«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Ilmoitus puolustus- ja turvallisuusalalla tehdyistä hankintasopimuksista:
Poliisihallitus : Poliisin sovelluskehityksen IT- asiantuntijapalvelut (älykkäät ja oppivat järjestelmät sekä ohjelmistorobotiikka ja automatisointi)

27.11.2019 17:15
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-024382
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 230-565262

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1 Nimi, osoite ja yhteyspiste(et)
Virallinen nimi Poliisihallitus
Kansallinen henkilötunnus 2288666-6
Postiosoite PL 22 (Asemapäällikönkatu 14)
Postinumero 00521
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358295480181
Sähköpostiosoite hankinnat.informaatioteknologiakeskus.poliisihallitus@poliisi.fi
Hankintaviranomaisen yleisosoitehttp://www.poliisi.fi
Hankkijaprofiilin osoitehttps://www.poliisi.fi/poliisihallitus
I.2 Hankintaviranomaisen tyyppi

Ministeriö tai muu kansallinen tai liittovaltiotason viranomainen mukaan luettuna sen alue- tai paikallisjaostot

I.3 Pääasialliset toimialat

Yleinen järjestys ja turvallisuus

I.4 Hankintaviranomainen tekee hankintoja muiden viranomaisten puolesta

Kyllä

Virallinen nimi Suojelupoliisi
Postiosoite PL 151
Postinumero 00121
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi

II kohta: Hankintasopimuksen kohde

II.1 Kuvaus
II.1.1 Hankintaviranomaisen sopimukselle antama nimi

Poliisin sovelluskehityksen IT- asiantuntijapalvelut (älykkäät ja oppivat järjestelmät sekä ohjelmistorobotiikka ja automatisointi)

II.1.2 Sopimustyyppi sekä toteutus-, toimitus tai suorituspaikka
Hankintalaji Palvelut
Palvelun pääluokka Tietojenkäsittelypalvelut ja niihin liittyvät palvelut (13)
II.1.4 Sopimuksen tai hankinnan (hankintojen) lyhyt kuvaus

Sopimuksen kohteena on sovelluskehitykseen liittyvien IT-asiantuntijapalveluiden tuottaminen Poliisihallitukselle, sen alaisille yksiköille ja sisäministeriön alaisuudessa toimivalle Suojelupoliisille. Sopimuksen kohteena olevat asiantuntijapalvelut liittyvät poliisin tietojärjestelmien määrittelyyn,suunnitteluun, kehittämiseen, toteuttamiseen, jatkokehittämiseen, ylläpitoon sekä laadun ja tietoturvallisuuden varmistamiseen. Palvelut voivat kohdistua pieniin ja suuriin määrämittaisiin projekteihin sekä toistaiseksi jatkuvaan palvelutarpeeseen. Valittujen toimittajien kanssa on tehty puitesopimukset ja perustettu puitejärjestelyt osa-alueittain. Lopulliset toimittajavalinnat tapahtuvat puitejärjestelyn toimittajavalintaa koskevien ehtojen mukaisesti. Puitejärjestelyiden sisällä tehtävien hankintojen määrä riippuu poliisin järjestelmäkehitystarpeista ja käytettävissä olevasta rahoituksesta. Alustavan sitoumuksettoman arvion mukaan hankintoja tullaan tekemään 1-10 miljoonalla eurolla jakautuen osa-alueisiin seuraavasti:

1) Älykkäisiin ja oppiviin järjestelmiin liittyvät asiantuntijapalvelut 500000-5000000 euroa ja;

2) Korkean turvallisuuden verkkoteknologioihin liittyvät asiantuntijapalvelut 500000-5000000 euroa.

Sopimuksen kohteena olevat IT- asiantuntijapalvelut ja muut ehdot on kuvattu tarkemmin tehdyissä puitesopimuksissa.

II.1.5 Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV): Pääkohde
Päänimikkeistö
Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki. (72000000-5)
II.2 Sopimuksen (sopimusten) lopullinen kokonaisarvo
II.2.1 Sopimuksen (sopimusten) lopullinen kokonaisarvo

1000000 - 10000000 EUR

Sisältää arvonlisäveron: Ei

IV kohta: Menettely

IV.1 Menettelyn luonne
IV.1.1 Menettelyn luonne
Rajoitettu menettely
IV.2 Sopimuksentekoperusteet
IV.2 Sopimuksentekoperusteet

Taloudellisesti edullisin tarjous, kun otetaan huomioon

Vertailuperuste Painotus
1. Hinta 70
2. Laatu 30
IV.3 Hallinnolliset tiedot
IV.3.1 Hankintaviranomaisen asiakirja-aineistolle antama viitenumero

POL-2018-7294

IV.3.2 Samaa hankintasopimusta koskeva yksi tai useampi ilmoitus on julkaistu aiemmin

2018/S 082-185724 27.4.2018

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa N:o
1
Nimi
Älykkäisiin ja oppiviin järjestelmiin liittyvät asiantuntijapalvelut
V.3 Sen taloudellisen toimijan nimi ja osoite, jonka kanssa sopimus on tehty
Virallinen nimi Capgemini Finland Oy
Kansallinen henkilötunnus 1628142-5

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa N:o
1
Nimi
Älykkäisiin ja oppiviin järjestelmiin liittyvät asiantuntijapalvelut
V.3 Sen taloudellisen toimijan nimi ja osoite, jonka kanssa sopimus on tehty
Virallinen nimi Digital Workforce Services Oy
Kansallinen henkilötunnus 2704792-5

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa N:o
1
Nimi
Älykkäisiin ja oppiviin järjestelmiin liittyvät asiantuntijapalvelut
V.3 Sen taloudellisen toimijan nimi ja osoite, jonka kanssa sopimus on tehty
Virallinen nimi Fujitsu Finland Oy
Kansallinen henkilötunnus 0815044-1

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa N:o
1
Nimi
Älykkäisiin ja oppiviin järjestelmiin liittyvät asiantuntijapalvelut
V.3 Sen taloudellisen toimijan nimi ja osoite, jonka kanssa sopimus on tehty
Virallinen nimi Oy IBM Finland AB
Kansallinen henkilötunnus 0195876-3

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa N:o
1
Nimi
Älykkäisiin ja oppiviin järjestelmiin liittyvät asiantuntijapalvelut
V.3 Sen taloudellisen toimijan nimi ja osoite, jonka kanssa sopimus on tehty
Virallinen nimi KPMG Oy Ab
Kansallinen henkilötunnus 1805485-9

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa N:o
1
Nimi
Älykkäisiin ja oppiviin järjestelmiin liittyvät asiantuntijapalvelut
V.3 Sen taloudellisen toimijan nimi ja osoite, jonka kanssa sopimus on tehty
Virallinen nimi Solita Oy
Kansallinen henkilötunnus 1060155-5

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa N:o
1
Nimi
Älykkäisiin ja oppiviin järjestelmiin liittyvät asiantuntijapalvelut
V.3 Sen taloudellisen toimijan nimi ja osoite, jonka kanssa sopimus on tehty
Virallinen nimi Tieto Finland Oy
Kansallinen henkilötunnus 1962361-1

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa N:o
1
Nimi
Älykkäisiin ja oppiviin järjestelmiin liittyvät asiantuntijapalvelut
V.3 Sen taloudellisen toimijan nimi ja osoite, jonka kanssa sopimus on tehty
Virallinen nimi Visma Consulting Oy
Kansallinen henkilötunnus 1988069-3

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa N:o
2
Nimi
Ohjelmistorobotiikkaan ja automatisointiin liittyvät asiantuntijapalvelut
V.3 Sen taloudellisen toimijan nimi ja osoite, jonka kanssa sopimus on tehty
Virallinen nimi Capgemini Finland Oy
Kansallinen henkilötunnus 1628142-5

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa N:o
2
Nimi
Ohjelmistorobotiikkaan ja automatisointiin liittyvät asiantuntijapalvelut
V.3 Sen taloudellisen toimijan nimi ja osoite, jonka kanssa sopimus on tehty
Virallinen nimi CGI Suomi Oy
Kansallinen henkilötunnus 0357502-9

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa N:o
2
Nimi
Ohjelmistorobotiikkaan ja automatisointiin liittyvät asiantuntijapalvelut
V.3 Sen taloudellisen toimijan nimi ja osoite, jonka kanssa sopimus on tehty
Virallinen nimi Digital Workforce Services Oy
Kansallinen henkilötunnus 2704792-5

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa N:o
2
Nimi
Ohjelmistorobotiikkaan ja automatisointiin liittyvät asiantuntijapalvelut
V.3 Sen taloudellisen toimijan nimi ja osoite, jonka kanssa sopimus on tehty
Virallinen nimi Fujitsu Finland Oy
Kansallinen henkilötunnus 0815044-1

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa N:o
2
Nimi
Ohjelmistorobotiikkaan ja automatisointiin liittyvät asiantuntijapalvelut
V.3 Sen taloudellisen toimijan nimi ja osoite, jonka kanssa sopimus on tehty
Virallinen nimi Knowit Oy
Kansallinen henkilötunnus 1053026-7

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa N:o
2
Nimi
Ohjelmistorobotiikkaan ja automatisointiin liittyvät asiantuntijapalvelut
V.3 Sen taloudellisen toimijan nimi ja osoite, jonka kanssa sopimus on tehty
Virallinen nimi Telia Finland Oyj
Kansallinen henkilötunnus 1475607-9

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa N:o
2
Nimi
Ohjelmistorobotiikkaan ja automatisointiin liittyvät asiantuntijapalvelut
V.3 Sen taloudellisen toimijan nimi ja osoite, jonka kanssa sopimus on tehty
Virallinen nimi Visma Consulting Oy
Kansallinen henkilötunnus 1988069-3

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.2 Lisätietoja

Puitesopimukset on tehty seuraavien taloudellisten toimijoiden kanssa:

Älykkäisiin ja oppiviin järjestelmiin liittyvät asiantuntijapalvelut: Capgemini Finland Oy, Digital Workforce Services Oy, Fujitsu Finland Oy, Oy IBM Finland Ab, KPMG Oy Ab, Solita Oy, Tieto Finland Oy, Visma Consulting Oy

Ohjelmistorobotiikkaan ja automatisointiin liittyvät asaintuntijapalvelut: Capgemini Finland Oy, CGI Suomi Oy, Digital Workforce Services Oy, Fujitsu Finland Oy, Knowit Oy, Telia Finland Oyj, Visma Consulting Oy

VI.3 Muutoksenhakumenettelyt

VI.3.1 Muutoksenhakumenettelyistä vastaava elin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4 Tämän ilmoituksen lähettämispäivä
26.11.2019
«« Takaisin