«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Kiinteistö Oy Kehäsuora : Ojangon Linja-autovarikko, kokonaisurakka

26.11.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-024361
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 229-561191
Osallistumishakemukset 17.12.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/vantaa?id=263636&tpk=4cf31797-f13f-48ca-889d-e2b2952cd22e

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Kiinteistö Oy Kehäsuora
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0490129-5
Postiosoite:Elannontie 3
Postinumero:01510
Postitoimipaikka:Vantaa
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Harri Johansson, Vantaan kaupunki, kuntatekniikan keskus
Puhelin:+358 407492590
Sähköpostiosoite:Harri.Johansson@vantaa.fi
NUTS-koodi:Vantaa (K092)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.vantaa.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/vantaa?id=263636&tpk=4cf31797-f13f-48ca-889d-e2b2952cd22e

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/vantaa?id=263636&tpk=4cf31797-f13f-48ca-889d-e2b2952cd22e
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Asuminen ja yhdyskuntapalvelut

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Ojangon Linja-autovarikko, kokonaisurakka
Viitenumero:
VD/178/02.08.00.00/2018
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Rakennustyöt. (45000000-7)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Rakennusurakat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteen tulee täyttää tarjouspyynnössä määritetyt vaatimukset. Hankintakohde on Ojangon bussivarikko-hankkeen kiinteä kokonaishintaurakka. Hanke sisältää toimisto-, tankkaus-, korjaamo- ja pesutoiminnat ja tontin varikkoalueet Pitkäsuonkujaan liitoskohtineen ja tontin ajoliittymineen. Varikkorakennuksen pinta-ala on noin 3 600 br-m2, pysäköintipaikkoja n. 150 bussille, n. 225 henkilöautolle, n. 50 pyörälle. Hankesisältö ja -laajuus tarkentuvat urakkakilpailutuksen aikana. Hankkeen tavoite on saada käyttöönoton aikataulutavoitteessa varikkorakennus pitkä aikaisilla tilaratkaisuilla ja kestävät ja toimivat pysäköintialueet, tukien laadullaan kovaa käyttöä ja kulutusta, sekä jotka ovat kustannustehokkaita. Hankintamenettelynä on nopeutettu ja rajoitettu menettely.

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 9500000.00 EUR
II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Rakennustyöt. (45000000-7)
II.2.3) Suorituspaikka
Vantaa (K092)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Rakennuskohteena on Ojangon bussivarikko, uudisrakennuskohde. Osoite: Pitkäsuonkuja 2, 01230 Vantaa

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on edellä mainitun Ojangon linja-autovarikko-hankkeen: Hankinnan kohteena on: - kaikki maanrakennus- ja rakennustyöt tontilla ja tontin rajojen liitoskohdissa sekä liittymäkohdissa, - tontilta liittymiset tontin ulkopuolisiin kunnallistekniikkalinjoihin ja hulevesijärjestelmään Kokonaisurakan aloituksen tavoite on arviolta maaliskuu 2020 ja varikkorakennuksen vastaanoton tavoite on arviolta kesäkuun alussa 2021, pesu- ja korjaushallien varustelua, laite- ja koneasennuksia ja erikoisjärjestelmien asennuksia varten. Koko linja-autovarikon ja hankkeen toiminnan aloitus-tavoite on elokuun toisen viikon maanantai 2021.Nämä aikaisemmin mainitut aikataulut tarkentuvat ja vahvistuvat hankinnan aikana. Kiinteässä kokonaishintaurakassa (kokonaisurakka) ja siten pääurakoinnilla toteutettavassa hankinnassa noudatetaan YSE 1998 ehtoja ja tarjouspyynnössä esitetyin poikkeuksin. Kokonaisurakan sopimus-, sekä suunnitelma- ja rakentamiseen liittyvät muut asiakirjat tehdään suomen kielellä.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6) Arvioitu arvo
9500000.00 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:43 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.9) Tiedot kutsuttavien toimijoiden lukumäärää koskevista rajoituksista
tai suunniteltu vähimmäismäärä:3
ja enimmäismäärä:5
Objektiiviset perusteet sille, miksi ehdokkaita valitaan rajoitettu määrä:

Hankkeen tavoitteena on saada kokonaisurakan käyttöönoton aikataulutavoitteessa varikkorakennus pitkäaikaisella tilaratkaisulla ja kestävät pysäköintialueet, jotka kaikki tukee laadullaan kovaa käyttöä ja kulutusta ja ovat kustannustehokas. Hankintamenettelynä on nopeutettu ja rajoitettu menettely, hankkeen suunnittelu- ja rakentamisaikataulu on tiukka.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.12) Tietoa sähköisistä luetteloista
Tarjoukset on esitettävä sähköisinä luetteloina tai niihin on sisällyttävä sähköinen luettelo
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Katso jäljempänä mainittu, kysymykset ja vastaukset.

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Katso osallistumispyynnön liite 1 ja siinä mainittu kuvaus.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Katso osallistumispyynnön liite 1 ja siinä mainittu kuvaus.

III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Katso osallistumispyynnön liite 1 ja siinä mainittu kuvaus.

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.2) Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Hankintakohteen kokonaishintaurakan (kokonaisurakan) urakkasopimuksen toteuttaminen edellyttävät lainvoimasta kiinteän kokonaishintaurakan (kokonaisurakan) hankintapäätöstä, hyväksyttyä tarjouksen selonottoneuvottelua, lainvoimaiset maisematyölupapäätöksen ja rakennuslupapäätöksen hankkeelle tarjouksen voimassaoloaikana. Hankintayksikkö voi valituksista johtuen ja tai urakkakilpailutuksesta huolimatta keskeyttää hankkeen, tai osan siitä tai keskeyttää kokonaisurakan urakkakilpailutuksen ja purkaa esisopimuksen. Keskeytyksen tai purkamisen jälkeen tarjoajaehdokkaalla ja tarjoajalle syntyneistä kustannuksista ei voi tämä taho vaatia mitään korvauksia hankintayksiköltä.

III.2.3) Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Rajoitettu menettely

Nopeutettu menettely

Perustelut:

Hankkeen tiukka ja haastava aikataulu, sisältäen linja-autovarikon toiminnan aloittaminen 2021 elokuussa toisen viikon maanantaina.

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
17.12.2019 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 4 kuukautta

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Käytetään sähköistä tilausta

Sähköinen laskutus hyväksytään

Käytetään sähköistä maksua

VI.3) Lisätiedot:

Katso jäljempänä mainittu, kysymykset ja vastaukset.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
26.11.2019
«« Takaisin