«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Vantaan kaupunki / Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala : Paviljonkirakennusten kuntoarvioiden ja -selvitysten tarjouspyyntö

26.11.2019 13:47
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-024409
Tarjoukset 16.12.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Vantaan kaupunki / Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala
Y-tunnus 0124610 - 9
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Tilakeskus
Yhteyshenkilö Johanna Koskela
Postiosoite Asematie 7
Postinumero 01300
Postitoimipaikka Vantaa
Maa Suomi
Puhelin +358503027903
Sähköpostiosoite johanna.koskela@vantaa.fi
Internet-osoite (URL) http://www.vantaa.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/vantaa?id=263764&tpk=4df4b9bd-bda1-498b-b57c-80a0f4b05c64
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Paviljonkirakennusten kuntoarvioiden ja -selvitysten tarjouspyyntö
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
VD/9291/02.08.00.00/2019
Hankinnan kuvaus

Pyydämme tarjoustanne liitteessä mainittujen rakennusten kuntoarvioinnista tämän tar-jouspyynnön, oheisten liiteasiakirjojen ja Liike - ja palvelurakennusten kuntoarvion suori-tusohjeen KH 90-00501 ja LVI 01-10510, RT 18-11086 mukaisesti. Työhön sisällytetään rakennusajankohdan rakennuslupavaatimusten ja niiden täyttymisen tarkastelu. Tarkastelun tulee sisältää mm.: - Ilmamäärien tarkastelun suunnitelmista ja kommentointi - Poistumisteiden sijainti ja tarkastelu määräysten mukaisesti - Poistumistievalaistus ja niiden kunto - Paloilmoitinjärjestelmän kuvaus (onko niitä, mitä ja missä kunnossa) - Tilojen sallitut/suunnitelmien mukaiset henkilömäärät ilmamäärien mukaan arvioituna (4 l/s/hlö) - Turvavälineet, katto ymv., hätäkytkimet - Pelastussuunnitelmat Kaikki poikkeamat (mahdolliset tilamuutokset ymv.) olemassa oleviin suunnitelmiin kirjatta-va. Tarkastelusta erillinen liite kuntoarvioon. Työhön sisältyy tarjottujen kohteiden märkätilojen kosteuskartoitus pintakosteusmittarilla ja tulosten raportointi. Kuntoarvioraportit liitteineen luovutetaan tilaajalle sähköisinä pdf -tiedostoina ja työ tallen-netaan liitteen 5 ohjeistuksen mukaisesti Granlund Oy:n ylläpitämään Manager -tietojärjestelmään. Tarjoukseen tulee liittää tiedot kuntoarvioiden suorittajista ja työn vastuuhenkilöstö, sekä tiedot työn suorittajien kuntoarviopätevyydestä. Tarjouksessa ilmoitetaan tiedot niistä re-ferenssikohteista, joihin tarjouksen antaja haluaa viitata.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Rakentamiseen liittyvät rakenteet ja tarvikkeet ja muut tuotteet (sähkölaitteita lukuun ottamatta). (44000000-0)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
-

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
16.12.2019 12.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin