«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Hyvinkään kaupunki : Kuorma-autoalustainen umpikorimallinen nostokoriajoneuvo_2020

25.11.2019 09:42
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-024267
Tarjoukset 18.12.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Hyvinkään kaupunki
Y-tunnus 0125866-0
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Tekniikka ja ympäristö
Yhteyshenkilö Jyrki Ojennus
Postiosoite PL 86
Postinumero 05801
Postitoimipaikka Hyvinkää
Maa Suomi
Puhelin +3581945911
Sähköpostiosoite hankintapalvelut@hyvinkaa.fi
Internet-osoite (URL) http://www.hyvinkaa.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/hyvinkaa?id=252955&tpk=5c929a6c-1209-40b9-8585-375b539f3adb
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Tavarat

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Kuorma-autoalustainen umpikorimallinen nostokoriajoneuvo_2020
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
252955
Hankinnan kuvaus

Hankinnan kohteena ovat Hyvinkään kaupungin käyttöön tuleva kuorma-autoalustainen umpikorimallinen nostokoriajoneuvo, yksi (1) kappale . Kyseessä on kertahankinta. Hyvinkään kaupunki (myöhemmin hankintayksikkö/tilaaja) pyytää tarjoustanne hankinnan kohteesta tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti. Kuorma-autoalustaisen umpikorimallisen nostokoriajoneuvon hankintaan liittyvät kriteerit ja vaatimukset on eritelty tarkemmin tarjouspyynnön kohdassa "hankinnan kohteen kriteerit" ja "soveltuvuusvaatimukset". Hankintaa koskevat sopimusehdot on kuvattu tarkemmin liitteessä 1, Sopimuspohja. Hankintapäätöksen tekee Hyvinkään kaupungin hallinto - ja toimintasäännön mukaan kelpoinen taho. Hankintapäätöksestä ilmoitetaan kaikille tarjoajille sähköisesti tarjoajan tarjouksessaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Moottoriajoneuvot. (34100000-8)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Hyvinkää (K106)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
1.1.2020 - 31.12.2020

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Ilmoitetaan tarjouspyyntöasiakirjoissa.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Ilmoitetaan tarjouspyyntöasiakirjoissa.

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä, mutta EU-kynnysarvon alittava hankinta. Hankinnasta on tallennettu ilmoitus Hilma-ilmoituskanavaan (http://www.hankintailmoitukset.fi). Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Tarjouspyyntöasiakirjat : https://tarjospalvelu.fi/hyvinkaa

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
18.12.2019 12.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin