«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus, erityisalat:
Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos : Herttoniemen metrokorttelin toteuttaminen ja Herttoniemen metroaseman uudistaminen

25.11.2019 17:00
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-024248
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 228-560667
Osallistumishakemukset 31.12.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/hkl?id=204900&tpk=ed8eafb0-1e22-4803-825a-fbb2bbfa2406

I kohta: Hankintayksikkö

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/25/EU (Erityisalat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0201256-6
Postiosoite:PL 53250
Postinumero:00099
Postitoimipaikka:Helsingin kaupunki
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Mauri Koski
Sähköpostiosoite:mauri.koski@dominuslaki.fi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.hkl.fi
Lisää yhteystietoja (ilmoitetaan yhteishankintoja tehtäessä)

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Helsingin kaupungin Kaupunkiympäristön toimiala
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0201256-6
Postiosoite:PL 58200
Postinumero:00099
Postitoimipaikka:Helsingin kaupunki
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Juhani Linnosmaa
Sähköpostiosoite:juhani.linnosmaa@hel.fi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
I.2) Yhteishankinta
Sopimukseen sisältyy yhteishankintaa

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/hkl?id=204900&tpk=ed8eafb0-1e22-4803-825a-fbb2bbfa2406

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/hkl?id=204900&tpk=ed8eafb0-1e22-4803-825a-fbb2bbfa2406
I.6) Pääasiallinen toimiala
Kaupunkirautatie-, raitiotie-, johdinauto- tai linja-autopalvelut

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Herttoniemen metrokorttelin toteuttaminen ja Herttoniemen metroaseman uudistaminen
Viitenumero:
50H18
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Rakennustyöt. (45000000-7)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Rakennusurakat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala yhdessä Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen kanssa järjestävät tarjouskilpailun, jonka tarkoituksena on valita toteuttaja kokonaisuudelle, joka käsittää Herttoniemen metroaseman peruskorjauksen, uuden bussiterminaalin alueelle, uudistetun Herttoniemen metroaseman lippuhallin sekä tähän metrokortteliin suunnitellun uudisrakentamisen.

Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Arkkitehti-, insinööri- ja suunnittelupalvelut. (71240000-2)
II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki (K091)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Toteutettava kokonaisuus käsittää Herttoniemen metroaseman uudistamisen sisältäen uuden maanpäällisen lippuhallin ja bussiterminaalin rakentamisen sekä lippuhalli- ja bussiterminaalialueelle kaavoitettavalle tontille toteutettavien asuin- ja/tai toimitilarakennusten rakentamisen. Tontille toteutettavien asuin- ja/tai toimitilarakennusten toteuttamiseksi kaupunki luovuttaa myymällä kyseiset tontit. Herttoniemen metroaseman uudistamisen, sisältäen uuden maanpäällisen lippuhallin sekä bussiterminaalin rakentamisen, tilaajana on Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos (HKL). Lippuhalli sekä bussiterminaali tulevat HKL:n omistukseen / hallintaan siten, kun lopullisessa tarjouspyynnössä kuvataan. Helsingin kaupungin Kaupunkiympäristön toimiala (KYMP) myy tai vuokraa pitkäaikaisesti lippuhalli- ja bussiterminaalialueen rakennusoikeuden ja rakentaminen tapahtuu tarjouskilpailun kautta valittavan toteuttajan toimesta. Herttoniemen metroaseman uudistamisen tavoitteena on uudistaa vuonna 1982 käyttöönotettu joukkoliikenneterminaali nykyiset vaatimukset täyttäväksi. Uudistamisen tavoitteena on metroasema, lippuhalli ja bussiterminaali, jotka pystyvät välittämään nykyistä suurempia matkustajamääriä. Uudistaminen toteutetaan uusien tilojen ja rakenteiden osalta voimassaolevien rakennusmääräysten ja metrosuunnitteluohjeiden mukaisesti niin pitkälle kuin vanhat säästettävät tilat ja rakenteet mahdollistavat. Lippuhalli- ja bussiterminaalialueelle kaavoitettavalle tontille on tavoitteena toteuttaa joukkoliikennetoimintoihin kytkeytyvä, toiminnallisesti ja arkkitehtonisesti korkeatasoinen asuin- ja toimitilarakennus. Nykyinen metrovalvomo, uusittu joukkoliikenneterminaali ja pääosin terminaalitoimintojen yläpuolelle sijoittuva hybridirakennus tulevat yhdessä muodostamaan Herttoniemen metrokorttelin.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:78 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): kyllä
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Kilpailullinen neuvottelumenettely

IV.1.4) Tiedot ratkaisujen tai tarjousten määrän rajoittamisesta neuvottelujen aikana
Käytössä on vaiheittainen menettely, jolla käsiteltävien ratkaisujen tai neuvoteltavien tarjousten määrää alennetaan asteittain
IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
31.12.2019 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 6 kuukautta

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
22.11.2019
«« Takaisin