«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Tyrnävän seurakunta : Tyrnävän kirkon korjaus vaihe II, sähköurakka

27.11.2019 10:52
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-024335
Osallistumishakemukset 9.12.2019 klo 16.00 mennessä osoitteeseen:
Rakennusinsinööritoimisto Rimako Oy
Matti Antikainen
Alasintie 10 B
90400
Oulu
Puh. +358400385911

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Tyrnävän seurakunta
Y-tunnus 0190141-7
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Tyrnävän seurakunta
Yhteyshenkilö Jukka Aatsinki
Postiosoite Mankilantie 1
Postinumero 91800
Postitoimipaikka Tyrnävä
Maa Suomi
Puhelin +358447372621
Sähköpostiosoite jukka.aatsinki@evl.fi
Internet-osoite (URL) https://www.tyrnavanseurakunta.fi/
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä

Muu osoite:

Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Rakennusinsinööritoimisto Rimako Oy
Yhteyshenkilö Matti Antikainen
Postiosoite Alasintie 10 B
Postinumero 90400
Postitoimipaikka Oulu
Maa Suomi
Puhelin +358400385911
Sähköpostiosoite matti.antikainen@rimako.fi
Hankintayksikön luonne
Evankelis-luterilainen kirkko, ortodoksinen kirkko, niiden seurakunta tai muu viranomainen

Hankintalaji

Hankintalaji
Rakennusurakka

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Tyrnävän kirkon korjaus vaihe II, sähköurakka
Hankinnan kuvaus

Tyrnävän kirkon korjauksen vaiheen II sähköurakka pääurakkaan alistettuna sivu-urakkana. Urakka sisältää mm. seuraavat työt: kirkon vesikaton sadevesijärjestelmän sulanapitolämmitys, kirkkosalin yleisvalaistuksen kaapelointien uusiminen ja kohdevalaistuksen uudistaminen, yläpohjan kaapelointien uusiminen, sähköpääkeskuksen uusiminen, sakastin, apusakastin ja sakastin eteisen sähköistyksen ja sähkölämmityksen uudistaminen sekä kirkkosalin sähkölämmityksen ohjauksen parantaminen. Urakkaan kuuluvat myös olevan paloilmoitinlaitoksen laajentaminen kirkon kellari- ja ryömintätiloihin sekä kameravalvontajärjestelmän uudistaminen.

Urakkamuoto on kokonaishintainen jaettu urakka alistamisehdoin. Rakennusurakoitsija toimii kohteen pääurakoitsijana (YSE 1998). Pääurakkaan alistetaan sivu-urakoina ulkopuolen maalausurakka, ikkuna-, ovi- ja luukkukorjausurakka sekä sähköurakka. Hankeessa voi olla myös tilaajan erillishankintoja.

Tyrnävän kirkko on kirkkolain perusteella suojeltu kellotornillinen hirsirunkoinen puuverhoiltu rakennus. Kirkko on alunperin valmistunt 1881. Kirkkoa on myöhemmin korjauttu useina eri ajankohtina. Kirkon pohjakerroksen bruttoala (rakennusala) on noin 670 brm2, konaisbruttoala noin 1.000 brm2 ja tilavuus noin 7.000 rm3.

Tämän hankintailmoituksen liitteinä olevat kuvat on tarkoitettu täydentämään hankinnan kuvausta. Varsinaiset tarjouspyyntöasiakirjat toimitetaan erikseen urakkakilpailuun valituille tarjoajille.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Ei
Pääkohde
Päänimikkeistö
Rakennustyöt. (45000000-7)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Tyrnävä (K859)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
16.3.2020 - 17.11.2020

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Rajoitettu menettely
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

1) Yrityksen tulee olla merkitty kaupparekisteriin.

2) Yrityksen tulee olla maksanut kaikki lainsäädännön mukaiset verot, lakisääteiset sosiaaliturva- ja tapaturmavakuutusmaksut sekä eläkemaksut.

3) Yrityksen tulee olla vakavarainen eli vähintään luokka A+ rating alfa luokituksessa (Suomen Asiakastieto Oy tai vastaava) ja yrityksen liikevaihdon kahdelta viime tilikaudelta tulee olla vähintään 0,3 milj. EUR/vuosi.

4) Yrityksellä ja sen henkilökunnalla tulee olla kokemusta laajuudeltaan ja vaativuudeltaan vastaavien korjaushankkeiden toteuttamisesta sähköurakoitsijana. Yrityksen on esitettävä 10 viime vuoden ajalta vähintään 2 korjausrakentamisen sähköurakoinnin referenssikohdetta.

5) Yrityksen toteutuksesta vastaavalla henkilökunnalla tulee olla kohteen laajuus ja vaativuus huomioiden riittävä sähkötöiden ammatillinen pätevyys ja koulutus.

6) Yritykseltä edellytetään kohdekohtaista laadunvarmistusta, josta tulee antaa osallistumishakemuksessa selvitys.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

1) Kaupparekisteriote.

2) Selvitys siitä, että yritys on merkitty ennakkoperintälain (1118/1996) mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain (1501/1993) mukaiseen arvonlisäverollisten rekisteriin.

3) Todistus verojen maksamisesta.

4) Todistus lakisääteisen tapaturmavakuutuksen ja eläkevakuutusten ottamisesta ja vakuutusmaksujen maksamisesta.

5) Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista.

6) Selvitys henkilökuntamäärästä ja tilinpäätöstiedot kahdelta viimeksi päättyneeltä tilikaudelta sekä tuore rating alfa luokitusraportti.

7) Selvitys urakasta vastaavien henkilöiden koulutuksesta, kokemuksesta ja ammatillisesta pätevyydestä.

8) Yrityksen ja hankkeeseen nimettävien vastuuhenkilöiden referenssiluettelot, joista vaatimusten täyttyminen selviää.

9) Selvitys urakoitsijan laadunvarmistuksesta.

Kohtien 1-5 osalta luetettavaksi selvitykseksi hyväksytään tilaajavastuu.fi -palvelun Luotettava Kumppani-ohjelman raportti, josta mainitut asiat selviävät

Soveltuvia ehdokkaita valitaan rajoitettu määrä
Ei
Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
9.12.2019 16.00

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat

2017-09-05_0218+.pdf

2017-10-23_0067+.pdf

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin