«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Hyria koulutus Oy : Rikastamon muutostyöt

26.11.2019 08:04
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-024344
Tarjoukset 18.12.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Hyria koulutus Oy
Yhteyshenkilö Katri Leskinen
Postiosoite PL 67
Postinumero 05800
Postitoimipaikka Hyvinkää
Maa Suomi
Puhelin +358406835031
Sähköpostiosoite katri.leskinen@hyria.fi
Internet-osoite (URL) http://www.hyria.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/hyria?id=260604&tpk=e2d1c22c-76f9-40aa-a547-a2e4dfdc355a
Hankintayksikön luonne
Muu: Ammatillinen oppilaitos, Osakeyhtiö
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Rakennusurakka

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Rikastamon muutostyöt
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
HYK/151/02.08.02.02/2019
Hankinnan kuvaus

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Rakennustyöt. (45000000-7)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Riihimäki (K694)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
-

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

1) Liikevaihdon tulee olla vähintään 1,5 miljoonaa edellisen vahvistetun tilikauden aikana. 2) Urakoitsijalla tai kohteen avainhenkilöllä tulee olla vähintään yksi (1) hyväksytysti loppuunsaatettu referenssi muutostyöhankkeesta viimeisen viiden vuoden (11/2014-11/2019) aikana. Referenssin tulee olla laajuudeltaan vastaavan tyyppinen ja vastaavan laajuinen. 3) Tarjoajan taloudellisen tilanteen on oltava sellainen, että Suomen Asiakastieto Oy:n Rating -luokitus on vähintään AA (hyvä). Mikäli tarjoajalla ei ole toimittaa tietoja ratingluokituksesta tai riskiluokasta, tarjoajan tulee toimittaa muuna vastaavana selvityksenä tarjouksensa liitteenä tilinpäätöstiedot kolmelta (3) viimeiseltä vuodelta. Mikäli tarjoajalla ei ole toimittaa tietoja ratingluokituksesta tai riskiluokasta, eikä tarjoaja ole toiminut alalla kolmea (3) vuotta siten, että voisi toimittaa tilinpäätöstiedot kolmelta (3) viimeiseltä vuodelta, tulee tämän liittää tarjoukseensa saatavilla olevat tilinpäätöstiedot sekä lisäksi toimintasuunnitelma ja selvitys liiketoiminnan taloudellisista edellytyksistä (esim. pankin, luottolaitoksen lausunto tai muu selvitys taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta).

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Urakoitsijan on liitettävä urakkatarjoukseensa: - selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintälain (1118/1996) mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain (1501/1993) mukaiseen arvonlisävelvollisten rekisteriin - kaupparekisteriote - todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus taikka selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty - todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty - selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista - selvitys työterveyshuollon järjestämisestä - selvitys työntekijöiden tapaturmavakuutuksesta Velvoitteiden täyttymisen voi osoittaa myös voimassaolevalla RALA-todistuksella tai Tilaajavastuu-raportilla. Todistukset eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia.

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Urakkaohjelman mukaan. Hankintamenettelynä käytetään avointa menettelyä. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista. Mikäli saaduista tarjouksista yksikään ei vastaa tarjouspyyntöä tilaajan edellyttämällä tavalla tai olosuhteet muuttuvat tarjouskilpailun aikana, niin ettei tilaaja voi tarjouskilpailun tuloksia hyödyntää, tilaaja voi keskeyttää hankintamenettelyn osittain tai kokonaan. Tarjouksen tekemisestä, esittelystä tai muusta menettelyyn osallistumisesta ei makseta tarjoajille korvausta. Tarjousasiakirjat ovat saatavilla suomen kielellä sähköisesti tarjouspalvelut.fi/hyria kautta. Tarjoajan halutessa tarjousasiakirjat muulla kielellä, käännättäminen ja siitä aiheutuvat kulut ovat tarjoajan itsensä vastattavina. Tarjous tulee jättää suomen kielellä.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Sähköisen luettelon käyttöä koskevat vaatimukset
Tarjous tulee antaa sähköisenä luettelona
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
18.12.2019 12.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin