«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Jälki-ilmoitus:
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä : KESKEYTYSILMOITUS: Psykiatriatalon suunnittelu

26.11.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-024318
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 229-562626

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0828618-9
Postiosoite:Kauppakatu 25
Postinumero:94100
Postitoimipaikka:Kemi
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:hankintapalvelut@lpshp.fi
Faksi:+358 16243227
NUTS-koodi:Kemi-Tornion seutu (S192)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.lpshp.fi/
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Terveydenhuolto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
KESKEYTYSILMOITUS: Psykiatriatalon suunnittelu
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut. (71000000-8)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä pyytää tarjoustanne psykiatriatalon suunnittelu- ja konsulttipalveluista. Huonetilaohjelman ala on 4232 m2, bruttoalatavoite on 6900 bm2. LPSHP:n valtuuston antama kustannusraami on 18 M €. Suunniteltu rakennustöiden aloittaminen on vuoden 2020 keväällä / alkukesällä ja toteutussuunnittelun tulee olla valmiina siihen mennessä. Rakentaminen kestää arviolta 18kk. Tarkemmat tiedot hankkeesta kohdissa "Hankinnan kohteen kriteerit", "Muut tiedot" sekä tarjouspyynnön liitteissä. Hankkeen on hyväksynyt LPSHP:n hallitus ja valtuusto. Rakentamisen aloittaminen edellyttää poikkeuslupaa sosiaali- ja terveysministeriöltä. LPSHP hakee luvan syksyyn mennessä. Mikäli lupaa ei myönnetä, hanke raukeaa. Tarjoajat eivät voi tällöin esittää mitään vaatimuksia hankintayksikköä kohtaan.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Arkkitehtisuunnittelu
Osa nro:
1
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Arkkitehtipalvelut. (71200000-0)
II.2.3) Suorituspaikka
Kemi (K240)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Tarjousta pyydetään em. psykiatriatalon suunnittelu- ja konsulttipalveluista. Arkkitehti toimii hankkeen pääsuunnittelijana. Pääsuunnittelijan suunnittelutehtävä on ladattu tarjouspyyntöön liitteeksi.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Rakennesuunnittelu
Osa nro:
2
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Rakennetekniikkaa koskevat konsulttipalvelut. (71312000-8)
II.2.3) Suorituspaikka
Kemi (K240)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Tarjousta pyydetään em. psykiatriatalon suunnittelu- ja konsulttipalveluista.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Rakennuttajakonsultointi (projektipäällikkö, rakennus-, LVIA- ja sähkövalvonta)
Osa nro:
3
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut. (71000000-8)
II.2.3) Suorituspaikka
Kemi (K240)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Tarjousta pyydetään em. psykiatriatalon suunnittelu- ja konsulttipalveluista.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
LVIA-suunnittelu
Osa nro:
4
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Insinöörialan suunnittelupalvelut. (71320000-7)
II.2.3) Suorituspaikka
Kemi (K240)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Tarjousta pyydetään em. psykiatriatalon suunnittelu- ja konsulttipalveluista.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Talotekniikkaan liittyen tarjoajilta edellytetään tutustumista nykyisiin, käytössäoleviin sairaalatekniikan järjestelmiin. Tutustumiskäynti järjestetään 5.9.2019 klo 12-14 ja 6.9.2019 klo 12-14. Osallistumisesta tutustumiskäyntiin tulee ilmoittaa 30.8.2019 klo 12.00 mennessä sähköpostitse: hankintapalvelut@lpshp.fi. Mikäli tarjoaja ei ole tutustunut tiloihin, tarjous hylätään.

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Sähkösuunnittelu
Osa nro:
5
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut. (71000000-8)
II.2.3) Suorituspaikka
Kemi (K240)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Tarjousta pyydetään em. psykiatriatalon suunnittelu- ja konsulttipalveluista.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Talotekniikkaan liittyen tarjoajilta edellytetään tutustumista nykyisiin, käytössäoleviin sairaalatekniikan järjestelmiin. Tutustumiskäynti järjestetään 5.9.2019 klo 12-14 ja 6.9.2019 klo 12-14. Osallistumisesta tutustumiskäyntiin tulee ilmoittaa 30.8.2019 klo 12.00 mennessä sähköpostitse: hankintapalvelut@lpshp.fi. Mikäli tarjoaja ei ole tutustunut tiloihin, tarjous hylätään.

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 160-394650

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro:
1
Nimi:
Arkkitehtisuunnittelu

V.1) Tiedot sopimuksen tekemättä jättämisestä

Sopimusta tai sen osaa ei tehdä
Muut syyt (menettelyn keskeyttäminen)

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro:
2
Nimi:
Rakennesuunnittelu

V.1) Tiedot sopimuksen tekemättä jättämisestä

Sopimusta tai sen osaa ei tehdä
Muut syyt (menettelyn keskeyttäminen)

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro:
3
Nimi:
Rakennuttajakonsultointi (projektipäällikkö, rakennus-, LVIA- ja sähkövalvonta)

V.1) Tiedot sopimuksen tekemättä jättämisestä

Sopimusta tai sen osaa ei tehdä
Muut syyt (menettelyn keskeyttäminen)

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro:
4
Nimi:
LVIA-suunnittelu

V.1) Tiedot sopimuksen tekemättä jättämisestä

Sopimusta tai sen osaa ei tehdä
Muut syyt (menettelyn keskeyttäminen)

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro:
5
Nimi:
Sähkösuunnittelu

V.1) Tiedot sopimuksen tekemättä jättämisestä

Sopimusta tai sen osaa ei tehdä
Muut syyt (menettelyn keskeyttäminen)

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

Hankintalain 125 §:n mukaan hankinta voidaan keskeyttää vain todellisesta ja perustellusta syystä. Oikeuskäytännössä hyväksyttäväksi syyksi on katsottu mm. hankintayksikön muuttunut rahoitustilanne sekä se, että hankinnan kohde tai tarve on muuttunut hankintamenettelyn aikana. Nyt hankintayksikkö on joutunut kiristyneen rahoitustilanteen vuoksi arvioimaan uudelleen suunniteltavan psykiatriatalon laajuutta ja sisältöä. Kohteen toteuttaminen tarjouspyynnössä kuvatussa laajuudessa ja muodossa ei ole mahdollista.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
25.11.2019
«« Takaisin