«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Intelligent Traffic Management Finland Oy : Liikennevalojen ylläpitotyöt Etelä-Pohjanmaan alueella

26.11.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-024310
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 229-562254
Tarjoukset 08.01.2020 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=261165&tpk=395e4a06-4b79-4c4f-8a44-da54adcfdd39

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Intelligent Traffic Management Finland Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2945247-3
Postiosoite:Palkkatilanportti 1
Postinumero:00240
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Olli Rossi
Puhelin:+358 504759307
Sähköpostiosoite:hankinnat@tmfg.fi
NUTS-koodi:Etelä-Pohjanmaa (FI194)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://tmfg.fi/

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=261165&tpk=395e4a06-4b79-4c4f-8a44-da54adcfdd39

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=261165&tpk=395e4a06-4b79-4c4f-8a44-da54adcfdd39
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Julkisoikeudellinen laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Liikenne, liikenteen hallinnan ja ohjauksen palvelut, valtion erityistehtäväyhtiö

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Liikennevalojen ylläpitotyöt Etelä-Pohjanmaan alueella
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Teiden ja niihin liittyvien laitteiden korjaus, kunnossapito ja muut palvelut. (50230000-6)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Intelligent Traffic Management Finland Oy pyytää tarjouksia Liikennevalojen ylläpitotöistä Etelä- Pohjanmaan alueella. Hankinnan kohteena on Vaasan, Kauhavan, Ilmajoen, Kurikan ja Kokkolan kuntien alueilla olevat liikennevalot. Sopimus on voimassa toistaiseksi. Palvelun kohteena ovat ITM Finlandin hallinnoimat liikennevalo-ohjatut liittymät liittyvineen oheislaitteistoineen. Lisäksi Palveluntuottaja on velvollinen huolehtimaan palvelun piiriin kuuluvista laitteista ja varusteista omistajan näkökulmasta taloudellisesti ja tehokkaasti. Sopimus muodostuu kokonaishintaperusteisista töistä sekä yksilöidyistä yksikköhintaperusteisista töistä. Tarkempi hankinnan kohteen kuvaus ja sille asetetut vaatimukset on esitetty liitteenä olevissa hankinta-asiakirjoissa.

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 400000.00 EUR
II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Etelä-Pohjanmaa (FI194)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Etelä-pohjanmaan alue

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Kokonaisperusteiset tehtävät Sopimuksen kiinteään kokonaishintaan on palveluntuottajan sisällytettävä palvelusopimuksen hoitamisen asiantuntijatehtävistä aiheutuvat kustannukset. Lisäksi palveluntuottajan kiinteään hintaan sisältyvät muut toimeksiannon erityiset kulut ja korvaukset ja palveluportaalin ylläpitokulut: Seuraavat tehtävät kuuluvat palveluntuottajalle ilman eri korvausta (kuuluu kiinteään kokonaishintaan): • vuosittaiset kuntotarkastukset • työmaapäiväkirjan ja huoltodokumentaation ylläpito • erityiset kulut ja korvaukset (sis. esim. huoltokierrosten päiväraha ja kilometrikorvaukset sekä tarvittavan liikenteenohjauksen järjestäminen) • lausunnon antaminen tilaajalle teiden mm. vahingonkorvaus- ja erikoiskäyttöön liittyvissä asioissa. • yhteistoiminta tien kunnossapidon alueurakoitsijoiden sekä muiden ELY -keskukseen sopimussuhteessa olevien urakoitsijoiden kanssa, tilaajan avustaminen tarpeen mukaan saneerauskohteiden kartoittamisessa, arvioinnissa ja investointiohjelman laatimisessa • jatkuva toiminnan kehittäminen yhteistyössä tilaajan kanssa • vikapäivystys ja varallaolo • kojeohjelmoinnin vuotuiset varmuuskopiot ja niiden säilytys • työn vaatimat ilmoitukset tieliikennekeskukselle • varaosavaraston hankinta ja ylläpito • tilaajan laiterekisterin ylläpito (ylläpidettävät tiedot esitetty työselityksen liitteessä) • sähköisen palveluportaalin toteutus ja ylläpidosta. Yksikköhintaperusteiset tehtävät Yksikköhintaperusteisten tehtävien maksusuoritukset muodostuvat työsuoritusten toteutuneiden määrien mukaisesti. Yksikköhinta sisältää työsuorituksen kaikkine töineen ja materiaalinhankintoineen. Seuraavat tehtävät kuuluvat yksikköhintaisiin tehtäviin: • vikojen korjaukset, • johtojen ja kaapeleiden näyttötoiminto, • opastinhuolto ja pesu, • ohjauskojekaapin huolto, • lampunvaihdot, • käyttö- ja valvontajärjestelmän hoito kokonaisuudessaan (sisältää myös ohjauskojeissa olevat kalusteet), • opastimien ja pylväiden korjaaminen sekä vaihtaminen, • ohjauskojeen korjaaminen sekä vaihtaminen, • ilmaisimien korjaaminen ja uusiminen, • kaapelivikojen korjaaminen, • liikennevaloista muihin järjestelmiin olevien tietoliikenneyhteyksien hoito • (yhteydet vaihtuvaan nopeusrajoitusjärjestelmään tai automaattivalvontaan), • liikennevalolaitteiden saneeraukset liittymäkohtaisesti tilaajan erillisen pyynnön mukaan (arvio noin 1 liittymä / vuosi).

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.6) Arvioitu arvo
400000.00 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.4.2020 -
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Katso sopimusluonnos.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
8.1.2020 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 6 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:8.1.2020 12:30
Paikka: Palkkatilanportti 1, 00240 Helsinki. Avaustilaisuus ei ole julkinen.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
25.11.2019
«« Takaisin