«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset (Hankintailmoitus):
Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus : Korkeasti koulututettujen lisä- ja täydennyskoulutus - kapasiteettihankinta

27.11.2019 17:15
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-024331
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 230-565002
Tarjoukset 16.12.2019 klo 14.00 mennessä osoitteeseen:

https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=262847&tpk=4db41e87-d72c-431f-a1b2-c6859d09ea65

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
Hankintailmoitus
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2296962-1
Postinumero:60100
Postitoimipaikka:Alvar Aallon katu 5
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Eliisa Rissanen
Sähköpostiosoite:tyovoimakoulutus.etela-pohjanmaa@ely-keskus.fi
NUTS-koodi:Etelä-Pohjanmaa (FI194)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=262847&tpk=4db41e87-d72c-431f-a1b2-c6859d09ea65

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=262847&tpk=4db41e87-d72c-431f-a1b2-c6859d09ea65
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Korkeasti koulututettujen lisä- ja täydennyskoulutus - kapasiteettihankinta
Viitenumero:
EPOELY/2277/2019
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Aikuiskoulutuspalvelut ja muut koulutuspalvelut. (80400000-8)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus järjestää tarjouskilpailun tämän ilmoituksen liitteenä olevan palvelukuvauksen mukaisesta työvoimakoulutushankinnasta. Tarjouspyynnössä esitetty hankintamäärä on arvio, eikä sopimus aseta hankintayksikölle määräostovelvoitetta. Hankintayksikkö valitsee yhden toimittajan, jonka kanssa se tekee hankintasopimuksen. Hankintayksikkö varaa itselleen oikeuden olla hankkimatta kaikkea tässä tarjouspyynnössä esitettyä koulutusta tai hankkia vain osan esitetystä opiskelijatyöpäivämäärästä. Tämän tarjouspyynnön perusteella tehtävien hankintojen määrä toteutuu talousarviovuonna käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa.

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 300000.00 EUR
II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Seinäjoki (K743)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Koulutuksen kontaktiopetus järjestetään Seinäjoella.

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Koulutuspalvelu suunnataan TE-toimiston korkeasti koulutetuille asiakkaille, jotka ovat suorittaneet ylemmän tai alemman korkeakoulututkinnon. Kyseessä on koulutuskapasiteetti, joka tarkoittaa että hankintasopimus käsittää sovitun määrän opiskelijatyöpäiviä joiden jaosta ja käytöstä sovitaan yhdessä TE-toimiston, koulutuksen järjestäjän ja ELY-keskuksen kesken.

II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.2.2020 - 31.12.2020
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Perussopimuskausi on kalenterivuosi, jonka lisäksi hankintayksikkö varaa sopimukseen neljä lisähankintaoikeutta eli optiota.

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.11) Hankintamenettelyn keskeiset piirteet:

Tarjouskilpailun tavoitteena on hankkia työvoimakoulutuspalvelu. Hankinta on hankintalain (1397/2016) liitteen E 1 - 4 kohdassa tarkoitettu kansalliset kynnysarvot alittava sosiaali- ja terveyspalvelu. Koska hankinta alittaa kansallisen kynnysarvon, 400 000 euroa, hankintaa käsitellään pienhankintana. Pienhankinnat ovat pääsääntöisesti hankintalain menettelysäännösten ulkopuolella.

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
16.12.2019 14:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
Postiosoite:Alvar Aallon katu 8
Postinumero:60100
Postitoimipaikka:Seinäjoki
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:kirjaamo.etela-pohjanmaa@ely-keskus.fi
Internet-osoitehttps://ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa
VI.4.3) Muutoksenhakumenettely

Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

Pienhankinnoista ei ole mahdollista valittaa markkinaoikeuteen, mutta tarjouksen tekijällä on oikeus toimittaa oikaisuvaatimus hankintayksikölle yllä mainittuun osoitteeseen. Hankintaoikaisua koskeva vaatimus on tehtävä 14 päivän sisällä hankintapäätöksen tai muun hankintaa koskevan ratkaisun tiedoksisaannista.

VI.4.4) Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
Virallinen nimi:Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
Postiosoite:Alvar Aallon katu 8
Postinumero:60100
Postitoimipaikka:Seinäjoki
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:kirjaamo.etela-pohjanmaa@ely-keskus.fi
Internet-osoitehttps://ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
25.11.2019
«« Takaisin