«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä : Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kiinteistöjen leikkipaikkojen vuositarkastukset

27.11.2019 10:53
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-024380
Tarjoukset 19.12.2019 klo 15.00 mennessä osoitteeseen:
Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä 0204809-1 /
Kiinteistöpalvelut
Seppo Kosola
PL 922
20101
Turku
Puh. +358403417257

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä
Y-tunnus 0204809-1
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Kiinteistöpalvelut
Yhteyshenkilö Seppo Kosola
Postiosoite PL 922
Postinumero 20101
Postitoimipaikka Turku
Maa Suomi
Puhelin +358403417257
Sähköpostiosoite seppo.kosola@evl.fi
Internet-osoite (URL) http://www.turunseurakunnat.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Ks. edellä hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikön luonne
Evankelis-luterilainen kirkko, ortodoksinen kirkko, niiden seurakunta tai muu viranomainen

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kiinteistöjen leikkipaikkojen vuositarkastukset
Hankinnan kuvaus

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kiinteistöjen leikkipaikkojen vuositarkastukset. Tarkastukset käsittävät seurakuntatalojen ja asuinkerrostalojen leikkipaikkojen leikkivälineiden kunto- ja turvallisuustarkastukset.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Ei
Pääkohde
Päänimikkeistö
Leikkikenttälaitteiden korjaus ja huolto. (50870000-4)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Manner-Suomi (FI1)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
1.1.2020 - 31.12.2020

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Tarkastukset tulee suorittaa sertifioitu tarkastaja ja tarkastuksesta tulee laatia kirjallinen raportti. Raportin tulee sisältää toimenpide-ehdotukset kiireellisyysarvioinnilla. Tarkastuksissa tulee noudattaa standardeja Leikkialueet: EN 1176 ja 1177. Lisäksi tulee laatia yleinen/yhteinen turvallisuusasiakirja kuluttajaturvallisuuslaki (920/2011) ja valtioneuvoston asetus 3.11.2011/1110 mukaisesti.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
19.12.2019 15.00
Tarjousten voimassaoloaika

31.12.2019

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat

Leikkipaikkojen vuositarkastukset tarjouspyyntö.pdf

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin