«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Lahden kaupunki : Raskaiden ja erikoisajoneuvojen huoltoleasinghankinta 2020-2021

25.11.2019 17:00
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-024276
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 228-558977
Tarjoukset 03.01.2020 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/lahti?id=249149&tpk=10062947-ca01-49d7-bf61-6caec05cc910

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Lahden kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0149669-3
Postiosoite:PL 202
Postinumero:15101
Postitoimipaikka:Lahti
Maa:Suomi
Puhelin:+358 505594039
Sähköpostiosoite:kaisa.veltheim@lahti.fi
NUTS-koodi:Lahden seutu (S071)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.lahti.fi
Lisää yhteystietoja (ilmoitetaan yhteishankintoja tehtäessä)

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Päijät-Hämeen pelastuslaitos
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0215610-5
Postitoimipaikka:15101 LAHTI
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:phpela@phpela.fi
NUTS-koodi:Päijät-Häme (FI1C3)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://www.phpela.fi/

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Koulutuskeskus Salpaus
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0993644-6
Postitoimipaikka:15110 LAHTI
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:etunimi.sukunimi@salpaus.fi
NUTS-koodi:Päijät-Häme (FI1C3)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.salpaus.fi
I.2) Yhteishankinta
Sopimukseen sisältyy yhteishankintaa

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/lahti?id=249149&tpk=10062947-ca01-49d7-bf61-6caec05cc910

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/lahti?id=249149&tpk=10062947-ca01-49d7-bf61-6caec05cc910
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Raskaiden ja erikoisajoneuvojen huoltoleasinghankinta 2020-2021
Viitenumero:
D/2396/02.08.00.00.03/2019
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Moottoriajoneuvot. (34100000-8)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on raskaiden ja erikoisajoneuvojen (latukoneet, kuorma-autot yms.) huoltoleasinghankinta Lahden kaupungin yksiköiden ja palvelualueiden sekä Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen ja Koulutuskeskus Salpauksen käyttöön.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Erikoismoottoriajoneuvot. (34144000-8)
Ajoneuvojen ja niihin liittyvien laitteiden korjaus, huolto ja muut palvelut. (50100000-6)
II.2.3) Suorituspaikka
Päijät-Häme (FI1C3)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on tarjouspyynnössä mainittujen toimijoiden raskaiden ja erikoisajoneuvojen (latukoneet, kuorma-autot yms.) huoltoleasinghankinta. Erikoisajoneuvoja on tällä hetkellä käytössä Lahden liikuntapalveluissa, Päijät-Hämeen pelastuslaitoksella ja Koulutuskeskus Salpauksessa. Hankittava palvelu on kokonaispalvelu sisältäen mm. ajoneuvot ja niiden huollon.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:24 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Sopimusta voidaan jatkaa kahdella (2) vuoden mittaisella (1+1) optiokaudella.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Puitejärjestely useampien toimijoiden kanssa

Puitejärjestelyn osallistujien suunniteltu enimmäismäärä: 3

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
3.1.2020 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 4 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:3.1.2020 13:00
Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Tarjoukset voidaan avata myös muuna ajankohtana tarjousajan päättymisen jälkeen. Tarjousten avaamistilaisuus ei ole julkinen.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: kyllä
Myöhempien ilmoitusten arvioitu julkaisuajankohta:

Alustavasti vuonna 2021 tai mikäli optiokaudet otetaan käyttöön vuonna 2023.

VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

VI.3) Lisätiedot:

Hankinnalla perustettavaan puitejärjestelyyn valitaan enintään kolme soveltuvuus- ja kelpoisuusehdot täyttävää toimittajaa. Hankintayksiköt eivät sitoudu tiettyihin hankintamääriin sopimuskauden aikana, vaan hankinnat tehdään tarpeen mukaan. Arvio hankinnan kokonaisarvosta (100.000 - 500.000 euroa) perustuu tämän hetkiseeen tilanteeseen ja voi muuttua sopimuskauden aikana. Ajoneuvojen leasingkaudet voivat jatkua sopimuskautta pitempään. Hankinnat pyritään suorittamaan kilpailutuksessa muodostuvan etusijajärjestyksen mukaisesti ensimmäiseksi tulleesta aloittaen. Puitejärjestelyssä voidaan tehdä suorahankintoja miltä tahansa järjestelyssä mukana olevalta toimittajalta tilaajan erityistarpeiden mukaan, esim. tekniset vaatimukset.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
25.11.2019
«« Takaisin