«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä : Dialyysipaketit (700)

25.11.2019 17:00
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-024286
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 228-558982
Tarjoukset 07.01.2020 klo 14.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/vsshp?id=259117&tpk=6f2a1daa-c0b8-4476-a812-e8cbffb26431

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0828255-9
Postiosoite:Kiinamyllynkatu 4-8
Postinumero:20520
Postitoimipaikka:Turku
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:kulutustavarahankinnat@tyks.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.vsshp.fi
Lisää yhteystietoja (ilmoitetaan yhteishankintoja tehtäessä)

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0828255-9
Postitoimipaikka:Turku
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:kulutustavarahankinnat@tyks.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.vsshp.fi

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Satakunnan sairaanhoitopiiri
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0825915-6
Postitoimipaikka:Pori
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:hankintapalvelut@satasairaala.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.satshp.fi

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Vaasan sairaanhoitopiiri
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0349388-3
Postitoimipaikka:Vaasa
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:hankinnat@vshp.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.vaasankeskussairaala.fi
I.2) Yhteishankinta
Sopimukseen sisältyy yhteishankintaa

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/vsshp?id=259117&tpk=6f2a1daa-c0b8-4476-a812-e8cbffb26431

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/vsshp?id=259117&tpk=6f2a1daa-c0b8-4476-a812-e8cbffb26431
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Terveydenhuolto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Dialyysipaketit (700)
Viitenumero:
TP25/19EU/A
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Lääketieteelliset laitteet, farmaseuttiset valmisteet ja henkilökohtaiseen hygieniaan liittyvät tuotteet. (33000000-0)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

HANKINNAN KOHDE: Hankinnan kohteena ovat tarjouspyynnössä ja sen liitteissä mainitut täydelliset dialyysipaketit tarjouspyynnössä ja sen liitteissä määritellyllä tavalla. HANKINTAYKSIKKÖ: Hankinnan kilpailuttaa ja hankintasopimuksen tekee Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (VSSHP). Hankintapäätöksen tekee VSSHP:n hankinta- ja logistiikkajohtaja. Hankinnassa ovat mukana liitteessä 1 luetellut Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin erityisvastuualueen hankintayksiköt. SOPIMUSKAUSI Sopimuskausi on 2 vuotta ja 2 vuoden optio. Sopimuskauden arvioitu alkamisajankohta on 1.4.2020. Katso tarkemmin kohta Lisähankintamahdollisuuksien kuvaus. Katso tarkemmin myös kohta Hankinnan taustaa.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Lääketieteelliset laitteet, farmaseuttiset valmisteet ja henkilökohtaiseen hygieniaan liittyvät tuotteet. (33000000-0)
II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Tarjouspyynnössä ilmoitettujen täydellisten dialyysipakettien hankinta hankinta- ja mahdollisella optiokaudella.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:24 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Tarjouspyynnössä ilmoitettujen pakettien hankinta mahdollisella optiokaudella.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

VSSHP ilmoittaa ja päättää option käytöstä tai osittaisesta käytöstä viimeistään kolme (3) kuukautta ennen optiokauden alkua.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
7.1.2020 14:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Tarjouksen on oltava voimassa seuraavaan päivämäärään saakka: 7.9.2020
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:8.1.2020 00:00

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
25.11.2019
«« Takaisin