«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Suomen metsäkeskus : Metsävara- ja luontotietojärjestelmä

25.11.2019 17:00
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-024291
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 228-559902
Osallistumishakemukset 31.12.2019 klo 15.00 mennessä osoitteeseen:

https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=257699&tpk=a37001c0-1124-4c9b-b556-3fb960c1b0b5

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Suomen metsäkeskus
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2440921-4
Postiosoite:Aleksanterinkatu 18A
Postinumero:15140
Postitoimipaikka:Lahti
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Juha Tahvola
Puhelin:+358 029432526
Sähköpostiosoite:juha.tahvola@metsakeskus.fi
Faksi:+000 000000000
NUTS-koodi:Manner-Suomi (FI1)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.metsakeskus.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=257699&tpk=a37001c0-1124-4c9b-b556-3fb960c1b0b5

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=257699&tpk=a37001c0-1124-4c9b-b556-3fb960c1b0b5

edellä mainittuun osoitteeseen (kohta I.1)

I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Julkisoikeudellinen laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Metsävara- ja luontotietojärjestelmä
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki. (72000000-5), Ala: metsät (QB49-3)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Suomen metsäkeskus pyytää osallistumishakemuksia metsävara- ja luontotietojärjestelmän kehittämisestä, osallistumishakemusten perusteella neuvotteluihin kutsutaan 3-5 yritystä. Hankinnassa käytetään hankintamenettelynä neuvottelumenettelyä.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Manner-Suomi (FI1)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan tavoitteena on paikkatietoteknologiaan pohjautuva uusi metsävara- ja luontotietojärjestelmä, joka mahdollistaa metsävaratiedon tuottamisen ja ajantasaistuksen 2020-luvun vaatimusten mukaisesti hyödyntäen monipuolisia ajantasaistuksen tietolähteitä sekä mahdollisimman kattavaa toimintojen automatisointia. Järjestelmän tarkoitus on tukea Metsäkeskuksen toimintaa sekä mahdollistaa metsävaratiedon käsittelyn prosessien sujuvuutta sekä vähentää merkittävästi siihen tarvittavien henkilöstöresurssien määrää. Järjestelmän käytössä on kerran vuodessa jakso, jossa tarvitaan monikertainen määrä prosessointikapasiteettia tavalliseen käyttöön verrattuna. Prosessointikapasiteetin tarvehuippu sijoittuu yleensä syys-lokakuulle ja sisältää pääosaan aineistoa kohdistuvaa käsittelyä. Tämän takia hankinnassa pidetään tavoiteltavana, että järjestelmä voidaan sijoittaa jaettuun paikalliseen käyttöpalvelukapasiteettiin tai pilvipalveluun. Hankinnassa tavoitellaan Metsäkeskuksen toiminnan kannalta pitkällä tähtäyksellä kokonaistaloudellista ratkaisua sekä arvostetaan myönteisenä oheistuotoksena koko alan kehittämistä. Jos tarjottavan järjestelmän MVP-toteutus ja erityisesti lisäpiirteiden tuottaminen sisältää suuren määrän Metsäkeskuksen tarpeisiin räätälöitäviä ominaisuuksia, Metsäkeskus arvostaa tällaisten ominaisuuksien teknistä eriyttämistä loogisiin komponentteihin, joihin Metsäkeskuksella on jaettu rajoittamaton tekijänoikeus tai käyttö- ja kehittämismahdollisuus avoimen lähdekoodin lisenssillä. Kohteen yleiskuvaus ja lisäkuvaus ovat liitteillä: Liite A1.1 Hankinnan kohde Liite A1.2 Järjestelmän vaatimukset Liite A1.3 Integraatiot ja tavoitearkkitehtuuri Metsäkeskus on osa Suomen valtionhallintoa ja sitä koskee julkisen hallinnon tietosuoja ja tietoturvavaatimukset.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.6.2020 -
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Järjestelmä toimitetaan projektina, jonka arvioitu alkamisajankohta on 1.6.2020, projektin päättymisen jälkeen sitä ylläpidetään ja kehitetään edelleen. Toimituksesta, ylläpidosta ja jatkokehityksestä solmitaan puitesopimus, joka on voimassa 4 vuotta. Puitesopimusta täydennetään toimitussopimuksella sekä toistaiseksi voimassa olevalla tukipalvelu-, ylläpito- ja jatkokehityssopimuksella.

II.2.9) Tiedot kutsuttavien toimijoiden lukumäärää koskevista rajoituksista
tai suunniteltu vähimmäismäärä:3
ja enimmäismäärä:5
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): kyllä
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Vaatimukset on esitetty ESPD lomakkeella.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Tarjousperusteinen neuvottelumenettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
31.12.2019 15:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 3 kuukautta

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
25.11.2019
«« Takaisin