«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset (Ilmoitus tehdystä sopimuksesta):
Kuusamon kaupunki : Keskeytysilmoitus: Ikäihmisten palveluasumisen hankinta

27.11.2019 17:15
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-024405
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 230-565038

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
Ilmoitus tehdystä sopimuksesta
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Kuusamon kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0186418-5
Postiosoite:Keskuskuja 6, PL 9
Postinumero:93601
Postitoimipaikka:Kuusamo
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:hankintapalvelut@kuusamo.fi
NUTS-koodi:Kuusamo (K305)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.kuusamo.fi
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Keskeytysilmoitus: Ikäihmisten palveluasumisen hankinta
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut. (85000000-9)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Kiinteistö Oy Kuusamon Vuokratalojen (Kuusamon vuokrataloyhtiö) toimeksiannosta Kuusamon kaupungin rakennuttama Kotiranta on 60-paikkainen ikäihmisten tehostetun palveluasumisen yksikkö. Yksikkö on aloittanut toimintansa helmikuussa 2015. Kotirannassa toimii kaksi erillistä palveluyksikköä, Siika ja Muikku. Alakerran Siika-yksikössä palvelut tuottaa Kuusamon kaupunki. Yläkerran Muikku-yksikön palvelutoiminnasta vastaa yksityinen palveluntuottaja, joka haetaan kilpailutuksella. Kohde on rakennettu ARA:n tuella. ARA-tukipäätöksen (Avustuspäätös 30.4.2019, 329922/321712) ehtona on, että kunnan on voitava vaihtaa palvelutalossa toimivaa palveluntuottajaa esimerkiksi kilpailutuksen seurauksena. Asukkaiden tulee saada jatkaa kohteen vuokralaisena palveluntuottajan vaihtumisesta huolimatta. Muikussa vanhusten tehostetun palveluasumisen asukaspaikkoja on 30 (2 x 15) . Asukkaat yksikköön tulevat palveluohjauksen kautta joko kotoa tai vuorohoitoyksiköstä.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Kuusamo (K305)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Kotirannan hoivakoti, Käyntiosoite Raistakantie 1, 93600 Kuusamo

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on sosiaalihuoltolain (1301/2014) 21 §:ssä tarkoitettu ympärivuorokautinen tehostettu palveluasuminen, joka on asumista asumisyksikössä henkilökohtaisessa huoneessa. Asukkaan asumisen jatkuvuus pyritään varmistamaan eikä hänen pääsääntöisesti tarvitse muuttaa pois asumisyksiköstä. Asukkaat tarvitsevat tehostettua ja jatkuvaa hoitoa. Heidän selviytymisensä edellyttää ympärivuorokautista valvontaa sekä apua ja tukea liikkumisessa, itsensä ja terveytensä hoidossa. Asiakkaalla voi olla muistisairaus ja/tai muita pitkäaikaissairauksia tai mielenterveysongelmia. Asiakkaiden hoidon toteutus lähtee heidän tarpeistaan perustuen hoito- ja palvelusuunnitelmaan. Hoito on aktiivista ja kokonaisvaltaista sekä toimintakykyä ylläpitävää. Hoitotyö on asiakasta kuntouttavaa tai vähintään toimintakykyä ylläpitävää.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Sopimus on voimassa 31.12.2022 saakka. Sopimus tehdään alkamaan aikaisintaan 1.1.2020. Mikäli sekä tilaaja että palveluntuottaja niin haluavat, sopimusta voidaan jatkaa ilman uutta kilpailuttamista vuosi kerrallaan enintään 31.12.2024 saakka. Päätös optiovuosien käyttämisestä tehdään vähintään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä.

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 217-533514

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Nimi:
Keskeytysilmoitus: Ikäihmisten palveluasumisen hankinta

V.1) Tiedot sopimuksen tekemättä jättämisestä

Sopimusta tai sen osaa ei tehdä
Muut syyt (menettelyn keskeyttäminen)

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

Kilpailutus keskeytetään, koska muutoksia tarjouspyyntöön ei voitu enää tehdä ennen tarjouksenjättöpäivää. Kilpailutus aloitetaan uudestaan ja uusi korjattu tarjouspyyntö julkaistaan lähipäivinä.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
26.11.2019
«« Takaisin