«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun - Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä : HANK19/MS163 Älylääkekaapit

26.11.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-024360
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 229-561593
Osallistumishakemukset 09.01.2020 klo 15.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/vshp?id=263959&tpk=00746cf6-bbe0-4d71-87ca-61c0d019de56

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun - Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0349388-3
Postiosoite:Hietalahdenkatu 2-4
Postinumero:65130
Postitoimipaikka:Vaasa
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Matias Strandberg
Puhelin:+358 62131713
Sähköpostiosoite:matias.strandberg@vshp.fi
NUTS-koodi:Vaasa (K905)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.vaasankeskussairaala.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/vshp?id=263959&tpk=00746cf6-bbe0-4d71-87ca-61c0d019de56

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/vshp?id=263959&tpk=00746cf6-bbe0-4d71-87ca-61c0d019de56
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Terveydenhuolto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
HANK19/MS163 Älylääkekaapit
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Lääketieteelliset laitteet, farmaseuttiset valmisteet ja henkilökohtaiseen hygieniaan liittyvät tuotteet. (33000000-0)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena ovat Vaasan keskussairaalalle hankittavat älylääkekaappikokonaisuudet, jotka sisältävät itse hankittavat laitteet sekä niihin liittyvät ohjelmistot ja rajapinnat liitteiden kuvausten mukaisesti.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Vaasa (K905)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankintasopimuksen tavoitteena on saada hankittua Vaasaan liitteessä 1 kerrottu määrä kustannustehokkaita älylääkekaappikokonaisuuksia, joiden avulla voimme parantaa potilaidemme lääkitysturvallisuutta sekä siirtää lääkehuollon työtehtäviä pois hoitohenkilökunnalta, jolloin hoitajien aikaa säästyy heidän ydintehtäviinsä. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi vaaditaan älylääkekaapin omien ominaisuuksiensa lisäksi (ks. liite 5) toimivia rajapintoja, joita on avattu tarkemmin liitteessä 6 ja joista on tarkoitus käydä keskustelua tulevien hankintaneuvottelujen yhteydessä. Älylääkekaapilla tarkoitetaan tietokoneohjattua, sähköisillä lukoilla varustettua lääkkeiden varastointiin ja lääkkeiden potilasjakeluun soveltuvaa järjestelmää, jonka avulla huolehditaan osaston lääkevaraston hallinnasta ja joka ohjaa oikean lääkkeen ottamista sekä tallentaa tiedot suoritetuista toiminnoista (esim. lääkkeen tiedot kuten määrä, kellonaika ja käyttäjätieto) sekä tuottaa erilaisia raportteja. Järjestelmän käyttämisen tulee edellyttää käyttäjäkohtaista kirjautumista. Sopimuskausi koskee älylääkekaappikokonaisuuksien hankintaa sekä mahdollista huoltosopimusta vähintään 10 vuoden ajaksi toimituksesta laskien. Ensimmäisen älylääkekaappikokonaisuuden tilaus tehdään hankintasopimuksen mukaan ja loput toimitukset seuraavat VKS alueelle rakennettavan H-rakennuksen aikataulua tai puitesopimuksen perusteella tehtäviä erillisiä tilauksia (ks. liite 1). Puitesopimuksen aika on neljä (4) vuotta hankintasopimuksen muodostamisesta (liite 1 sisältää tarkemman kuvauksen).

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:48 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Lisähankintamahdollisuutena älylääkekaappien ja Asiakas- ja potilastietojärjestelmän (APTJ) välisen rajapinnan toteuttaminen. Tarjous Optioon 1 annetaan sen pohjalta, että APTJ:n tullaan toteuttamaan joko EPIC:n tai Cerner:n kanssa yhteistyössä. Rajapinnan toteuttamiseen sitoutuminen tulevaisuudessa on pakollinen vaatimus.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Tarjousperusteinen neuvottelumenettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Puitejärjestely yhden toimijan kanssa

Puitejärjestelyjen tapauksessa – perustelut, jos kesto on yli neljä vuotta: Puitesopimuksesta löytyy lisätietoa liitetyistä osallistumishakemusohjeesta ja sen liitteistä.

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
9.1.2020 15:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
26.11.2019
«« Takaisin