«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Pohjois-Pohjanmaan Elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus : Maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus, Raahe

25.11.2019 15:40
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-024328
Tarjoukset 19.12.2019 klo 14.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Pohjois-Pohjanmaan Elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus
Postiosoite PL 86
Postinumero 90101
Postitoimipaikka Oulu
Maa Suomi
Puhelin +358295038000
Sähköpostiosoite tyovoimakoulutus.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi
Internet-osoite (URL) http://www.ely-keskus.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=260327&tpk=767e6f1c-e17a-441a-a66f-e6ba652499f1
Hankintayksikön luonne
Valtion viranomainen
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus, Raahe
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
POPELY/2617/2019
Hankinnan kuvaus

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus pyytää tarjouksia maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksesta työvoimakoulutuksena tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Hankittavan työvoimakoulutuksen sisältö on eritelty tarjouspyynnön liitteenä olevassa koulutuskuvauksessa (liite 1). Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus kilpailuttaa palvelun Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston käyttöön. Mikäli joku tai jotkut alueen kunnista hakeutuvat ja pääsevät sopimuskaudella mukaan työllisyyden kuntakokeiluun, voi palvelun käyttäjä olla myös ko. kuntaorganisaatio. Kilpailutuksella hankitaan työvoimakoulutuksena toteutettavaa koulutuspalvelua. Hankintayksikkö valitsee yhden (1) toimittajan, jonka kanssa tekee sopimuksen. Hankintayksikkö varaa itselleen oikeuden olla hankkimatta kaikkea tässä tarjouspyynnössä esitettyä koulutusta tai hankkia vain osan hyväksytystä tarjouksesta. Tämän tarjouspyynnön perusteella tehtävien työvoimakoulutushankintojen rahoittamiseen voidaan käyttää sekä kansallista työvoimakoulutuksen hankintaan kohdennettua määrärahaa että ESR -määrärahaa talousarviovuonna käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Ei
Pääkohde
Päänimikkeistö
Aikuiskoulutuspalvelut ja muut koulutuspalvelut. (80400000-8)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Raahe (K678)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
-

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Hankinta on hankintalain liitteen E mukainen palveluhankinta, joten hankintaan sovelletaan kansallisia menettelyjä koskevia säännöksiä. Hankinta ei ylitä 25 §:n mukaista sosiaali- ja terveyspalveluiden kansallista kynnysarvoa. Tarjouskilpailu toteutetaan hankintalain tarkoittaman avoimen menettelyn periaatteita noudattaen. Hankinnassa sovellettavista säännöksistä on luettelo liitteessä työvoimakoulutuksen erityisehdot. Hankintayksikkö voi keskeyttää hankintamenettelyn osittain tai kokonaan perustellusta ja todellisesta syystä (Hankintalaki 125 §). Tarjouksen tekemisestä, esittelystä tai muusta menettelyyn osallistumisesta ei makseta tarjoajille korvausta. Palvelun siirtyminen, peruuntuminen, tai hankkimatta jättäminen ei aiheuta hankintayksikölle korvausvelvollisuutta. Jos palvelun tuottaja käyttää toteutuksessaan alihankkijoita, tulee palvelun tuottajan soveltaa alihankintaa tehdessään tilaajavastuulain (1233/2006) säädöksiä. Tarjouspyyntöasiakirjat ovat saatavissa suomen kielellä.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
19.12.2019 14.00
Lisätietoja

Hankintamenettelyn vaiheet ovat seuraavat: - Tarjousten avaaminen - Tarjoajan soveltuvuuden tarkistaminen - Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen - Tarjousten vertailu - Hankintapäätöksen teko ja päätöksestä ilmoittaminen sekä hankintasopimuksen valmistelu - Hankintasopimuksen solmiminen. Hankintasopimus syntyy vasta kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella.

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Postiosoite PL 86
Postinumero 90101
Postitoimipaikka Oulu
Maa Suomi
Puhelin +358 295038000
Sähköpostiosoite kirjaamo.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi
Internet-osoite http://www.ely-keskus.fi
«« Takaisin