perusteella.

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
7.1.2020 09:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 6 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:7.1.2020 09:01

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Käytetään sähköistä tilausta

Sähköinen laskutus hyväksytään

Käytetään sähköistä maksua

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
26.11.2019
«« Takaisin